Thái Bình: Đánh giá 17 sản phẩm OCOP năm 2020

– UBND tỉnh Thái Bình vừa tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020.

thai binh danh gia 17 san pham ocop nam 2020
Đồng chí Lại Văn Hoàn -Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh chủ trì Hội nghị.

Việc thực hiện Chương trình OCOP chính là động lực nâng tầm thương hiệu các sản phẩm. Năm 2020, Thái Bình có 6 huyện với 17 sản phẩm của 12 chủ thể đăng ký tham gia Chương trình OCOP cấp tỉnh, đây là những sản phẩm hàng hóa tiêu biểu, đặc sản có nguồn gốc từ nhiều địa phương trong tỉnh.

Tại Hội nghị, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh năm 2020 đã tiến hành thảo luận, đánh giá, chấm điểm phân hạng 17 sản phẩm OCOP. Kết quả, có một sản phẩm đạt 5 sao, 16 sản phẩm đạt 4 sao. Hội đồng đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh công nhận 17 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP năm 2020.

Đồng chí Lại Văn Hoàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cũng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các Sở, ngành, đơn vị, địa phương trong việc rà soát, khảo sát, lựa chọn các sản phẩm chủ lực và hướng dẫn các chủ thể tham gia Chương trình OCOP.

Sau Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được giao phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh ban hành những cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện cho các chủ thể của sản phẩm OCOP được thực hiện các thủ tục đăng ký sản phẩm, xuất xứ hàng hóa, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại; Hướng dẫn các chủ thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình công nhận sản phẩm OCOP; đồng thời đề nghị các chủ thể cần tiếp tục nâng cao hơn nữa về chất lượng, đổi mới mẫu mã, nhãn hiệu các sản phẩm OCOP để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Theo baoxaydung.com.vn