Phiên bản di động

Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực xây dựng

Phát biểu kết luận nội dung chất vấn đối với nhóm vấn đề lĩnh vực xây dựng tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng 4/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị: Chính phủ, các bộ, ngành tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực xây dựng…
Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực xây dựng
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực xây dựng…

Bộ Xây dựng có nhiều nỗ lực nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực xây dựng

Phát biểu kết luận nội dung chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ nhất – lĩnh vực xây dựng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định: Xây dựng là lĩnh vực quan trọng, mang tính chiến lược, có vai trò rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Là một trong những nhân tố quan trọng quyết định quy mô, trình độ kỹ thuật của nền kinh tế. Nhiều chính sách pháp luật trong lĩnh vực xây dựng có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là chính quyền địa phương các cấp. Vì vậy, việc lựa chọn chất vấn lĩnh vực xây dựng tại Kỳ họp thứ 4 đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước.

Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng Bộ Xây dựng tuy lần đầu trả lời chất vấn, nhưng với kinh nghiệm quản lý lĩnh vực Bộ trưởng đã có sự chuẩn bị khá tốt về nội dung, trả lời thẳng thắn vào các vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm, giải trình đầy đủ các vấn đề còn bất cập, đề xuất được một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề mà đại biểu quan tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tổng kết: Qua báo cáo của Bộ trưởng gửi đến các đại biểu Quốc hội và diễn biến của phiên chất vấn cho thấy Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có nhiều nỗ lực, thực thi nhiều giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị. Diện mạo các đô thị có nhiều thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Cơ sở hạ tầng đô thị bước đầu đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Chất lượng hạ tầng đô thị được cải thiện.

Thị trường bất động sản có sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và năng lực của các chủ thể tham gia thị trường. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá xây dựng được rà soát, hoàn thiện. Nguồn cung vật liệu xây dựng cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ các công trình dự án, nhất là các công trình, dự án quan trọng của quốc gia.

Tuy nhiên, lĩnh vực xây dựng vẫn còn một số vấn đề bất cập. Một số quy hoạch đô thị thiếu tầm nhìn xa, chưa đồng bộ, gắn kết giữa cấp độ quy hoạch đô thị và giữa quy hoạch đô thị với các quy hoạch khác. Việc điều chỉnh quy hoạch đô thị tại một số địa phương còn tùy tiện.

Chất lượng đô thị hóa chưa cao, kết cấu chất lượng hạ tầng đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đô thị. Việc thực hiện di dời trụ sở bộ, ngành, các cơ sở khỏi nội đô Thành phố Hà Nội còn chậm.

Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực xây dựng
Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trong lần đầu trả lời chất vấn.

Cơ cấu sản phẩm bất động sản chưa phù hợp, thiếu trầm trọng về nhà ở xã hội, nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp và trung bình cũng như nhà ở cho công nhân.

Cơ cấu nguồn lực tài chính cho thị trường bất động sản còn bất hợp lý, chưa có các nguồn vốn trung, dài hạn ổn định cho thị trường. Giá bất động sản liên tục tăng và cao hơn so với thu nhập của người dân.

Việc kiểm soát dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản chưa chặt chẽ, tiềm ẩn rủi ro. Đặc biệt trong phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, hoạt động của thị trường bất động sản thiếu ổn định, thiếu công khai, minh bạch, còn hiện tượng đầu cơ, trốn thuế.

Lĩnh vực xây dựng còn thiếu nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức xây dựng cho việc sử dụng công nghệ mới, vật liệu mới và một số công tác có tính chất chuyên ngành và đặc thù.

Nguồn cung vật liệu phục vụ dự án công trình trọng điểm quốc gia có những thời điểm còn thiếu và chưa ổn định. Giá của một số vật liệu xây dựng chủ yếu có sự biến động lớn.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch đô thị, nông thôn

Từ những bất cập và hạn chế nêu trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, có các giải pháp hiệu quả để khắc phục, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch đô thị nông thôn, trong đó tập trung nghiên cứu xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Quản lý phát triển đô thị.

Khẩn trương ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị ngày 24/1/2022 về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tập trung triển khai công tác lập quy hoạch chung xây dựng 5 thành phố trực thuộc Trung ương, công tác quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Triển khai hiệu quả Đề án phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu từ giai đoạn 2021 đến 2030; Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến 2030 và Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030.

Phát triển hệ thống đô thị bền vững theo mạng lưới cân đối các vùng miền. Đầu tư phát triển đô thị ven biển, phát triển các đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và dịch bệnh.

Sớm có giải pháp khắc phục bất cập về hạ tầng kỹ thuật đô thị tại các thành phố lớn. Quản lý chặt chẽ các quy hoạch, bảo đảm đồng bộ giữa hạ tầng đô thị và hạ tầng giao thông. Khắc phục tình trạng ngập úng, tắc nghẽn giao thông.

Xây dựng hệ thống dữ liệu về quy hoạch quản lý phát triển đô thị, hướng tới ứng dụng hệ thống thông tin địa lý và công nghệ số, nền tảng số trong quy hoạch quản lý phát triển đô thị. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ cập nhật các đồ án quy hoạch lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam.

Thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, phát triển đô thị, quản lý trật tự đô thị, hoạt động xây dựng và tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý chuyên môn, chuẩn hóa theo khung năng lực.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản, nhà ở và các quy định liên quan

Vấn đề trọng tâm thứ hai hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản, nhà ở và các quy định liên quan. Đặc biệt, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Đẩy mạnh tái cơ cấu thị trường bất động sản theo hướng cân bằng, tăng tỷ trọng nhà ở xã hội, nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cắt giảm các thủ tục hành chính để thúc đẩy phát triển, xây dựng các dự án nhà ở, bất động sản, đặc biệt là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tăng nguồn cung cho thị trường.

Có chính sách hiệu quả thu hút và tạo nguồn vốn trung, dài hạn, ổn định cho thị trường bất động sản. Kiểm soát chặt chẽ việc huy động vốn của các doanh nghiệp bất động sản thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Quản lý chặt chẽ để ngăn chặn việc chia tách, phân lô bán nền tại khu vực chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng. Tăng cường việc cung cấp thông tin kịp thời, chính thức, đầy đủ về quy hoạch xây dựng, danh mục, tiến độ thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng, dự án bất động sản và thị trường bất động sản.

Có biện pháp xử lý để kịp thời bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng bong bóng bất động sản, ngăn chặn hiện tượng đầu cơ, đẩy giá, gây nhiễu loạn thông tin thị trường, trục lợi bất hợp pháp.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhất là hoạt động giao dịch, huy động vốn kinh doanh bất động sản.

Hoàn thiện chính sách ưu đãi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án nhà xã hội

Vấn đề trọng tâm thứ ba là sửa đổi, hoàn thiện chính sách ưu đãi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án nhà xã hội, nhất là nhà xã hội cho thuê, thuê mua.

Chính phủ sớm ban hành và các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả Đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Có giải pháp để tích cực triển khai cho vay, hỗ trợ lãi suất đối với các dự án cải tạo nhà chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân mua, thuê và thuê mua theo quy định của Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Có chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội cho người có công, các địa phương rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí đủ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo đúng quy định.

Bổ sung các chỉ tiêu phát triển nhà ở, nhất là chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm.

Xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành; Xác định danh mục trụ sở cơ sở cần phải di dời, lộ trình di dời, biện pháp thực hiện và xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ di dời khỏi nội đô Thành phố Hà Nội.

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

Vấn đề trọng tâm thứ tư hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng bảo đảm đồng bộ, hiện đại, tiếp cận trình độ khoa học kỹ thuật của các nước tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng, bảo đảm an toàn cháy nổ, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Ban hành 12 bộ quy chuẩn và 128 tiêu chuẩn cốt lõi theo định hướng mới.

Hoàn thiện đổi mới số hóa, mã hóa thống nhất, hệ thống định mức đơn giá xây dựng; Rà soát, bổ sung các định mức cốt lõi có ảnh hưởng lớn đến chi phí đầu tư xây dựng công trình, các chỉ tiêu vốn đầu tư, đơn giá xây dựng tổng hợp.

Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực xây dựng
Các đại biểu Quốc hội cho rằng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã có sự chuẩn bị khá tốt về nội dung, trả lời thẳng thắn vào các vấn đề mà đại biểu quan tâm.

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, đẩy nhanh tiến độ cấp phép các vật liệu xây dựng phục vụ công trình, dự án trọng điểm quốc gia; Đẩy mạnh việc nghiên cứu sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu xanh, vật liệu mới, vật liệu thay thế trong xây dựng công trình, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm quốc gia.

Khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc các địa phương công bố giá vật liệu, giá xây dựng theo quý, theo tháng; Bảo đảm cung cấp vật liệu xây dựng và đúng giá niêm yết; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các biểu hiện hoạt động gom hàng, thổi giá vật liệu xây dựng trong tình hình hiện nay.

Theo Quý Anh/Báo Xây dựng
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/tap-trung-hoan-thien-he-thong-phap-luat-linh-vuc-xay-dung-343241.html

Nổi bật trang chủ

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW: 5 nhóm nhiệm vụ, 33 nhiệm vụ cụ thể

Tìm giải pháp cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững
Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trong lần đầu trả lời chất vấn
Không sử dụng quỹ đất sau khi di dời để xây dựng chung cư cao tầng sai quy hoạch

Đọc thêm

Gia Lâm (Hà Nội): Đề nghị kiểm tra, xử lý hàng loạt công trình cải tạo, sửa chữa sai phép “băm nát” quy hoạch Khu đô thị 31ha

Gia Lâm (Hà Nội): Đề nghị kiểm tra, xử lý hàng loạt công trình cải tạo, sửa chữa sai phép “băm nát” quy hoạch Khu đô thị 31ha

Được hình thành từ hơn 13 năm nay, Khu đô thị 31ha thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội) là điểm nhấn quan trọng của diện mạo đô thị huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, việc buông lỏng quản lý về trật tự xây dựng đô thị dẫn đến tình trạng xây dựng, cải tạo không phép, sai phép diễn ra tràn lan, “băm nát” quy hoạch của Khu đô thị này.
UBND Thành phố Hà Nội công bố 6 Quyết định về công tác cán bộ

UBND Thành phố Hà Nội công bố 6 Quyết định về công tác cán bộ

Chiều 3/11, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh chủ trì Hội nghị.
Quảng Bình: Tạo dấu ấn cho khu dân cư kiểu mẫu

Quảng Bình: Tạo dấu ấn cho khu dân cư kiểu mẫu

Xây dựng nông thôn mới không thể theo hướng “mặc đồng phục” cho tất cả các địa phương, mà cần phải xem xét kỹ quy hoạch, kiến trúc cảnh quan nông thôn của từng vùng, từng địa phương để triển khai cho phù hợp.
Cần Thơ: Công bố danh mục 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp

Cần Thơ: Công bố danh mục 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 3771/QĐ-UBND phê duyệt, công bố danh mục hồ, kênh, rạch không được san lấp trên địa bàn. Theo Quyết định này, danh mục có 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp.
Bộ Giao thông vận tải đồng ý kéo dài thời gian đưa cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào khai thác

Bộ Giao thông vận tải đồng ý kéo dài thời gian đưa cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào khai thác

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, Bộ Giao thông vận tải vừa chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện tuyến chính Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến ngày 30/11/2022 và sẽ đưa vào khai thác theo chỉ đạo của Chính phủ.
Hòa Bình: Tập trung nguồn lực phát triển đô thị bền vững

Hòa Bình: Tập trung nguồn lực phát triển đô thị bền vững

Thực hiện Chương trình phát triển đô thị (PTĐT) quốc gia giai đoạn 2012 – 2020, Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030, UBND tỉnh Hòa Bình đã triển khai các giải pháp quy hoạch, quản lý quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng các dự án, công trình trọng điểm, phát triển công nghiệp dịch vụ gắn với PTĐT, PTĐT gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Bá Thước (Thanh Hóa): Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và đất đai, trật tự xây dựng

Bá Thước (Thanh Hóa): Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và đất đai, trật tự xây dựng

Là huyện miền núi, có hệ thống sông Mã chảy qua gần 40km, với trữ lượng cát, sỏi dồi dào, để phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng, những năm qua trên địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã hình thành một số điểm khai thác cát sỏi. Nhưng đến nay, việc khai thác khoáng sản được quản lý chặt, toàn huyện chỉ có 1 đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản là Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Hồng Kỳ và 1 dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy lòng hồ Nhà máy Thủy điện Bá Thước 2.
Vĩnh Phúc – Vùng đất của những cơ hội

Vĩnh Phúc – Vùng đất của những cơ hội

Việt Nam đang là một trong những trung tâm sản xuất lớn nhất châu Á với tốc độ tăng trưởng ổn định, kinh tế định hướng xuất khẩu, nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), lực lượng lao động trẻ và vị trí chiến lược. Các ngành công nghiệp thâm dụng lao động đang dần được chuyển đổi và thay thế, cùng với đó là sự lạc quan của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với thị trường. Tại khu vực vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tỉnh Vĩnh Phúc đang nổi lên như một điểm đến đầu tư hấp dẫn với hệ thống hạ tầng tốt và sự phát triển bài bản.
Dự án đầu tư công, lập kế hoạch chọn nhà thầu thế nào?

Dự án đầu tư công, lập kế hoạch chọn nhà thầu thế nào?

Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án được thực hiện trên cơ sở kế hoạch bố trí vốn cho cả dự án mà không bắt buộc chỉ được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch vốn của từng năm.
Khánh Hòa: Chấm dứt hoạt động Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên

Khánh Hòa: Chấm dứt hoạt động Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên

Tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên Resort & Spa, thuộc đảo Hòn Miễu, vịnh Nha Trang, thành phố Nha Trang.
Lào Cai: Xử phạt 400 triệu đồng, đình chỉ mỏ cao lanh gây ô nhiễm môi trường

Lào Cai: Xử phạt 400 triệu đồng, đình chỉ mỏ cao lanh gây ô nhiễm môi trường

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Khoáng sản Sông Hồng Lào Cai. Cơ quan chức năng xác định hai hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với điểm mỏ cao lanh của Công ty này.
Công ty Quốc Cường Gia Lai kiếm tiền như thế nào từ đất công?

Công ty Quốc Cường Gia Lai kiếm tiền như thế nào từ đất công?

Tại Kết luận của Thanh tra Chính phủ số 757/KL-TTCP năm 2021 về việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Khu đất có diện tích 6.202m2 tại Bến Vân Đồn, quận 4 có nguồn gốc là đất thuộc sở hữu nhà nước. Bởi khu đất này do 02 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý là Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa.
Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn Kon Tum

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn Kon Tum

Thông báo Kết luận số 1919/TB-TTCP, ngày 28/10/2022 của Thanh tra Chính phủ đã nêu ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian qua.
Trở lại bài báo về những vấn đề trong “thỉnh nguyện thư” của Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1 – Chi nhánh Miền Bắc

Trở lại bài báo về những vấn đề trong “thỉnh nguyện thư” của Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1 – Chi nhánh Miền Bắc

Liên quan đến phản ánh của ông Nguyễn Hữu Đức, Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1 – Chi nhánh Miền Bắc về những băn khoăn tại hồ sơ mời thầu gói thầu số 5.10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách” thuộc Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Sau khi nhận được phản hồi, Báo điện tử Xây dựng thấy còn một số băn khoăn cần được phải làm rõ.
Hoa Lư (Ninh Bình): Xưởng nghiền đá xây dựng “hành dân”?

Hoa Lư (Ninh Bình): Xưởng nghiền đá xây dựng “hành dân”?

Nhiều tháng nay, các hộ dân thuộc thôn Tuân Cáo, xã Ninh Thắng (Hoa Lư, Ninh Bình) thường xuyên bị tra tấn bởi tiếng ồn ào và tình trạng bụi bặm từ xưởng nghiền đá xây dựng ngay sát bờ sông Vân thuộc xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư. Người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Thanh Hóa: Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân

Thanh Hóa: Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Cầm Bá Xuân - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Hoàng Mai (Hà Nội): Phường Thịnh Liệt phản hồi về dự án KĐT đắp chiếu gần 2 thập kỷ

Hoàng Mai (Hà Nội): Phường Thịnh Liệt phản hồi về dự án KĐT đắp chiếu gần 2 thập kỷ

Liên quan tới dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt bị “đắp chiếu” trong nhiều năm mà Báo điện tử Xây dựng phản ánh. UBND phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) đã có văn bản phản hồi sau khi kiểm tra, xem xét những nội dung mà báo chí đưa tin.
Gia Lâm (Hà Nội): Đề nghị kiểm tra, xử lý hàng loạt công trình cải tạo, sửa chữa sai phép “băm nát” quy hoạch Khu đô thị 31ha

Gia Lâm (Hà Nội): Đề nghị kiểm tra, xử lý hàng loạt công trình cải tạo, sửa chữa sai phép “băm nát” quy hoạch Khu đô thị 31ha

Được hình thành từ hơn 13 năm nay, Khu đô thị 31ha thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội) là điểm nhấn quan trọng của diện mạo đô thị huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, việc buông lỏng quản lý về trật tự xây dựng đô thị dẫn đến tình trạng xây dựng, cải tạo không phép, sai phép diễn ra tràn lan, “băm nát” quy hoạch của Khu đô thị này.
Bắc Giang: Sẽ xử lý ra sao trước hàng loạt sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng chợ Hoàng Ninh

Bắc Giang: Sẽ xử lý ra sao trước hàng loạt sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng chợ Hoàng Ninh

Sau hàng loạt sai phạm được chỉ ra tại Dự án xây dựng chợ Hoàng Ninh (Việt Yên, Bắc Giang) do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ KK Bắc Giang làm chủ đầu tư (Công ty KK Bắc Giang), tỉnh cho biết sẽ kiên quyết thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án và không đền bù các công trình xây dựng.
Thanh Hóa: UBND tỉnh yêu cầu huyện Cẩm Thủy kiểm tra phản ánh của Báo điện tử Xây dựng

Thanh Hóa: UBND tỉnh yêu cầu huyện Cẩm Thủy kiểm tra phản ánh của Báo điện tử Xây dựng

Ngày 31/10/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 16232/UBND-NN về việc kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của Báo điện tử Xây dựng về việc thực hiện phương án xử lý cấp bách, khơi thông dòng chảy, khắc phục hiện tượng sạt lở, bảo vệ bờ, bãi sông từ Km88+300 – Km89+300 tuyến sông Mã, đoạn qua xã Cẩm Yên và xã Cẩm Ngọc.
Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực xây dựng

Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực xây dựng

Phát biểu kết luận nội dung chất vấn đối với nhóm vấn đề lĩnh vực xây dựng tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng 4/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị: Chính phủ, các bộ, ngành tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực xây dựng…
Hòa Bình: Hãy trả lại sự tôn nghiêm cho di tích đền Thác Bờ

Hòa Bình: Hãy trả lại sự tôn nghiêm cho di tích đền Thác Bờ

Tiếng "thiêng” đồn xa, cùng phong cảnh non nước hữu tình khiến cho quần thể di tích đền Thác Bờ (xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) trở thành điểm thu hút khách thập phương. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, hiện xung quanh di tích đền Thác Bờ đang bị các công trình xây dựng “bủa vây”, tình trạng này khiến không gian linh thiêng của một cơ sở thờ tự, tín ngưỡng bị phá vỡ.
Hải Dương: Sớm xử lý dứt điểm diện tích đất của Hợp tác xã sản xuất gạch ngói Cờ Đỏ

Hải Dương: Sớm xử lý dứt điểm diện tích đất của Hợp tác xã sản xuất gạch ngói Cờ Đỏ

Mặc dù đã giải thể nhiều năm nhưng phần đất do Hợp tác xã sản xuất gạch ngói Cờ Đỏ (Hợp tác xã Cờ Đỏ) ở xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) quản lý vẫn chưa được giải quyết triệt để, dẫn đến tình trạng hàng chục ha đất bị bỏ hoang hoặc bị người dân lấn chiếm, xây dựng nhà cửa.
Thanh Hóa: Phương án cấp bách “xử lý khắc phục sạt lở, bảo vệ bờ bãi sông”… phản tác dụng khiến người dân bức xúc?

Thanh Hóa: Phương án cấp bách “xử lý khắc phục sạt lở, bảo vệ bờ bãi sông”… phản tác dụng khiến người dân bức xúc?

Phương án “xử lý cấp bách, khơi thông dòng chảy, khắc phục hiện tượng sạt lở, bảo vệ bờ, bãi sông từ Km88+300 – Km89+300 tuyến sông Mã, đoạn qua xã Cẩm Yên và Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy” nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ bãi sông, đe dọa cuộc sống, thu nhập của người nông dân. Thế nhưng, qua một thời gian dài triển khai, phương án này lại khiến người dân vô cùng bức xúc, cho rằng chính việc “tận thu” hút cát khi thực hiện phương án đã làm tình trạng sạt lở nhanh hơn, nghiêm trọng hơn?
Quỳnh Lưu (Nghệ An): Xã cho thuê đất hành lang an toàn giao thông rồi “bất lực” không thể thu hồi

Quỳnh Lưu (Nghệ An): Xã cho thuê đất hành lang an toàn giao thông rồi “bất lực” không thể thu hồi

UBND xã ký hợp đồng cho người dân thuê đất 20 năm làm ki ốt không đúng thẩm quyền và bị phát hiện vi phạm hành lang an toàn giao thông. Đến khi thời hạn hợp đồng bị huỷ, các hộ dân thuê đất nhùng nhằng không chịu trả, còn chính quyền huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thì loay hoay chưa tìm ra giải pháp để thu hồi.
Nghệ An: Khởi tố bị can nguyên công chức địa chính phường lừa đảo chiếm đoạt tài sản để huy động vốn

Nghệ An: Khởi tố bị can nguyên công chức địa chính phường lừa đảo chiếm đoạt tài sản để huy động vốn

Chiều 28/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Giang (SN 1984), trú tại phường Trường Thi, thành phố Vinh, nguyên công chức địa chính - môi trường, UBND phường Hưng Dũng, thành phố Vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Cần xem xét những giá trị lợi ích mà công trình Công viên Thiên văn học mang lại

Hà Nội: Cần xem xét những giá trị lợi ích mà công trình Công viên Thiên văn học mang lại

Trước những thông tin về việc dự án Công viên Thiên văn học xây dựng không phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới Dương Nội, đại diện Tập đoàn Nam Cường xác nhận: Khi triển khai xây dựng, công trình không thay đổi về tổng diện tích và mục đích sử dụng, nhưng có sự điều chỉnh về chi tiết hạng mục giữa cây xanh và mặt nước theo hướng mang lại lợi ích hơn cho cộng đồng.
Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ việc Dự án Thủy điện Hồi Xuân 3.300 tỷ bị bỏ hoang, thi công dang dở

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ việc Dự án Thủy điện Hồi Xuân 3.300 tỷ bị bỏ hoang, thi công dang dở

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa có chỉ đạo liên quan đến các dự án, công trình lãng phí đầu tư công, sai phạm trong quá trình đầu tư xây dựng, trong đó có Dự án Nhà máy thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa) tổng mức đầu tư trên 3.300 tỷ đồng đang “đắp chiếu” nhiều năm do thiếu vốn.
ĐBQH Tạ Đình Thi: Tiếp tục rà soát các quy định về điều tra cơ bản

ĐBQH Tạ Đình Thi: Tiếp tục rà soát các quy định về điều tra cơ bản

Góp ý cho dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), Đại biểu Quốc hội Tạ Đình Thi - Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội đánh giá cao các quy định về điều tra cơ bản được quy định tại các điều khoản trong dự thảo Luật. Đại biểu đề nghị, cần quy định chặt chẽ nội dung này để đảm bảo tính thống nhất, tránh xung đột pháp luật.
Long An: Sở Kế hoạch và Đầu tư lại một lần nữa tham mưu không đúng về pháp luật cho UBND tỉnh

Long An: Sở Kế hoạch và Đầu tư lại một lần nữa tham mưu không đúng về pháp luật cho UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cho rằng, việc UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trong quyết định này đã chỉ định Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng An Phú Sinh là nhà đầu tư và không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Lý do Sở này cho rằng: Dự án “khu dân cư”, không phải “nhà ở thương mại” và không hiểu thế nào là “quỹ đất có giá trị thương mại cao” là hiểu biết không đầy đủ quy định pháp luật về đầu tư, về nhà ở, về đấu thầu. Từ đó dẫn tới tham mưu sai cho UBND tỉnh, hệ quả có thể xảy ra tình trạng tương tự tại nhiều dự án khác trên địa bàn tỉnh.
Xem thêm