Phiên bản di động

Bắc Giang: Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cảng cạn diện tích gần 50ha

Bắc Giang: Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cảng cạn diện tích gần 50ha

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW

Bắc Giang: Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Nam, thị trấn Tây Yên Tử

Bắc Giang: Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Nam, thị trấn Tây Yên Tử

Vĩnh Long: Phê duyệt Đồ án quy hoạch Khu đô thị sinh thái du lịch Cồn Chim với diện tích hơn 72ha

Vĩnh Long: Phê duyệt Đồ án quy hoạch Khu đô thị sinh thái du lịch Cồn Chim với diện tích hơn 72ha

Khánh Hòa: Rà soát các dự án liên quan quy hoạch đô thị mới Cam Lâm

Khánh Hòa: Rà soát các dự án liên quan quy hoạch đô thị mới Cam Lâm

Quảng Ngãi: Không để trục lợi, lợi ích nhóm từ hoạt động tài trợ lập quy hoạch xây dựng, đô thị

Quảng Ngãi: Không để trục lợi, lợi ích nhóm từ hoạt động tài trợ lập quy hoạch xây dựng, đô thị

Long Khánh: Chuyển mình mạnh mẽ sau khi lên thành phố

Long Khánh: Chuyển mình mạnh mẽ sau khi lên thành phố

Thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2, thành phố Thái Nguyên

Thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2, thành phố Thái Nguyên

Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, quản lý kiến trúc quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị theo hướng bền vững

Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, quản lý kiến trúc quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị theo hướng bền vững

Lạng Sơn: Phê duyệt quy hoạch khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị

Lạng Sơn: Phê duyệt quy hoạch khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị

Hậu Giang: Thống nhất phương án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp

Hậu Giang: Thống nhất phương án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp

Phát triển đô thị Hà Nội thông minh, hiện đại, có bản sắc

Phát triển đô thị Hà Nội thông minh, hiện đại, có bản sắc

Nghệ An: Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳnh Lưu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nghệ An: Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳnh Lưu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thành phố Quảng Ngãi tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Trung tâm hành chính tập trung 780 tỷ đồng

Thành phố Quảng Ngãi tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Trung tâm hành chính tập trung 780 tỷ đồng

Khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam

Khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam

Tăng cường triển khai thực hiện Luật Kiến trúc

Tăng cường triển khai thực hiện Luật Kiến trúc

3 công ty kiến trúc dự thi thiết kế công trình biểu tượng của Hải Phòng

3 công ty kiến trúc dự thi thiết kế công trình biểu tượng của Hải Phòng

Nghiệm thu Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam

Nghiệm thu Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam

Tọa đàm “Công tác hành nghề tư vấn trong giai đoạn hiện nay”

Tọa đàm “Công tác hành nghề tư vấn trong giai đoạn hiện nay”

Bắc Giang: Tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Bắc Giang: Tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị
Xem thêm