Phiên bản di động

Tuổi trẻ HANCORP: Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và chuyên nghiệp

Sáng 5/8, tại trụ sở Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (HANCORP) đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Tuổi trẻ HANCORP: Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và chuyên nghiệp
Đồng chí Đậu Văn Diện - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đậu Văn Diện - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Đỗ Quý - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Dương Ngọc Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Trần Quang Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội.

Báo cáo về công tác Đoàn và hoạt động thanh niên trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, đồng chí Hứa Thị Thơm - Phó Bí thư phụ trách Đoàn Thanh niên Tổng công ty khóa VIII, Tân Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty khóa IX cho biết: Nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được tích cực triển khai và đạt kết quả khá toàn diện. Công tác giáo dục có những nét mới, sáng tạo, đặc biệt là giáo dục truyền thống đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, niềm tin và lòng tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Phong trào thi đua tình nguyện tiếp tục có bước phát triển mới với phương châm tình nguyện tại chỗ và phát huy chuyên môn. Đặc biệt, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được triển khai rộng rãi đã khuyến khích, cổ vũ thanh niên, khẳng định vai trò xung kích với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, tích cực tham gia xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp.

Thành tích nổi bật mà Đoàn Thanh niên đã đạt được như: Công trình Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam (trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng), công trình CP05 các công trình kiến trúc của Đề pô (trị giá khoảng 600 tỷ đồng), công trình Nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 (giá trị khoảng 1.200 tỷ đồng)… 30 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi và giảm chi phí hàng chục tỷ đồng, 21 công trình, phần việc thanh niên với giá trị trên 10 tỷ đồng. Các công trình thanh niên đã không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn góp phần giải quyết tiến độ, chất lượng, uy tín cho đơn vị. Đây cũng là nơi để đoàn viên, thanh niên được rèn luyện chuyên môn, tay nghề.

Tuổi trẻ HANCORP: Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và chuyên nghiệp
Đồng chí Hứa Thị Thơm - Phó Bí thư phụ trách Đoàn Thanh niên Tổng công ty khóa VIII, tân Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty khóa IX báo cáo công tác Đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công tác Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn Thanh niên HANCORP xác định mục tiêu chung của công tác Đoàn và phong trào thanh niên là: “Tuổi trẻ HANCORP đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, chuyên nghiệp", nhiệm kỳ 2022 - 2027, tuổi trẻ Tổng công ty quyết tâm thực hiện thắng lợi 8 chỉ tiêu cụ thể đã đề ra. Trong đó, mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ là: Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hóa cho thanh niên; Tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổ chức, đặc biệt là chất lượng cán bộ, chất lượng cơ sở và đoàn viên; Nâng cao sức hấp dẫn của phong trào thanh niên, khơi dậy tinh thần tự giác trong các hoạt động của Đoàn.

Đoàn Thanh niên Tổng công ty cũng tích cực chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên. Khuyến khích cổ vũ thanh niên học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Phát huy tiềm năng to lớn của tuổi trẻ xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững.

Đồng chí Đậu Văn Diện - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP ghi nhận những kết quả mà Đoàn Thanh niên HANCORP đã đạt được. Đồng thời, mong muốn Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy những thế mạnh, khắc phục những mặt còn hạn chế để công tác Đoàn trở nên vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của Tổng công ty.

Đồng chí Đậu Văn Diện chỉ đạo cần chú trọng 3 nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ mới 2022 – 2027 như sau:

Thứ nhất, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức Cách mạng lối sống lành mạnh, văn hóa đặc biệt là xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tác phong công nghiệp cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Thường xuyên đổi mới và mở rộng các hình thức sinh hoạt, học tập, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, xác định rõ trách nhiệm của thanh niên trước yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn Cách mạng mới, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng và của Đoàn các cấp. Đặc biệt là cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, các hoạt động và phong trào thi đua do Trung ương và Thành đoàn Hà Nội phát động.

Thứ hai, cần tổ chức các phong trào, các hoạt động thiết thực phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù của đơn vị cũng như xuất phát từ nhu cầu thiết thực của tuổi trẻ, giúp thanh niên có môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó kịp thời sơ kết, tổng kết đánh giá thực tiễn và nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương, tôn vinh các gương thanh niên giỏi, những tài năng trẻ đi đầu tiếp thu ứng dụng khoa học công nghệ mới được áp dụng vào sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề, đồng thời cần quan tâm và đồng hành cùng thanh niên trong lao động và học tập, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Đoàn viên thanh niên sao cho tổ chức Đoàn phải là nơi để thanh niên tìm đến khi gặp khó khăn cần sự sẻ chia và giúp đỡ.

Thứ ba, Đoàn Thanh niên Tổng công ty cần phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố mới điển hình tiêu biểu trên các mặt công tác, chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn từ cơ sở có phẩm chất chính trị tốt, giàu trí tuệ, có kỹ năng tổ chức, vận động và hướng dẫn thanh niên, đặc biệt phải là những cán bộ nhiệt tình, dám hy sinh và khát khao cống hiến, bên cạnh đó cần tích cực chủ động có nhiều biện pháp hữu hiệu trong công tác xây dựng tổ chức của mình ngày càng vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội ghi nhận, biểu dương những thành tích tuổi trẻ HANCORP đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời bày tỏ sự nhất trí cao với các nội dung cơ bản trong dự thảo Báo cáo Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty khóa VIII trình Đại hội với 8 nhóm chỉ tiêu cùng với các nhiệm vụ, giải pháp gắn với 4 phong trào, 3 chương trình công tác.

Tuổi trẻ HANCORP: Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và chuyên nghiệp
Đồng chí Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Trần Quang Hưng cũng chỉ đạo thêm một số vấn đề để tuổi trẻ Tổng công ty tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đó là, Đoàn Thanh niên Tổng công ty cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn với những phương pháp đa dạng, hấp dẫn; Tận dụng tối đa hiệu quả của công nghệ thông tin, các phương tiện thông tin truyền thông mạng xã hội... để lan tỏa đến đông đảo đoàn viên, thanh niên các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đoàn cần chủ động, nhạy bén nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên để đồng hành, chia sẻ, từ đó sẽ làm tốt việc chăm lo và đáp ứng những nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên.

Mặt khác, Đoàn Thanh niên Tổng công ty chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt Chi đoàn; Thành lập mới và duy trì hoạt động của Đoàn Thanh niên tại các công ty thành viên sau quá trình cổ phần hóa; Phát triển hoạt động của các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích… trong đoàn viên thanh niên Tổng công ty.

Đặc biệt, tuổi trẻ Tổng công ty tích cực đăng cai các hoạt động của thành phố gắn với chuyên môn của Tổng công ty; tham gia vào quá trình chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động, công tác của Đoàn; Sớm nghiên cứu, cụ thể hóa chương trình công tác 06, 07 của Thành ủy Hà Nội vào hoạt động của Đoàn Thanh niên Tổng công ty.

Tuổi trẻ HANCORP: Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và chuyên nghiệp
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên HANCORP nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng công ty lần IX nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 15 đồng chí; Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Theo đó, đồng chí Hứa Thị Thơm, Phó Bí thư phụ trách Đoàn Thanh niên Tổng công ty khóa VIII đã được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP khóa IX nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Theo Thảo Phương/Báo Xây dựng
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/tuoi-tre-hancorp-doan-ket-trach-nhiem-sang-tao-va-chuyen-nghiep-337432.html

Nổi bật trang chủ

Thừa Thiên - Huế: Thanh tra “vạch” ra hàng loạt sai phạm về đất đai tại thị xã Hương Thủy

Về quy hoạch chi tiết trung tâm bán đảo Quảng An (Hà Nội): Hội Kiến trúc sư Việt Nam nói gì?
Phát triển nhà ở xã hội: Linh hoạt trong giải ngân vốn vay ưu đãi
Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: 4 cực tăng trưởng, 4 hành lang phát triển

Đọc thêm

Đề xuất định mức chi phí lập quy hoạch di tích

Đề xuất định mức chi phí lập quy hoạch di tích

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định định mức chi phí lập quy hoạch di tích, lập dự án tu bổ di tích, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, lập thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích.
Tiềm năng phát triển du lịch biển bền vững tỉnh Nam Định

Tiềm năng phát triển du lịch biển bền vững tỉnh Nam Định

Trong thời gian qua, tài nguyên du lịch vùng ven biển Nam Định đã và đang được khai thác đầu tư phát triển thành các sản phẩm du lịch biển thu hút du khách tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên đến nay, việc khai thác, phát huy các giá trị tài nguyên du lịch biển của Nam Định còn hạn chế.
Bắc Ninh: Bức tranh phát triển nông nghiệp công nghệ cao còn manh mún, lác đác

Bắc Ninh: Bức tranh phát triển nông nghiệp công nghệ cao còn manh mún, lác đác

Trong bối cảnh đất nước ngày càng phát triển, để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, những năm qua tỉnh Bắc Ninh đã quan tâm đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, điện nông thôn, phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội; đặc biệt là các giải pháp thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) đáp ứng nhu cầu về chất lượng ngày càng cao của người dân, cũng như công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, bền vững của tỉnh.
Hải Phòng: Đảm bảo an toàn công trường xây dựng trong mùa mưa bão

Hải Phòng: Đảm bảo an toàn công trường xây dựng trong mùa mưa bão

Để bảo đảm an toàn trên các công trường xây dựng, Sở Xây dựng Hải Phòng và các địa phương tăng cường quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư và nhà thầu chủ động xây dựng phương án thi công an toàn, nhất là trong điều kiện mưa bão.
Vĩnh Phúc: Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra một số công trình khánh thành dịp Quốc khánh 2/9

Vĩnh Phúc: Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra một số công trình khánh thành dịp Quốc khánh 2/9

Để kịp thời đôn đốc một số công trình trọng điểm của tỉnh chuẩn bị khánh thành dịp Quốc khánh 2/9, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã đi kiểm tra một số công trình, dự án như: Cầu Đầm Vạc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, đường Vành đai 2 đoạn từ Quốc lộ 2B đến Quốc lộ 2C…
Bắc Giang: Tập trung cao tạo quỹ đất cho công nghiệp

Bắc Giang: Tập trung cao tạo quỹ đất cho công nghiệp

Xác định mục tiêu trở thành tỉnh trọng điểm phát triển công nghiệp của khu vực trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang đang tập trung nỗ lực giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Nghệ An: Thẩm định 127 dự án, công trình các loại trong 6 tháng đầu năm

Nghệ An: Thẩm định 127 dự án, công trình các loại trong 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Xây dựng đã thẩm định 127 dự án, công trình các loại.
Charm City tại Bình Dương: Tên dự án chưa được Sở Xây dựng công nhận, chủ đầu tư năng lực yếu vì nợ nhiều

Charm City tại Bình Dương: Tên dự án chưa được Sở Xây dựng công nhận, chủ đầu tư năng lực yếu vì nợ nhiều

Sở Xây dựng Bình Dương cho biết, tên dự án Charm City chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Bên cạnh đó, chủ đầu tư DCT Partners Việt Nam cũng gây chú ý vì nợ chồng chất.
Quảng Trị: Hội nghị giao ban các tỉnh Bắc Trung bộ ngành Xây dựng

Quảng Trị: Hội nghị giao ban các tỉnh Bắc Trung bộ ngành Xây dựng

Ngày 13/8, tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra Hội nghị giao ban thường niên năm 2022 các tỉnh Bắc Trung bộ ngành Xây dựng.
Các trường hợp được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Thông tư 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Các trường hợp được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Thông tư 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 có hiệu lực từ ngày 15/08/2022.
Hải Phòng: Đảm bảo an toàn công trường xây dựng trong mùa mưa bão

Hải Phòng: Đảm bảo an toàn công trường xây dựng trong mùa mưa bão

Để bảo đảm an toàn trên các công trường xây dựng, Sở Xây dựng Hải Phòng và các địa phương tăng cường quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư và nhà thầu chủ động xây dựng phương án thi công an toàn, nhất là trong điều kiện mưa bão.
Vĩnh Phúc: Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra một số công trình khánh thành dịp Quốc khánh 2/9

Vĩnh Phúc: Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra một số công trình khánh thành dịp Quốc khánh 2/9

Để kịp thời đôn đốc một số công trình trọng điểm của tỉnh chuẩn bị khánh thành dịp Quốc khánh 2/9, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã đi kiểm tra một số công trình, dự án như: Cầu Đầm Vạc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, đường Vành đai 2 đoạn từ Quốc lộ 2B đến Quốc lộ 2C…
Bắc Ninh: Bức tranh phát triển nông nghiệp công nghệ cao còn manh mún, lác đác

Bắc Ninh: Bức tranh phát triển nông nghiệp công nghệ cao còn manh mún, lác đác

Trong bối cảnh đất nước ngày càng phát triển, để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, những năm qua tỉnh Bắc Ninh đã quan tâm đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, điện nông thôn, phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội; đặc biệt là các giải pháp thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) đáp ứng nhu cầu về chất lượng ngày càng cao của người dân, cũng như công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, bền vững của tỉnh.
Quảng Trị: Hội nghị giao ban các tỉnh Bắc Trung bộ ngành Xây dựng

Quảng Trị: Hội nghị giao ban các tỉnh Bắc Trung bộ ngành Xây dựng

Ngày 13/8, tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra Hội nghị giao ban thường niên năm 2022 các tỉnh Bắc Trung bộ ngành Xây dựng.
Các trường hợp được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Thông tư 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Các trường hợp được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Thông tư 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 có hiệu lực từ ngày 15/08/2022.
Phủ Lý (Hà Nam): Tập trung thực hiện các mục tiêu hướng tới phát triển đô thị xanh - thông minh

Phủ Lý (Hà Nam): Tập trung thực hiện các mục tiêu hướng tới phát triển đô thị xanh - thông minh

Với mục tiêu xây dựng đô thị Phủ Lý phát triển đồng bộ theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh; kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đang tích cực triển khai thực hiện các kế hoạch, phấn đấu đến năm 2030, Phủ Lý đáp ứng tiêu chí đô thị loại I, trở thành đô thị vệ tinh của Hà Nội.
Quảng Ninh: Bồi thường nhà dân bị hư hại do nổ mìn phá đá mở đường khi thi công cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên

Quảng Ninh: Bồi thường nhà dân bị hư hại do nổ mìn phá đá mở đường khi thi công cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên

Báo điện tử Xây dựng đã đưa tin, tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, trong phiên chất vấn có ý kiến, khi thi công đường cao tốc Vân Đồn -Móng Cái đoạn qua Tiên Yên nổ mìn làm hư hại nhà dân, cần được bồi thường; nay Ban Quản lý dự án công trình giao thông (QLDA) được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư đã có thông tin trả lời.
Diện mạo cầu Vĩnh Tuy 2 sau hai năm thi công

Diện mạo cầu Vĩnh Tuy 2 sau hai năm thi công

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 là một công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, dự kiến sau khi hoàn thành công trình góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông từ trung tâm Thủ đô tới khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố. Sau 2 năm triển khai, các đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trụ cầu giữa lòng sông, dự kiến hoàn thành trước tháng 6/2023.
Hậu Giang: Đầu tư 246 tỷ đồng xây dựng tái định cư cho vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Hậu Giang: Đầu tư 246 tỷ đồng xây dựng tái định cư cho vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn vướng mắc tái định cư phục vụ cho dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn từ Cần Thơ đến Cà Mau (qua địa bàn tỉnh Hậu Giang).
Triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện trên phạm vi cả nước

Triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện trên phạm vi cả nước

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch tiết kiệm điện giai đoạn 2022 - 2025. Việc thực hiện kế hoạch này cần bám sát mục tiêu giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện xuống dưới 6%; Điện tử hóa các tài liệu tuyên truyền, triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện sâu rộng trên phạm vi cả nước…
Hải Phòng: Vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng phục vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường Lạch Tray

Hải Phòng: Vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng phục vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường Lạch Tray

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng về đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Lạch Tray, lãnh đạo quận Ngô Quyền vừa gặp gỡ các hộ dân có đất, nhà ở nằm trong phạm vi thực hiện dự án chấp hành việc nhận tiền bồi thường hỗ trợ, sớm bàn giao mặt bằng.
Quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị chuyên đề tiếp xúc cử tri trên địa bàn về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy

Quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị chuyên đề tiếp xúc cử tri trên địa bàn về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy

Sáng 12/8, Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị chuyên đề với cử tri 18 phường trên địa bàn về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong các khu tập thể, số nhà đông hộ, tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện.
An Dương (Hải Phòng): Một phần của khách sạn Hải Yến đổ sập trong đêm

An Dương (Hải Phòng): Một phần của khách sạn Hải Yến đổ sập trong đêm

Vào lúc 10h30 tối 11/8, một khối nhà phía sau của khách sạn Hải Yến tại số 552 đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng bất ngờ sụp xuống. Vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng, lo sợ.
Khánh Hoà: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang

Khánh Hoà: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa ban hành Quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang (chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên) tại đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Liên quan đến nội dung này, trước đó, Báo điện tử Xây dựng đã có bài viết phản ánh về hoạt động cải tạo mặt bằng để xây dựng gây ảnh hưởng, tác động xấu đến môi trường.
Mazda6 - sedan Nhật chinh phục người dùng bằng công nghệ

Mazda6 - sedan Nhật chinh phục người dùng bằng công nghệ

Trong khi trào lưu SUV lên ngôi, vẫn còn những mẫu sedan thuyết phục được khách hàng nhờ những giá trị mà xe gầm cao không thể mang lại. Mazda6 là một ví dụ điển hình.
Mazda3 và Mazda CX-30 - Bộ đôi thế hệ 7G với những đột phá trong thiết kế và công nghệ

Mazda3 và Mazda CX-30 - Bộ đôi thế hệ 7G với những đột phá trong thiết kế và công nghệ

Với triết lý thiết kế độc đáo cùng công nghệ vận hành ấn tượng, bộ đôi Mazda thế hệ 7G mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho khách hàng Việt, đồng thời được đánh giá cao từ giới chuyên gia.
Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Chiều ngày 9/8, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tinh thần “Tuổi trẻ Bộ Xây dựng Khát vọng – tiên phong - đoàn kết - sáng tạo - hội nhập góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng”.
Hà Tĩnh: Bất cập các công trình hồ đập chậm tiến độ, khó đảm bảo vượt lũ

Hà Tĩnh: Bất cập các công trình hồ đập chậm tiến độ, khó đảm bảo vượt lũ

12 hồ đập thủy lợi đã được bố trí đủ nguồn vốn để sửa chữa, song công tác giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân chậm khiến các công trình khó đảm bảo vượt lũ.
Quỹ Chống hàng giả ra mắt tổng đài tiếp nhận thông tin hàng giả, gian lận thương mại

Quỹ Chống hàng giả ra mắt tổng đài tiếp nhận thông tin hàng giả, gian lận thương mại

Tổng đài Chống hàng giả 1900.066.689 ra mắt với mong muốn tăng cường công tác thông tin về lĩnh vực phòng, chống hàng giả và góp phần nâng cao nhận thức của người dân, trách nhiệm của các cơ quan chức năng nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Thừa Thiên - Huế: Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thuộc UBND tỉnh

Thừa Thiên - Huế: Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thuộc UBND tỉnh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên - Huế được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh.
Xem thêm