Phiên bản di động

Thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 5/7, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 100% đại biểu đã nhất trí thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên.
Thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác lập quy hoạch.

Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 5/2020. Để thực hiện Quy hoạch, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh và ký kết hợp đồng vào tháng 2/2021. UBND tỉnh Thái Nguyên cũng thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh, ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng thời, tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo, cuộc họp chuyên đề giữa các chuyên gia và các sở, ngành, địa phương; xin ý kiến chuyên gia của các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong vùng và lân cận, các đơn vị liên quan theo quy định; tiếp thu, hoàn thiện với trên 1.000 ý kiến.

Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên được xây dựng với quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn là phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để đưa Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh ở miền Bắc. Đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên là một trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội.

Đến năm 2030, tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao; trung tâm giáo dục, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao; trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe, du lịch, dịch vụ; xây dựng thành phố Thái Nguyên trở thành một trong những cực tăng trưởng hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội. Đến năm 2050, phấn đấu tỉnh Thái Nguyên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương xanh, thông minh, có bản sắc rõ ràng; một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng Thủ đô Hà Nội và cả nước; nơi đáng sống, đáng đến, an toàn và thịnh vượng.

Thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Tiến sĩ Lê Đỗ Mười - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, Bộ Giao thông Vận tải phát biểu tại Hội nghị.

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định tại Hội nghị, Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên xây dựng đã phù hợp với định hướng phát triển đất nước được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua. Báo cáo tổng hợp Quy hoạch có sự nghiên cứu công phu, nghiêm túc, cơ bản tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP và Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch được phân tích, xây dựng dựa trên một hệ thống số liệu khá đầy đủ, đáng tin cậy về hiện trạng, tiềm năng, khả năng phát triển và đảm bảo tính khả thi. Kết cấu, nội dung Quy hoạch đầy đủ và cơ bản đáp ứng yêu cầu đã xác định trong Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên. Đơn vị lập Quy hoạch đã tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, các tỉnh lân cận; cập nhật đầy đủ nguồn tài nguyên trên các lĩnh vực, đảm bảo tính thực tiễn, khoa học; đã đề cập đến điểm mạnh, điểm yếu, phương án hành động chiến lược để phát huy điểm mạnh.

Ngoài ra, các chuyên gia phản biện cũng đề nghị tỉnh Thái Nguyên cần bổ sung, chỉnh sửa, giải trình một số nội dung chưa rõ trong các lĩnh vực giao thông, nông nghiệp, phát triển đô thị, kinh tế như: Quy hoạch logistics đang bị coi nhẹ, cần cập nhật vào quy hoạch tỉnh và có bố trí quỹ đất phù hợp; rà soát thêm việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng sản xuất, có giải thích chi tiết hơn về vị trí, mục đích chuyển đổi; hướng xử lý rừng tự nhiên chưa đưa vào quy hoạch. Ngoài ra, cần đánh giá về khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài để có sự điều chỉnh trong giai đoạn tiếp theo, trên cơ sở đó bổ sung khả năng huy động vốn trong nước, ảnh hưởng của tình hình trong nước, thế giới để có hoạch định chiến lược tăng trưởng. Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, cần bổ sung thêm các tuyến giao thông công cộng phục vụ cho các khu đô thị, khu, cụm công nghiệp, khu du lịch; phát triển hệ thống đường sắt đô thị; nghiên cứu hạ tầng giao thông kết nối 2 huyện Định Hóa, Võ Nhai với thành phố Thái Nguyên...

Thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh một cách bài bản, khoa học, công phu, có cách tiếp cận tốt và tiếp thu đầy đủ các ý kiến với tinh thần cầu thị. Hồ sơ quy hoạch đầy đủ, đáp ứng yêu cầu, phù hợp với quy trình, quy định của Nhà nước, bám sát vào các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Bộ trưởng nhấn mạnh: Thái Nguyên là tỉnh thứ 7 được thông qua Quy hoạch và là tỉnh đạt tỷ lệ đồng thuận cao nhất trong số 7 tỉnh. Quy hoạch đã thể hiện sự khát vọng phát triển của tỉnh Thái Nguyên. Bộ trưởng cũng đã nêu lên những định hướng phát triển trong thời gian tiếp theo để xứng đáng với tiềm năng, lợi thế sẵn có của tỉnh Thái Nguyên, qua đó, tạo sức bật cho tỉnh phát triển, là trung tâm của vùng Trung du miền núi phía Bắc và động lực phát triển của vùng.

Bộ trưởng đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp thu, chỉnh sửa hồ sơ quy hoạch theo ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định; hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch và hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu theo Báo cáo thẩm định Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên. Các thành viên Hội đồng thẩm định phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định rà soát các nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định trong hồ sơ Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát và tham gia ý kiến thẩm định. Cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng thẩm định tiến hành rà soát hồ sơ, tài liệu quy hoạch đã được bổ sung hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định.

Thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp thu ý kiến, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cảm ơn sự tham gia góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định và đại diện các bộ, ngành Trung ương; sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan liên quan. Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định trên cơ sở kết quả thẩm định, UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu đầy đủ và khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, hoàn thành các nội dung trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên trong quý III/2022.

Theo Việt Hoan - Thanh Mai (Ảnh: thainguyen.gov.vn)/Báo Xây dựng
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/thong-qua-ho-so-quy-hoach-tinh-thai-nguyen-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-335371.html

Nổi bật trang chủ

Thừa Thiên - Huế: Thanh tra “vạch” ra hàng loạt sai phạm về đất đai tại thị xã Hương Thủy

Về quy hoạch chi tiết trung tâm bán đảo Quảng An (Hà Nội): Hội Kiến trúc sư Việt Nam nói gì?
Phát triển nhà ở xã hội: Linh hoạt trong giải ngân vốn vay ưu đãi
Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: 4 cực tăng trưởng, 4 hành lang phát triển

Đọc thêm

Đề xuất định mức chi phí lập quy hoạch di tích

Đề xuất định mức chi phí lập quy hoạch di tích

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định định mức chi phí lập quy hoạch di tích, lập dự án tu bổ di tích, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, lập thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích.
Tiềm năng phát triển du lịch biển bền vững tỉnh Nam Định

Tiềm năng phát triển du lịch biển bền vững tỉnh Nam Định

Trong thời gian qua, tài nguyên du lịch vùng ven biển Nam Định đã và đang được khai thác đầu tư phát triển thành các sản phẩm du lịch biển thu hút du khách tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên đến nay, việc khai thác, phát huy các giá trị tài nguyên du lịch biển của Nam Định còn hạn chế.
Bắc Ninh: Bức tranh phát triển nông nghiệp công nghệ cao còn manh mún, lác đác

Bắc Ninh: Bức tranh phát triển nông nghiệp công nghệ cao còn manh mún, lác đác

Trong bối cảnh đất nước ngày càng phát triển, để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, những năm qua tỉnh Bắc Ninh đã quan tâm đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, điện nông thôn, phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội; đặc biệt là các giải pháp thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) đáp ứng nhu cầu về chất lượng ngày càng cao của người dân, cũng như công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, bền vững của tỉnh.
Hải Phòng: Đảm bảo an toàn công trường xây dựng trong mùa mưa bão

Hải Phòng: Đảm bảo an toàn công trường xây dựng trong mùa mưa bão

Để bảo đảm an toàn trên các công trường xây dựng, Sở Xây dựng Hải Phòng và các địa phương tăng cường quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư và nhà thầu chủ động xây dựng phương án thi công an toàn, nhất là trong điều kiện mưa bão.
Vĩnh Phúc: Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra một số công trình khánh thành dịp Quốc khánh 2/9

Vĩnh Phúc: Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra một số công trình khánh thành dịp Quốc khánh 2/9

Để kịp thời đôn đốc một số công trình trọng điểm của tỉnh chuẩn bị khánh thành dịp Quốc khánh 2/9, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã đi kiểm tra một số công trình, dự án như: Cầu Đầm Vạc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, đường Vành đai 2 đoạn từ Quốc lộ 2B đến Quốc lộ 2C…
Bắc Giang: Tập trung cao tạo quỹ đất cho công nghiệp

Bắc Giang: Tập trung cao tạo quỹ đất cho công nghiệp

Xác định mục tiêu trở thành tỉnh trọng điểm phát triển công nghiệp của khu vực trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang đang tập trung nỗ lực giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Nghệ An: Thẩm định 127 dự án, công trình các loại trong 6 tháng đầu năm

Nghệ An: Thẩm định 127 dự án, công trình các loại trong 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Xây dựng đã thẩm định 127 dự án, công trình các loại.
Charm City tại Bình Dương: Tên dự án chưa được Sở Xây dựng công nhận, chủ đầu tư năng lực yếu vì nợ nhiều

Charm City tại Bình Dương: Tên dự án chưa được Sở Xây dựng công nhận, chủ đầu tư năng lực yếu vì nợ nhiều

Sở Xây dựng Bình Dương cho biết, tên dự án Charm City chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Bên cạnh đó, chủ đầu tư DCT Partners Việt Nam cũng gây chú ý vì nợ chồng chất.
Quảng Trị: Hội nghị giao ban các tỉnh Bắc Trung bộ ngành Xây dựng

Quảng Trị: Hội nghị giao ban các tỉnh Bắc Trung bộ ngành Xây dựng

Ngày 13/8, tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra Hội nghị giao ban thường niên năm 2022 các tỉnh Bắc Trung bộ ngành Xây dựng.
Các trường hợp được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Thông tư 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Các trường hợp được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Thông tư 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 có hiệu lực từ ngày 15/08/2022.
Về quy hoạch chi tiết trung tâm bán đảo Quảng An (Hà Nội): Hội Kiến trúc sư Việt Nam nói gì?

Về quy hoạch chi tiết trung tâm bán đảo Quảng An (Hà Nội): Hội Kiến trúc sư Việt Nam nói gì?

Liên quan đến quy hoạch chi tiết (QHCT) trung tâm bán đảo Quảng An (Hà Nội) và dự án nhà hát tại khu vực Đầm Trị (thuộc bán đảo Quảng An), mới đây Hội Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam đã có chia sẻ một số quan điểm.
Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: 4 cực tăng trưởng, 4 hành lang phát triển

Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: 4 cực tăng trưởng, 4 hành lang phát triển

UBND tỉnh Điện Biên đã triển khai lập Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đang triển khai lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Quy hoạch để hoàn thiện nội dung quy hoạch tỉnh, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn Khu 6

Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn Khu 6

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2744/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn Khu 6, tỷ lệ 1/2000 với quy mô 523ha, dân số dự kiến đến năm 2030 khoảng 16.330 người.
Đồng Tháp: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đồng Tháp: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa vừa ký ban hành Văn bản số 294/UBND-ĐTXD về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
Dự án Làng đại học Đà Nẵng: Phần dự án nằm ở Quảng Nam vẫn chưa hoàn thành quy hoạch 1/500

Dự án Làng đại học Đà Nẵng: Phần dự án nằm ở Quảng Nam vẫn chưa hoàn thành quy hoạch 1/500

Dự án Làng đại học Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt triển khai từ năm 1997 với tổng diện tích khoảng 300ha, trong đó, khoảng 110ha thuộc phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và khoảng 190ha thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Tuy nhiên, đến nay đã 25 năm, dự án mới chỉ triển khai được một phần thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng. Đối với phần dự án liên quan đến tỉnh Quảng Nam đến nay, mới chỉ triển khai 1,02ha khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng đường bao làng đại học. Việc triển khai mới chỉ dừng lại ở công tác đền bù và tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa trắng để xây dựng khu tái định cư, các hộ ảnh hưởng đường bao vẫn chưa bồi thường thiệt hại và chưa có kế hoạch di dời.
Thanh Hóa: Rà soát quy hoạch và dự án “treo”

Thanh Hóa: Rà soát quy hoạch và dự án “treo”

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Văn bản số 11527/UBND-CN yêu cầu các đơn vị có liên quan khắc phục tình trạng quy hoạch “treo” và dự án “treo”.
Võ Nhai (Thái Nguyên): Lập quy hoạch chung đô thị mới La Hiên đến năm 2035

Võ Nhai (Thái Nguyên): Lập quy hoạch chung đô thị mới La Hiên đến năm 2035

Trước đó, để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội của huyện Võ Nhai nói chung và của cả xã La Hiên nói riêng, Ban Thường vụ Huyện Ủy Võ Nhai đã có Thông báo số 273-TB/HU về việc lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đình Cả và lập quy hoạch chung đô thị mới La Hiên giai đoạn 2021-2035.
Thanh Hóa: Thống nhất điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn

Thanh Hóa: Thống nhất điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng

Vừa qua, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 1717/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Hải Phòng: Triển khai hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng thành phố

Hải Phòng: Triển khai hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng thành phố

Vừa qua, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng vừa triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống cung cấp thông tin Quy hoạch xây dựng thành phố Hải Phòng với tên miền: https://apps.govone.vn/QuyHoach.
Hà Nội lập quy hoạch chi tiết trung tâm bán đảo Quảng An

Hà Nội lập quy hoạch chi tiết trung tâm bán đảo Quảng An

Từ trung tuần tháng 7 đến nay, UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư cho Đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500. Hiện đồ án đang nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.
Quảng Ninh: Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Quảng Yên

Quảng Ninh: Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Quảng Yên

Vừa qua, ông Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã đi khảo sát việc điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Quảng Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
Tiền Giang: Quy hoạch Tổng kho xăng dầu, khí hóa lỏng và các sản phẩm sau dầu mỏ

Tiền Giang: Quy hoạch Tổng kho xăng dầu, khí hóa lỏng và các sản phẩm sau dầu mỏ

UBND huyện Gò Công Đông vừa ban hành Quyết định số 1475/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Bến cảng - Tổng kho xăng dầu - Khí hóa lỏng và các sản phẩm sau dầu mỏ DKC Tiền Giang. Theo Quyết định này, Tổng kho được xây dựng tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang với tổng diện tích 597.700m2.
Hà Tiên phát triển theo mô hình lưỡng cực, nhất thể, đa trung tâm

Hà Tiên phát triển theo mô hình lưỡng cực, nhất thể, đa trung tâm

Ngày 4/8, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc (Bộ Xây dựng) Trần Thu Hằng chủ trì Hội nghị thẩm định Quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040.
Sơn La: Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc lòng hồ sông Đà

Sơn La: Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc lòng hồ sông Đà

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa ký Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc lòng hồ sông Đà trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. Khái toán vốn đầu tư xây dựng đến năm 2050 khoảng 20.225,11 tỷ.
Hà Nội: Triển khai nghiên cứu quy hoạch chi tiết trung tâm bán đảo Quảng An

Hà Nội: Triển khai nghiên cứu quy hoạch chi tiết trung tâm bán đảo Quảng An

Từ trung tuần tháng 7 đến nay, UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư cho Đồ án Quy hoạch chi tiết (QHCT) khu vực trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500. Hiện Đồ án đang nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.
Chiêm ngưỡng sức hấp dẫn của Top 10 Houses Awards 2021

Chiêm ngưỡng sức hấp dẫn của Top 10 Houses Awards 2021

Top 10 Awards là giải thưởng Kiến trúc - Nội thất thường niên với mục đích tìm kiếm xu hướng kiến trúc nhà ở đương đại và những thiết kế nội thất tiên phong tại Việt Nam.
Kiến trúc hậu Covid-19: Sống xanh lên ngôi, nhà ở có khả năng “giao tiếp”

Kiến trúc hậu Covid-19: Sống xanh lên ngôi, nhà ở có khả năng “giao tiếp”

Trong số các tiêu chí lựa chọn của Top 10 Awards, xanh - bền vững là yếu tố vô cùng quan trọng. Đại dịch Covid-19 có sự ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của chúng ta. Việc ở trong nhà quá nhiều khiến nhu cầu kết nối với thiên nhiên và xã hội của chúng ta càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Tác phẩm nghệ thuật trong không gian kiến trúc và nội thất

Tác phẩm nghệ thuật trong không gian kiến trúc và nội thất

Sự kiện triển lãm và tọa đàm với chủ đề “Tác phẩm nghệ thuật trong không gian của kiến trúc và nội thất” vào ngày 05 , 06 và 07 tháng 8 sẽ được tổ chức tại Mây Artspace có địa chỉ tại 36/70 Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm