Phiên bản di động

Trực Ninh (Nam Định): Điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Nông thôn mới

Để thực hiện các mục tiêu phát triển, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Trực Ninh (Nam Định) tập trung lãnh đạo, động viên cả hệ thống chính trị đồng lòng, phát huy sức mạnh tổng hợp tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng đồng bộ, hiện đại. Nhiều công trình thủy lợi, hạ tầng văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế…đã được xây dựng, góp phần thay đổi diện mạo quê hương cũng như thúc đẩy kinh tế phát triển, bảo đảm đời sống của nhân dân.
Trực Ninh (Nam Định): Điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Nông thôn mới
Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh nhìn từ trên cao.

Hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát triển kinh tế được quan tâm đầu tư

Là huyện thuần nông, có xuất phát điểm thấp, chính vì vậy, để tạo ra động lực cho phát triển kinh tế xã hội, huyện Trực Ninh luôn xác định việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên và liên tục. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Năm 2021, là năm khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện vẫn đạt 8% (tính theo giá cố định năm 2010); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng trong các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ: Nông nghiệp - thủy sản chiếm 21,62%, công nghiệp - xây dựng chiếm 59,36%, dịch vụ chiếm 19,02%.

Xây dựng được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết theo chuỗi giá trị, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao cung ứng trên thị trường trong nước và xuất khẩu, như: Sản xuất giống lúa của Công ty TNHH Cường Tân (356ha), liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa thương của Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Trực Ninh (300ha), Công ty TNHH Toản Xuân (20ha), HTX dược thảo Hoàng Thành (15ha) Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Việt Nam (5ha) và một số mô hình sản xuất trồng rau, củ, quả theo công nghệ thuỷ sinh và hữu cơ của Công ty Cổ phần sản xuất rau, củ quả sạch Ngọc Anh, nuôi trồng Nấm của HTX nấm Nhật Bằng…nhiều sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu và có truy xuất nguồn gốc; góp phần nâng giá trị trên 1ha canh tác đạt 125 triệu đồng/năm.

Chăn nuôi được triển khai theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô trang trại vừa và nhỏ, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; hình thành các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi theo quy trình tiên tiến; giảm dần chăn nuôi nông hộ. Toàn huyện có 28 trang trại quy mô nhỏ, vừa và lớn; trong đó Công ty TNHH một thành viên chăn nuôi Phúc Hải với quy mô lớn 1.200 con lợn nái chuyên chăn nuôi lợn sữa cho các trang trại làm lợn chăn nuôi thương phẩm.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới được các cấp ủy Đảng, chính quyền xác định là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục; đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Giai đoạn 2010-2019, tổng vốn huy động xây dựng Nông thôn mới đạt 2.007,3 tỷ đồng, gồm: Vốn ngân sách 536,8 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 26,8%); vốn đóng góp của cộng đồng dân cư 897,1 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 44,8%) (bao gồm cả đất hiến để xây dựng công trình phúc lợi); vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, vốn tín dụng, vốn huy động của các doanh nghiệp 569,7 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 28,4%). Trong đó: Đóng góp bằng tiền 256,1 tỷ đồng; hiến 320,72 ha đất xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, giá trị 641 tỷ đồng. Đến năm 2016, 21/21 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới; năm 2017, huyện Trực Ninh được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Giai đoạn 2020-2025, vốn huy động xây dựng Nông thôn mới đến thời điểm này trên 82 tỷ đồng tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới, môi trường, cảnh quan và diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt.

Hệ thống đường bộ được đầu tư cải tạo, nâng cấp: QL21, QL21B, QL37B đạt tiêu chuẩn cấp III, cấp IV đồng bằng; trên địa bàn huyện đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển với chiều dài qua tỉnh Nam Định 24,9 km, trong đó đi quan địa bàn huyện Trực Ninh 7,1 km; nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình với chiều dài qua địa bàn tỉnh Nam Định là 28,8 km, qua địa bàn huyện Trực Ninh là 15,9 km; dự án đầu tư xây dựng Cầu Ninh Cường. Làm mới, cải tạo, nâng cấp hơn 73 km đường Quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn đạt tiêu chuẩn cấp 3, cấp 4 đường đồng bằng; 13,9 km đường huyện đạt tiêu chuẩn cấp 5 đường đồng bằng, hơn 221 km đường trục xã đạt cấp 5, cấp 4 đồng bằng, 374 km đường trục thôn xóm, 416 km đường dong, ngõ, 182 km đường nội đồng. Xây mới, cải tạo 1.974 phòng học, nhà đa năng, xây mới, cải tạo 27 các hạng mục lớn của trụ sở Đảng uỷ-HĐND-UBND các xã, thị trấn. Cải tạo, nâng cấp 43,2 km mặt đê và các tuyến đê, các công trình thuỷ lợi, khắc phục, xoá dần các trọng điểm xung yếu.

Mạng lưới điện tương đối hoàn chỉnh đã đầu tư xây dựng mới 161 trạm biến áp, nâng cấp toàn bộ hệ thống đường dây; hiện tại quản lý, vận hành 228,148 km đường dây trung áp, 1.297,09 km đường dây hạ áp và 259 trạm biến áp phục vụ 73.726 khách hàng (bằng 100% số hộ dân của huyện).

Trực Ninh (Nam Định): Điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Nông thôn mới
Khu hành chính trung tâm huyện Trực Ninh.

Môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện

Huyện Trực Ninh luôn xác định doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, tăng thu cho ngân sách nhà nước, từ đó tạo nguồn lực để kiến thiết cơ sở hạ tầng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, nhằm tạo điều kiện và môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã đầu tư trên địa bàn huyện có quy mô lớn, như: Công ty phát triển và đầu tư Duy Minh, Công ty May 9, Công ty May 1 Nam Định, Công ty TNHH Minh Tiến, Công ty VLXD Ninh Cường, Đức Thiện, Việt Hùng…và thu hút nhiều nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là: Công ty TNHH giầy AMARRA Việt Nam tại thị trấn Cổ Lễ; Công ty sản xuất đồ chơi trẻ em Dream plastic tại xã Trực Thái; Công ty TNHH Shin myung first vina tại xã Trung Đông, Công ty TNHH Sung Won Vina và Công ty TNHH Kiara Garments Việt Nam tại thị trấn Cát Thành. Tổng vốn đầu tư phát triển sản xuất trên địa bàn trong 5 năm gần đây đạt trên 12.437 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã thực hiện gần 60 triệu USD. Giá trị hàng hóa xuất khẩu năm 2021 đạt 515 triệu USD.

Huyện có 3 cụm công nghiệp, 11 làng nghề, 385 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất ổn định và có bước phát triển, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 46.000 lao động, thu nhập bình quân từ 6 đến 8 triệu đồng/người/tháng.

Tập trung nguồn lực phát triển văn hóa - xã hội

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ và đạt được những thành tích mới. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển; 95% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên 98% thôn, xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa.

Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được quan tâm; 21/21 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 92%.

Chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì và có sự chuyển biến tích cực; ngành giáo dục và đào tạo huyện vươn lên xếp tốp đầu toàn tỉnh trong những năm gần đây (từ năm học 2018 - 2019 đến nay ngành Giáo dục và đào tạo huyện luôn được đánh giá xếp dẫn đầu về các tiêu chí thi đua). Phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng; huy động xây dựng quỹ khuyến học từ huyện đến các cơ quan, đơn vị với tổng quỹ các cấp đạt hơn 15 tỷ đồng; năm 2017 ngành giáo dục đào tạo huyện được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; 21/21 xã, thị trấn đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự’’.

Tổ chức bộ máy chính quyền với nền hành chính luôn được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Năng lực thực tiễn của đội ngũ lãnh đạo, kỹ năng chuyên môn và kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức không ngừng được nâng lên. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Chỉ số cải cách hành chính trong những năm gần đây thường xuyên duy trì ở tốp đầu của tỉnh (năm 2016, 2017, 2018 xếp thứ 1/10 huyện, thành phố; năm 2019, 2020 xếp thứ 3/10 huyện, thành phố; năm 2021 xếp thứ 2/10 huyện, thành phố).

Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường toàn diện trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện Quy định số 01-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Số lượng, chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Đến năm 2021, Đảng bộ huyện có 10.008 đảng viên, tăng 37,75% và 72 TCCS đảng, tăng 05 tổ chức so với năm 1997; tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên chiếm 99,3%; 72/72 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu, kém (trong đó có 69/72 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh).

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững và tăng cường. Các phong trào thi đua yêu nước trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện được đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.

Hệ thống chợ được đầu tư nâng cấp, với tổng số 23 chợ, phân bổ đều, đảm bảo phục vụ thiết thực yêu cầu giao dịch cung ứng hàng hoá phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Các xã, thị trấn đều có điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông đáp ứng nhu cầu thông tin, liên lạc, ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống và sản xuất.

Phát huy những kết quả đã đạt được, với mục tiêu thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới đây, huyện Trực Ninh chủ trương tiếp tục tập trung nguồn lực để đầu tư một số công trình, dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi và phòng chống thiên tai… tạo động lực đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tiếp tục phối hợp thực hiện lập quy hoạch xây dựng liên vùng huyện Nam Trực -Trực Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ninh Cường, thị trấn Cát Thành và quy hoạch chung xây dựng các xã trên địa bàn huyện; tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư phát triển, ưu tiên các ngành nghề công nghệ cao, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Theo Khánh Diệp/Báo Xây dựng
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/truc-ninh-nam-dinh-diem-sang-trong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-xay-dung-nong-thon-moi-340877.html

Nổi bật trang chủ

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW: 5 nhóm nhiệm vụ, 33 nhiệm vụ cụ thể

Tìm giải pháp cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững
Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trong lần đầu trả lời chất vấn
Không sử dụng quỹ đất sau khi di dời để xây dựng chung cư cao tầng sai quy hoạch

Đọc thêm

Gia Lâm (Hà Nội): Đề nghị kiểm tra, xử lý hàng loạt công trình cải tạo, sửa chữa sai phép “băm nát” quy hoạch Khu đô thị 31ha

Gia Lâm (Hà Nội): Đề nghị kiểm tra, xử lý hàng loạt công trình cải tạo, sửa chữa sai phép “băm nát” quy hoạch Khu đô thị 31ha

Được hình thành từ hơn 13 năm nay, Khu đô thị 31ha thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội) là điểm nhấn quan trọng của diện mạo đô thị huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, việc buông lỏng quản lý về trật tự xây dựng đô thị dẫn đến tình trạng xây dựng, cải tạo không phép, sai phép diễn ra tràn lan, “băm nát” quy hoạch của Khu đô thị này.
UBND Thành phố Hà Nội công bố 6 Quyết định về công tác cán bộ

UBND Thành phố Hà Nội công bố 6 Quyết định về công tác cán bộ

Chiều 3/11, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh chủ trì Hội nghị.
Quảng Bình: Tạo dấu ấn cho khu dân cư kiểu mẫu

Quảng Bình: Tạo dấu ấn cho khu dân cư kiểu mẫu

Xây dựng nông thôn mới không thể theo hướng “mặc đồng phục” cho tất cả các địa phương, mà cần phải xem xét kỹ quy hoạch, kiến trúc cảnh quan nông thôn của từng vùng, từng địa phương để triển khai cho phù hợp.
Cần Thơ: Công bố danh mục 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp

Cần Thơ: Công bố danh mục 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 3771/QĐ-UBND phê duyệt, công bố danh mục hồ, kênh, rạch không được san lấp trên địa bàn. Theo Quyết định này, danh mục có 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp.
Bộ Giao thông vận tải đồng ý kéo dài thời gian đưa cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào khai thác

Bộ Giao thông vận tải đồng ý kéo dài thời gian đưa cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào khai thác

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, Bộ Giao thông vận tải vừa chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện tuyến chính Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến ngày 30/11/2022 và sẽ đưa vào khai thác theo chỉ đạo của Chính phủ.
Hòa Bình: Tập trung nguồn lực phát triển đô thị bền vững

Hòa Bình: Tập trung nguồn lực phát triển đô thị bền vững

Thực hiện Chương trình phát triển đô thị (PTĐT) quốc gia giai đoạn 2012 – 2020, Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030, UBND tỉnh Hòa Bình đã triển khai các giải pháp quy hoạch, quản lý quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng các dự án, công trình trọng điểm, phát triển công nghiệp dịch vụ gắn với PTĐT, PTĐT gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Bá Thước (Thanh Hóa): Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và đất đai, trật tự xây dựng

Bá Thước (Thanh Hóa): Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và đất đai, trật tự xây dựng

Là huyện miền núi, có hệ thống sông Mã chảy qua gần 40km, với trữ lượng cát, sỏi dồi dào, để phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng, những năm qua trên địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã hình thành một số điểm khai thác cát sỏi. Nhưng đến nay, việc khai thác khoáng sản được quản lý chặt, toàn huyện chỉ có 1 đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản là Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Hồng Kỳ và 1 dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy lòng hồ Nhà máy Thủy điện Bá Thước 2.
Vĩnh Phúc – Vùng đất của những cơ hội

Vĩnh Phúc – Vùng đất của những cơ hội

Việt Nam đang là một trong những trung tâm sản xuất lớn nhất châu Á với tốc độ tăng trưởng ổn định, kinh tế định hướng xuất khẩu, nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), lực lượng lao động trẻ và vị trí chiến lược. Các ngành công nghiệp thâm dụng lao động đang dần được chuyển đổi và thay thế, cùng với đó là sự lạc quan của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với thị trường. Tại khu vực vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tỉnh Vĩnh Phúc đang nổi lên như một điểm đến đầu tư hấp dẫn với hệ thống hạ tầng tốt và sự phát triển bài bản.
Dự án đầu tư công, lập kế hoạch chọn nhà thầu thế nào?

Dự án đầu tư công, lập kế hoạch chọn nhà thầu thế nào?

Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án được thực hiện trên cơ sở kế hoạch bố trí vốn cho cả dự án mà không bắt buộc chỉ được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch vốn của từng năm.
Khánh Hòa: Chấm dứt hoạt động Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên

Khánh Hòa: Chấm dứt hoạt động Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên

Tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên Resort & Spa, thuộc đảo Hòn Miễu, vịnh Nha Trang, thành phố Nha Trang.
Đô thị hoá ở Việt Nam: Hoàn thiện định hướng chính sách

Đô thị hoá ở Việt Nam: Hoàn thiện định hướng chính sách

Cùng với các Chiến lược, Định hướng, Chương trình thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết, chương trình, nhằm định hướng, chỉ đạo thực hiện quá trình đô thị hóa thành công.
Hà Nội: Phát triển đô thị hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng

Hà Nội: Phát triển đô thị hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng

Hà Nội luôn xác định công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng là một trong những vấn đề chiến lược, phải đi trước một bước, nhằm tạo nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị, tạo ra hệ thống hạ tầng khung giao thông quan trọng, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ liên kết ngành, liên kết vùng và lợi thế kết nối đa chiều của các đô thị trong khu vực và cả nước. Bám sát mục tiêu đó, thời gian qua, các quận, huyện của Hà Nội đã tập trung đẩy mạnh đầu tư phát triển đô thị, huy động đa dạng các nguồn lực xã hội tham gia, từ đó cơ sở hạ tầng dần được hoàn thiện và hiện đại hóa, góp phần tạo diện mạo mới cho Thủ đô.
Hướng tới môi trường xây dựng tuần hoàn và các-bon thấp

Hướng tới môi trường xây dựng tuần hoàn và các-bon thấp

Sáng ngày 15/11, tại Hà Nội, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) phối hợp với Tổ chức Phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) tổ chức Hội thảo tham vấn về “Xây dựng chiến lược và lộ trình toàn diện hướng tới môi trường xây dựng tuần hoàn và các-bon thấp”.
Quảng Bình: Xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới

Quảng Bình: Xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới theo hướng bền vững, toàn diện và có chiều sâu.
Đề xuất triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị tại Hà Nội trong 12 tháng

Đề xuất triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị tại Hà Nội trong 12 tháng

Sở Giao thông Vận tải vừa đề xuất UBND thành phố Hà Nội cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn Trí Nam thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị trên địa bàn một số quận nội thành với thời gian thí điểm 12 tháng, trong thời gian thí điểm không thu phí vỉa hè và có thu phí sử dụng dịch vụ.
Bộ Xây dựng tổ chức 3 hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị

Bộ Xây dựng tổ chức 3 hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị

Triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW và hướng tới Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức 3 phiên hội thảo chuyên đề vào ngày 16/11.
Đoàn Thương mại Anh đến Việt Nam khám phá cơ hội phát triển thành phố thông minh

Đoàn Thương mại Anh đến Việt Nam khám phá cơ hội phát triển thành phố thông minh

Từ ngày 9/11/2022, Phái đoàn Thương mại gồm 11 công ty của Vương quốc Anh hiện đang đến thăm Việt Nam để tìm hiểu các cơ hội phát triển thành phố thông minh và khuyến khích Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn hóa thành phố thông minh. Chính phủ Vương quốc Anh đã tổ chức phái đoàn thương mại này cùng với sự hợp tác của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), Hiệp hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh (HCA) và Phòng Thương mại Anh Việt Nam (BritCham VN).
Gia Lâm (Hà Nội): Xã Phù Đổng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2022

Gia Lâm (Hà Nội): Xã Phù Đổng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2022

Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân, xã Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn với quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2022.
Những dấu ấn mới về phát triển đô thị của thành phố Hải Phòng

Những dấu ấn mới về phát triển đô thị của thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng là đô thị có lịch sử truyền thống, gắn với quá trình xây dựng và phát triển lâu đời, là đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương, là đô thị trung tâm của Vùng Đồng bằng sông Hồng, thuộc một trong sáu vùng kinh tế trọng điểm quốc gia. Trong thời gian qua, thành phố Hải Phòng đã đạt nhiều dấu ấn mới trong công tác cải tạo, chỉnh trang và mở rộng không gian đô thị.
Bình Dương hướng tới phát triển đô thị thông minh và đổi mới sáng tạo

Bình Dương hướng tới phát triển đô thị thông minh và đổi mới sáng tạo

Sau 25 năm phát triển, đến nay Bình Dương có 01 đô thị loại I (thành phố Thủ Dầu Một), 04 đô thị loại III (Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên) và 05 đô thị loại V thuộc huyện (gồm thị trấn: Dầu Tiếng, Phước Vĩnh, Lai Uyên, Tân Thành, Tân Bình). Mặc dù có tỷ lệ đô thị hóa khá cao đạt trên 82% nhưng Bình Dương vẫn đặt mục tiêu quản lý quá trình đô thị theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng đô thị.
Hoa Binh Charity Golf Tournament 2022 gây quỹ hơn 2 tỷ đồng cho giáo dục

Hoa Binh Charity Golf Tournament 2022 gây quỹ hơn 2 tỷ đồng cho giáo dục

Mới đây, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã tổ chức thành công giải Hoa Binh Charity Golf Tournament 2022 với số tiền gây quỹ hơn 2 tỷ đồng. Đây là hoạt động thiện nguyện nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 35 năm thành lập để quyên góp cho Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào hỗ trợ và trao tặng các học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên cả nước.
Việt Yên (Bắc Giang): Hướng đến đô thị giàu bản sắc văn hóa

Việt Yên (Bắc Giang): Hướng đến đô thị giàu bản sắc văn hóa

Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, văn hóa và hiếu học của xứ Kinh Bắc xưa, những năm qua, công tác quy hoạch phát triển đô thị luôn được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Việt Yên đặc biệt quan tâm, trong đó chú trọng tới việc phát triển đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, gìn giữ và phát huy các yếu tố văn hóa đặc trưng.
Triều cường kéo sập nhà dân ở Quảng Ngãi

Triều cường kéo sập nhà dân ở Quảng Ngãi

Từng đợt sóng dữ xô vào bờ cuốn trôi cả vạt bãi biển, kèm theo nhà cửa, vườn tược của người dân ở tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất phương án “giải cứu” 12 công viên

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất phương án “giải cứu” 12 công viên

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo đề xuất UBND thành phố Hà Nội phương án xử lý những tồn tại xây dựng 9 công viên mới và 3 công viên trong nội thành.
Hai Bà Trưng (Hà Nội): Dẫn đầu xu hướng số hóa trong xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật, từng bước triển khai đô thị thông minh

Hai Bà Trưng (Hà Nội): Dẫn đầu xu hướng số hóa trong xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật, từng bước triển khai đô thị thông minh

Triển khai công nghệ thông tin, số hóa vào nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đang là xu thế mới trong thời đại hiện nay. Đây là nền móng quan trọng để cung cấp cho công tác quản lý đô thị cái nhìn tổng quan, định hướng phát triển phù hợp với thực tiễn. Nắm bắt xu hướng trên, UBND quận Hai Bà Trưng đã nhanh chóng lập đề án và kế hoạch thiết lập nền tảng dữ số hóa trong công tác quản lý. Trở thành quận đầu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp phục vụ quản lý, từng bước triển khai đô thị thông minh toàn diện và hiệu quả.
Hoàn Kiếm: Ưu tiên bảo tồn di sản đô thị để phát triển kinh tế, xã hội

Hoàn Kiếm: Ưu tiên bảo tồn di sản đô thị để phát triển kinh tế, xã hội

Công tác quy hoạch xây dựng, quản lý và bảo tồn di sản đô thị là công tác tất yếu, được quận Hoàn Kiếm ưu tiên triển khai để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Yên Bái: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Yên Bái: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong những ngày đầu tháng 11/2022, chúng tôi có dịp được tiếp xúc với bà con nhân dân tổ 6 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Được mắt thấy, tai nghe những việc làm đầy ý nghĩa của các ông bà thuộc thế hệ 5X, 6X. Có thể nói, đó là những tấm gương trong sáng, mẫu mực cho thế hệ trẻ noi theo, bởi họ xuất thân từ những người rất nghèo, những công chức viên chức đã hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước để về gắn bó với xóm với làng, và họ đã cùng nhau tạo nên một bức tranh sinh động, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tin mãnh liệt đối với Đảng, Nhà nước. Họ đã làm cho cả khu dân cư sống động, tưng bừng trong suốt cả những ngày qua và cho đến hôm nay.
Lạng Giang (Bắc Giang): Đô thị “thay áo mới”, sẵn sàng bứt tốc

Lạng Giang (Bắc Giang): Đô thị “thay áo mới”, sẵn sàng bứt tốc

Được định hướng là một trong những trọng điểm phát triển của tỉnh Bắc Giang, huyện Lạng Giang đang cho thấy những bước chuyển mình mạnh mẽ. Trong đó, huyện đã đặc biệt chú trọng tới công tác quy hoạch, phát triển đô thị gắn với các dự án trọng điểm, qua đó tạo ra những điểm nhấn, góp phần thay đổi đáng kể bộ mặt đô thị.
Hải An (Hải Phòng): Tháo gỡ vướng mắc xây dựng nhà máy sản xuất thạch cao nhân tạo và xử lý chất thải của DAP - Đình Vũ

Hải An (Hải Phòng): Tháo gỡ vướng mắc xây dựng nhà máy sản xuất thạch cao nhân tạo và xử lý chất thải của DAP - Đình Vũ

Chiều 8/11, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì kiểm tra thực địa và nghe báo cáo về các vướng mắc, khó khăn liên quan của Công ty Cổ phần đầu tư Trường An Hải Phòng tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và Công ty Cổ phần thạch cao Đình Vũ.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Cấm phương tiện trên 1 số tuyến đường cho sự kiện ngày hội xe đạp - Vũng Tàu Cycling Festival 2022

Bà Rịa – Vũng Tàu: Cấm phương tiện trên 1 số tuyến đường cho sự kiện ngày hội xe đạp - Vũng Tàu Cycling Festival 2022

Sở Giao thông vận tải Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có văn bản chấp thuận phương án sử dụng một phần các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu để tổ chức hoạt động ngày hội xe đạp - “Vũng Tàu Cycling Festival – năm 2022”.
Xem thêm