Phiên bản di động

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đảm bảo công tác nghiên cứu, tiến đến tự chủ vào năm 2025

Ngày 11/1, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 và Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đảm bảo công tác nghiên cứu, tiến đến tự chủ vào năm 2025
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2022: Hoàn thành nhiệm vụ được giao

Năm 2022 là một năm khó khăn đối với kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng do phải xử lý hậu quả của đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia cũng đã nỗ lực theo sát các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành Xây dựng.

Nhưng giữa thời điểm thực hiện các nhiệm vụ quan trọng thì Viện có biến động lớn. Đồng chí Lưu Đức Cường, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đột ngột qua đời. Đó là mất mát và tổn thất to lớn đối với tập thể Viện. Trong hoàn cảnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể lãnh đạo Viện do đồng chí Phạm Thị Nhâm được giao phụ trách đã động viên kêu gọi viên chức và người lao động toàn Viện giữ vững tinh thần, nhanh chóng ổn định tổ chức và tập trung nghiên cứu, sản xuất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị cấp trên giao phó và các nhiệm vụ của công tác tư vấn.

Trong năm 2022, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tiếp tục tham gia tích cực vào việc góp ý, biên soạn hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch, nổi bật là góp ý cho dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tham gia xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đảm bảo công tác nghiên cứu, tiến đến tự chủ vào năm 2025
Phó Viện trưởng phụ trách Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, KTS Phạm Thị Nhâm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng.

Cũng trong năm 2022, Viện đã ký hợp đồng Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Đến nay, Viện đã cơ bản hoàn thành các sản phẩm trình Bộ Xây dựng nghiệm thu.

Bên cạnh đó, Viện cũng đang triển khai thẩm định, thực hiện các đồ án quy hoạch sử dụng vốn Bộ Xây dựng như Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, ngành tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Viện đã và đang triển khai thực hiện 24 đề tài nghiên cứu khoa học, bao gồm 1 đề tài Nghị định thư (ký với Bộ Khoa học và Công nghệ) và 23 đề tài cấp Bộ.

Trong công tác tư vấn quy hoạch, Viện đang thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn lập quy hoạch lớn như Quy hoạch tổng thể quốc gia (hợp phần đô thị và nông thôn); 3 đồ án Quy hoạch ngành (Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045); 18 đồ án Quy hoạch tỉnh (Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam...); một số đồ án Quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù; quy hoạch chung đô thị lớn...

Ngoài ra, Viện cũng đẩy mạnh lĩnh vực thiết kế kiến trúc và thực hiện kết hợp giữa kiến trúc và quy hoạch trong quá trình sáng tác và triển khai đồ án.

Trong công tác tổ chức cán bộ, Viện có tổng cộng có 20 đơn vị trực thuộc với 479 viên chức, người lao động. Lực lượng cán bộ của Viện hiện nay phần lớn là người trẻ, tỷ lệ có trình độ Đại học và trên đại học chiếm hơn 90%.

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đảm bảo công tác nghiên cứu, tiến đến tự chủ vào năm 2025
Bộ Công an đã trao tặng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4 mục tiêu và 5 giải pháp trong năm 2023

Trong năm 2023, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia sẽ phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch - tài chính quan trọng. Đó là tổng giá trị sản lượng thực hiện toàn Viện năm 2023 đạt trên 350 tỷ đồng; Doanh thu năm 2023 toàn Viện đạt trên 260 tỷ đồng; Thu nhập bình quân toàn Viện đạt 14 triệu đồng/người/tháng; Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước, thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, Viện sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Một là tích cực tham gia các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng, đặc biệt là công tác xây dựng văn bản pháp luật và hoàn thiện hệ thông tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch quốc gia.

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đảm bảo công tác nghiên cứu, tiến đến tự chủ vào năm 2025
Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia khen thưởng các tập thể và cá nhân của Viện có thành tích lao động xuất sắc trong năm 2022.

Hai là tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch để đáp ứng với tình hình thực tiễn. Ba là tích cực tham gia công tác quy hoạch và phát triển nhà ở thuộc Chương trình “1 triệu căn nhà ở xã hội”.

Bốn là đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện. Năm là kiện toàn cơ cấu bộ máy, chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần của Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả và hướng đến tự chủ vào năm 2025.

Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia có 4 đề xuất kiến nghị với Bộ Xây dựng: Sớm kiện toàn cơ cấu tổ chức Viện theo đề xuất của Viện tại đề án sáp nhập Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam và dự thảo Quyết định cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Viện; Bộ Xâỵ dựng và các Cục, Vụ liên quan xem xét bố trí kinh phí khoảng 7 tỷ đồng đối với các đồ án ký với Ban quản lý dự án phát triển đô thị.

Bộ tạo điều kiện và đặt hàng Viện tham gia các dự án sự nghiệp kinh tế, đề tài nghiên cứu khoa học, đề án liên quan đến các vấn đề đô thị nêu trong chương trình thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị như tái thiết khu đô thị xuống cấp, không gian ngầm, công cụ quản lý và phát triển khu vực mở rộng đô thị...; Xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí để Viện tiếp tục dự án cải tạo sửa chữa chống xuống cấp trụ sở Viện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao thành tích công tác của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia trong năm 2022. Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo Viện tập trung phát triển công tác cán bộ, tăng cường thu hút người tài và xây dựng lộ trình cụ thể để tăng cường chuyên môn cho viên chức, người lao động của Viện, đặc biệt là đào tạo ở nước ngoài, phục vụ cho sự nghiệp lâu dài của Viện.

Thứ trưởng cũng lưu ý Viện quan tâm công tác tư vấn quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ pháp luật; kiện toàn bộ máy nhân sự và tăng cường phối hợp với các Cục, Vụ của Bộ hiệu quả hơn. Trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Xây dựng sẽ xem xét các đề xuất, kiến nghị của Viện để hỗ trợ tốt nhất có thể.

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đảm bảo công tác nghiên cứu, tiến đến tự chủ vào năm 2025
Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 và Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 vào ngày 11/1.

Tại Hội nghị, Bộ Công an đã trao tặng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân dịp này, Viện cũng khen thưởng các tập thể và cá nhân của Viện có thành tích lao động xuất sắc trong năm 2022.

Theo Hữu Mạnh/Báo Xây dựng
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/vien-quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-quoc-gia-dam-bao-cong-tac-nghien-cuu-tien-den-tu-chu-vao-nam-2025-347459.html

Nổi bật trang chủ

Những vấn đề mới trong dự thảo sửa đổi Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014

Góp ý dự thảo sửa đổi Luật Đất đai: Đất dự án phát triển nhà ở vùng nông thôn sẽ thế nào?
Luật Đất đai (sửa đổi): Cần làm rõ quy định về thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Báo điện tử Xây dựng với những chặng đường phát triển đáng tự hào

Đọc thêm

Hải Phòng: Đẩy nhanh tiến độ Dự án mở rộng tuyến đường bộ ven biển

Hải Phòng: Đẩy nhanh tiến độ Dự án mở rộng tuyến đường bộ ven biển

Vừa qua, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố Hải Phòng do ông Phạm Văn Lập - Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng Đoàn giám sát tiến độ Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng từ ĐT.353 đến cầu Thái Bình (Km0 - Km19+645).
Sở Xây dựng Yên Bái tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng Yên Bái tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng

Thời gian qua, Sở Xây dựng Yên Bái đã phát huy vai trò là cơ quan chuyên môn, tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Khánh Hòa: Công bố loạt sự kiện dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh

Khánh Hòa: Công bố loạt sự kiện dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh

Tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức họp báo công bố nội dung và thời gian Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2023).
Nghệ An: Bàn giao nhà tình nghĩa và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở

Nghệ An: Bàn giao nhà tình nghĩa và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở

Sáng 22/3, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao tặng nhà tình nghĩa và kinh phí hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở tại bản Văng Môn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.
Phê duyệt dự án hỗ trợ chuyển đổi số ngành Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế

Phê duyệt dự án hỗ trợ chuyển đổi số ngành Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ký ban hành Quyết định về việc phê duyệt văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuyển đổi số ngành Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế” do Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ và Ngân hàng Thế giới tài trợ.
Quảng Bình: Tăng cường quản lý chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng

Quảng Bình: Tăng cường quản lý chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng

Thời gian qua, ngành Xây dựng tỉnh Quảng Bình đã có nhiều biện pháp quyết liệt để kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đầy đủ công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Chuyển đổi số ngành Xây dựng vì mục tiêu phát triển bền vững: Chuyển đổi thông qua đổi mới, sáng tạo

Chuyển đổi số ngành Xây dựng vì mục tiêu phát triển bền vững: Chuyển đổi thông qua đổi mới, sáng tạo

Trong 02 ngày 20 và 21/03/2023, Hội thảo CDSD2023 với chủ đề “Chuyển đổi số ngành xây dựng vì mục tiêu phát triển bền vững: Chuyển đổi thông qua đổi mới, sáng tạo” (Construction Digitalisation for Sustainable Development: Transforming through Innovation) đã diễn ra tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Lấy ý kiến về đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên - Huế đến năm 2045

Lấy ý kiến về đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên - Huế đến năm 2045

Chiều 22/3, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các địa phương về đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên - Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

Chiều 22/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Xây dựng Tuyên Quang trở thành trung tâm sản xuất chế biến gỗ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Xây dựng Tuyên Quang trở thành trung tâm sản xuất chế biến gỗ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Chiều 21/03, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/02/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

Chiều 22/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên cấp cao Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên với chủ đề "Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy tăng trưởng xanh".
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV: Xem xét cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV: Xem xét cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Trong chương trình làm việc của phiên họp thứ 21, chiều 15/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV tiến hành xem xét cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023

Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023

Ngày 15/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 với chủ đề "Đẩy nhanh phục hồi - Tăng tốc phát triển".
Báo Xây dựng bổ nhiệm lại một số cán bộ chủ chốt

Báo Xây dựng bổ nhiệm lại một số cán bộ chủ chốt

Sáng 14/3, tại trụ sở Báo Xây dựng, Tổng Biên tập Nguyễn Anh Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm lại cho 4 cán bộ chủ chốt của Báo gồm Trưởng Phòng Phóng viên, Trưởng Ban Xây dựng và Pháp luật, Trưởng Ban Báo Xây dựng điện tử và Trưởng Ban Quản lý phóng viên thường trú.
Ninh Bình: Chưa có bất kỳ dự án nhà ở xã hội nào được triển khai thi công

Ninh Bình: Chưa có bất kỳ dự án nhà ở xã hội nào được triển khai thi công

Nhiều dự án nhà ở xã hội đã được tỉnh Ninh Bình quy hoạch, phê duyệt, thậm chí có dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư… thế nhưng hiện nay chưa có bất kỳ dự án nhà ở xã hội nào được triển khai thi công, hầu như tất cả chỉ dừng lại ở công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).
Góp ý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi): Cần bỏ quy định bảo lãnh ngân hàng

Góp ý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi): Cần bỏ quy định bảo lãnh ngân hàng

Tại buổi Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) do Ủy ban Kinh tế Quốc hội và Bộ Xây dựng tổ chức cuối tuần qua, nhiều đại biểu cho rằng cần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Theo các đại biểu, dự thảo lần này có nhiều điểm mới, khắc phục được hạn chế và đưa ra nhiều giải pháp giải quyết những bất cập.
Tăng cường hợp tác giữa Bộ Xây dựng và UN-Habitat trong lĩnh vực xây dựng

Tăng cường hợp tác giữa Bộ Xây dựng và UN-Habitat trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn có buổi làm việc với đoàn công tác của Chương trình Định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) do ông Bruno Dercon, Giám đốc Vùng Châu Á – Thái Bình Dương làm Trưởng đoàn về việc tăng cường hơn nữa quan hệ, hợp tác giữa 2 bên. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, các chuyên gia UN-Habitat.
Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu đến năm 2045

Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu đến năm 2045

Ngày 9/3, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu đến năm 2045. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.
4 nhóm chính sách xây dựng dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

4 nhóm chính sách xây dựng dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Sáng 10/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế Quốc hội và Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Chính phủ quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 2/2023

Chính phủ quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 2/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2023 trong đó yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với tín dụng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản; khắc phục nhanh nhất tình trạng ách tắc trong hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông; giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp…
Thế mạnh của phụ nữ là tính nhân văn

Thế mạnh của phụ nữ là tính nhân văn

Là một ngành kỹ thuật đặc thù nên trong ngành Xây dựng phụ nữ chiếm tỷ lệ chưa tới 30% tổng số lao động. Vậy nhưng họ có mặt ở khắp các vai trò, vị trí công tác từ tham gia lãnh đạo ở vị trí Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng các vụ chức năng đến Ủy viên HĐQT; Giám đốc các doanh nghiệp... những vị trí tưởng chừng chỉ dành cho đàn ông. Nhiều người nghĩ phụ nữ ngành Xây dựng là cần mạnh mẽ? Là khô khan, thiếu nữ tính... Xin thưa, phụ nữ ngành Xây dựng hôm nay đã và đang mang tiêu chuẩn mới của xã hội: đẹp hiện đại, tự tin năng động và dẫn dắt cuộc sống bằng... trái tim yêu thương.
Tiếp tục sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản phù hợp với thực tiễn đặt ra

Tiếp tục sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản phù hợp với thực tiễn đặt ra

Ngày 7/3, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Tiếp tục sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản phù hợp với thực tiễn đặt ra

Tiếp tục sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản phù hợp với thực tiễn đặt ra

Ngày 7/3, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác phát triển đô thị bền vững

Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác phát triển đô thị bền vững

Ngày 7/3, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp cùng Bộ Xây dựng và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tổ chức Hội thảo Quy hoạch và phát triển đô thị bền vững.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội thảo kinh tế cấp cao Việt Nam – Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội thảo kinh tế cấp cao Việt Nam – Nhật Bản

Ngày 7/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội thảo kinh tế cấp cao Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, với chủ đề "Khả năng mới của mối quan hệ Việt Nam và Nhật Bản hướng tới tương lai".
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2

Chiều 3/3 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm.
Diện mạo và chất lượng đô thị được thay đổi tích cực

Diện mạo và chất lượng đô thị được thay đổi tích cực

Sáng 3/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo “Tổng kết việc thi hành pháp luật về quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng năm 2014 và đề xuất các chính sách trong Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn”. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội thảo.
Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2/2023

Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2/2023.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản

Chiều 1/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch).
Xem thêm