Phiên bản di động

Quảng Ninh: Xác định bảy nút thắt trong phát triển nhà ở công nhân, lao động thu nhập thấp

Tỉnh Quảng Ninh xác định có bảy nút thắt phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động thu nhập thấp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng đề nghị quan tâm tháo gỡ để thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa chiêu dụng nhân tài và an sinh xã hội cao này.
Quảng Ninh: Xác định bảy nút thắt trong phát triển nhà ở công nhân, lao động thu nhập thấp
Quảng Ninh dành quỹ đất cho 17 dự án nhà ở xã hội với khoảng trên 22.356 căn hộ, trong đó có 6 dự án đang triển khai.

Vấn đề nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thu nhập thấp là việc làm đã được Quảng Ninh quan tâm từ lâu. Đặc biệt là ngày 01/8/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo tại Hội nghị “Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp”, nhưng khi triển khai còn nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách đầu tư và người sử dụng sản phẩm.

Theo dự báo, nhu cầu và mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tổng nhu cầu về nhà ở hỗ trợ cho các nhóm đối tượng theo dự án khoảng 2,5triệu m2/sàn, với tổng số khoảng 46.000 căn hộ gồm: Công nhân tại các khu công nghiệp (KCN) cần có chỗ ở là 68.000 người, với khoảng 700.000m2/sàn (tương ứng 17.500 căn hộ). Nhu cầu tập trung tại các địa phương có các khu công nghiệp như các thành phố: Hạ Long, Móng Cái, thị xã Quảng Yên và huyện Hải Hà.

Lao động trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc có thu nhập thấp cần có chỗ ở cho 9.500 người với khoảng 590.000m2/sàn (tương ứng 9.500 căn hộ); thợ mỏ có thu nhập trung bình cần có chỗ ở cho khoảng 10.500 người, với khoảng 640.000m2/sàn (tương ứng 10.500 căn hộ). Nhu cầu tập trung tại các địa phương có đông công nhân mỏ như các thành phố: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí và thị xã Đông Triều.

Quảng Ninh: Xác định bảy nút thắt trong phát triển nhà ở công nhân, lao động thu nhập thấp
Hiện 6 dự án, trong đó 3 dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp và 3 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân đã triển khai xây dựng.

Đáp ứng cho đối tượng thu nhập thấp tại đô thị, cán bộ công chức viên chức; nguồn nhân lực chất lượng cao thu hút vào khu vực công cần có chỗ ở cho khoảng trên dưới 10.500 người, với khoảng 640.000m2 sàn (tương ứng 10.500 căn hộ). Nhu cầu tập trung tại các đô thị gồm 4 thành phố và 2 thị xã.

Trước mắt, cần đáp ứng ngay khoảng 50% nhu cầu nhà ở của diện thợ mỏ; công nhân trong các KCN; lao động chất lượng cao, lao động thu nhập thấp trong các đô thị. Giai đoạn (2026-2030) nhân ra diện rộng, tổng diện tích nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 triển khai xây dựng khoảng 1.240.000m2/sàn, tương ứng khoảng 25.000 căn hộ. Trong đó, các dự án đang triển khai khoảng 460.000m2/sàn; các dự án dự kiến kêu gọi đầu tư mới 770.000m2/sàn.

Quỹ đất xây dựng đối với nhà ở công nhân KCN, lao động có kỹ năng, tỉnh đã quy hoạch 7 dự án đất ở với tổng diện tích khoảng 55,5ha (Hạ Long 2 khu diện tích 13,2ha; Quảng Yên 2 khu diện tích 10,2ha; Đông Triều 1 khu diện tích 3,3ha; Hải Hà 1 khu diện tích 18,8ha; Móng Cái 1 khu diện tích 10ha).

Đối với nhà ở cho công nhân, thợ mỏ, chủ trương của tỉnh không sử dụng quỹ đất 20%, sau khi rà soát quy hoạch, các địa phương đã giới thiệu cho ngành than 7 địa điểm với tổng diện tích khoảng 112ha. Trong đó, Hạ Long 2 điểm diện tích 55ha; Cẩm Phả 3 điểm diện tích 33ha; Uông Bí 2 điểm diện tích 24ha (quỹ đất của ngành Than hiện có 10 điểm khoảng 5,04ha).

Quỹ đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, nguồn nhân lực chất lượng cao. Giai đoạn 2022-2025, sử dụng quỹ đất 20% trong dự án nhà thương mại, khu đô thị. Cụ thể, tổng quy mô quỹ đất 20% phát triển nhà ở xã hội toàn tỉnh đã quy hoạch giai đoạn 2021-2025, khoảng 663ha. Trong đó, Hạ Long 184ha, Cẩm Phả 18ha; Uông Bí 28ha, Móng Cái 21ha, Quảng Yên 383ha, Đông Triều 14ha, Vân Đồn 13ha. Trong đó có 20 địa điểm có thể triển khai ngay trong năm 2022, với diện tích khoảng 35,2ha.

Các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Quảng Ninh đã và đang triển khai gồm 6 dự án, trong đó 3 dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp và 3 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, tổng số căn hộ khoảng 3.998 căn. Một dự án nhà ở xã hội đã có chủ trương, vị trí xây dựng nhưng chưa triển khai.

Kế hoạch triển khai các dự án dự kiến trong giai đoạn 2022-2030, mục tiêu phấn đấu triển khai được khoảng 17 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 6 dự án đang triển khai (15 dự án đã có quỹ đất để thu hút đầu tư xây dựng), tổng số khoảng trên 22.356 căn hộ.

Văn bản Quảng Ninh báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng có đề xuất, kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, tổng hợp danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân tại địa phương, được công bố trên Cổng thông tin của Bộ Xây dựng đối với các dự án đủ điều kiện để thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ.

Quảng Ninh: Xác định bảy nút thắt trong phát triển nhà ở công nhân, lao động thu nhập thấp
Quỹ đất của ngành Than hiện có 10 điểm khoảng 5,04ha. Tỉnh dành thêm 7 địa điểm tổng diện tích khoảng 112ha để xây thêm 20.000 căn hộ, đáp ứng chỗ ở mới cho 20.000 công nhân.

Quảng Ninh đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến phát triển nhà ở xã hội quy định tại Luật Nhà ở còn bất cập gồm bảy vấn đề:

Một là, Luật Nhà ở hiện hành chưa có quy định cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Trong khi trên thực tế nhu cầu của các doanh nghiệp, hợp tác xã muốn mua, thuê nhà ở xã hội để cho người lao động của họ thuê lại để ở là rất lớn. Do vậy, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung quy định về việc doanh nghiệp, hợp tác xã mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã đó ở.

Hai là, cho phép việc chỉ định và gắn trách nhiệm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp được làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động của khu công nghiệp đó, phù hợp quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư, đấu thầu, đất đai khi thực hiện lựa chọn chủ đầu tư.

Ba là, tại Khoản 3 Điều 54, Luật Nhà ở 2014 quy định “Các dự án nhà ở xã hội phải dành tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê và chủ đầu tư chỉ được bán sau 5 năm đưa vào sử dụng”. Trên thực tế có nhiều dự án không cho thuê được phần diện tích này dẫn đến tình trạng các căn hộ để cho thuê này để không, rất lãng phí. Trong khi đó, chủ đầu tư không được bán, dẫn đến không thu hồi được vốn, làm giảm thu hút đầu tư và không khuyến khích chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhất là nhà ở xã hội để cho thuê. Đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi quy định này cho phép bán nhà ở xã hội sau thời gian 2 năm đối với phần diện tích 20% nhà ở xã hội để cho thuê.

Bốn là, theo quy định của Luật Nhà ở, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội phải đáp ứng một trong các điều kiện là không thuộc đối tượng phải đóng thuế thu nhập cá nhân (thu nhập trên 11 triệu đồng/tháng). Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, người lao động có mức thu nhập 11 triệu đồng/tháng không phải là cao, do đó cần đề xuất cấp có thẩm quyền nâng mức thu nhập chịu thuế TNCN (khoảng 15-17 triệu/tháng).

Năm là, pháp luật chưa có quy định về cơ chế chính sách cho việc phát triển nhà ở cho đối tượng người lao động có mức thu nhập trung bình (không thuộc diện được hỗ trợ nhà ở xã hội do vẫn phải đóng thuế TNCN), tuy nhiên những đối tượng này cũng không đủ khả năng mua nhà ở thương mại theo giá thị trường. Thực tế, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có số lượng lớn công nhân ngành than, mặc dù có thu nhập phải đóng thuế TNCN, nhưng do phải gửi tiền về cho gia đình ở quê, chi tiêu cho sinh hoạt (thuê nhà, ăn uống, sinh hoạt phí...), nên việc tích lũy để mua nhà ở thương mại tại Quảng Ninh vẫn còn rất khó khăn. Do đó, việc đề xuất áp dụng mức thu nhập khi xét điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội cần linh hoạt, phù hợp trong từng điều kiện, thời kỳ cụ thể.

Sáu là, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng Đề án phát triển nhà ở cho lao động nghề mỏ, công nhân khu công nghiệp, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng về làm việc, sinh sống tại địa phương, trong đó tập trung phát triển nhà ở cho thợ mỏ và công nhân KCN, thì điểm triển khai một số dự án là “Làng Văn hóa công nhân vùng mỏ”. Việc kêu gọi các doanh nghiệp ngoài ngành than tham gia vẫn rất khó khăn, trách nhiệm chính vẫn là của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Do đó, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét việc bổ sung chức năng đầu tư xây dựng nhà ở công nhân mỏ cho TKV, xác định hoạt động xây dựng nhà ở công nhân mỏ không phải là hoạt động đầu tư ngoài ngành.

Bảy, hiện nay Bộ Xây dựng đang chủ trì triển khai việc sửa đổi Luật Nhà ở 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Do vậy, trong quá trình thực hiện, đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm, xem xét việc sửa đổi liên quan đến lĩnh vực nhà ở xã hội theo hướng: Tinh giảm, đơn giản thủ tục hành chính liên quan; có cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ rõ ràng, thống nhất cách thực hiện từ Trung ương đến địa phương.

Theo Vũ Phong Cầm/Báo Xây dựng
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/quang-ninh-xac-dinh-bay-nut-that-trong-phat-trien-nha-o-cong-nhan-lao-dong-thu-nhap-thap-337984.html

Nổi bật trang chủ

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Luật Nhà ở tạo thuận lợi thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp

Hà Nội: Cổng làng – Một nét văn hóa cần được giữ gìn
Nghệ An: Huy động hàng trăm người khắc phục sự cố vỡ đê ngay trong đêm
Cần hiểu cho đúng về công tác cán bộ tại VICEM

Đọc thêm

Cách xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Cách xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Trường hợp các công việc tư vấn chưa có định mức thì xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở phạm vi công việc tư vấn, khối lượng công việc phải thực hiện, kế hoạch thực hiện của gói thầu, các quy định và chế độ chính sách do nhà nước ban hành.
Nghệ An: Mưa lớn trên diện rộng, nhiều địa phương bị ngập sâu

Nghệ An: Mưa lớn trên diện rộng, nhiều địa phương bị ngập sâu

Tại tỉnh Nghệ An, hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn trên diện rộng. Ở nhiều địa phương xuất hiện tình trạng ngập cục bộ, gây ra thiệt hại về tài sản, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng ngàn nhà dân bị ngập sâu, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống.
Hải Dương: Vi phạm quy định phòng cháy, 2 doanh nghiệp bị xử phạt 160 triệu đồng

Hải Dương: Vi phạm quy định phòng cháy, 2 doanh nghiệp bị xử phạt 160 triệu đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ký quyết định xử phạt 2 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bình Giang do các vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy với tổng số tiền 160 triệu đồng.
Cho phép chủ đầu tư xây trường học, công viên trong khu đô thị

Cho phép chủ đầu tư xây trường học, công viên trong khu đô thị

Trong văn bản kiến nghị gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, Luật Đất đai, Hiệp hội BĐS Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) kiến nghị cho phép chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị được quyền đầu tư xây dựng công trình y tế, giáo dục, công viên vui chơi giải trí…
UBND thành phố Hà Nội, Hội KTS Việt Nam và Hội KTS Hà Nội ký kết hợp tác về lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc

UBND thành phố Hà Nội, Hội KTS Việt Nam và Hội KTS Hà Nội ký kết hợp tác về lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc

Sáng 29/9, UBND thành phố Hà Nội, Hội Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam và Hội Kiến trúc sư Hà Nội tổ chức lễ ký chương trình hợp tác về lĩnh vực quy hoạch kiến trúc trên địa bàn thành phố.
Hải An (Hải Phòng): Tổ chức hội nghị tập huấn về bảo vệ biên giới quốc gia

Hải An (Hải Phòng): Tổ chức hội nghị tập huấn về bảo vệ biên giới quốc gia

Vừa qua, UBND quận Hải An tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Lâm Thao (Phú Thọ): Công trình trái phép rộng hàng nghìn m2 “ung dung” tồn tại trên đất rừng sản xuất

Lâm Thao (Phú Thọ): Công trình trái phép rộng hàng nghìn m2 “ung dung” tồn tại trên đất rừng sản xuất

Tại khu 17, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) đang tồn tại công trình trái phép rộng hàng nghìn m2 trên đất rừng sản xuất. Dù đã bị xử phạt, yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu, nhưng đến nay công trình vẫn chưa bị tháo dỡ.
Quảng Ngãi “nín thở” chờ siêu bão

Quảng Ngãi “nín thở” chờ siêu bão

Siêu bão Noru đang áp sát đất liền miền Trung, hai ngày qua cả tỉnh Quảng Ngãi tất tả chuẩn bị các phương án ứng phó bằng tất cả kinh nghiệm, sự quyết tâm và tinh thần “người còn thì của còn”. Mục tiêu hạn chế thấp nhất thiệt hại được đặt ra.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thuận đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về việc giao vốn cho dự án Đèo Cả

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thuận đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về việc giao vốn cho dự án Đèo Cả

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản lấy ý kiến các Bộ Tư pháp, Tài chính và Giao thông Vận tải (GTVT) về báo cáo gửi Thủ tướng về phần vốn 1.180 tỷ đồng của dự án hầm Đèo Cả.
Chủ đầu tư An Phát Residence: Vốn 1 tỷ, chỉ có 2 người lao động

Chủ đầu tư An Phát Residence: Vốn 1 tỷ, chỉ có 2 người lao động

Là chủ đầu tư dự án An Phát Residence tại Bình Dương nhưng Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Địa ốc An Phát lại khiến nhà đầu tư khó hiểu khi chỉ có 2 nhân sự và giảm mạnh vốn chủ sở hữu từ gần 20 tỷ đồng xuống chỉ còn 1 tỷ đồng.
Cho phép chủ đầu tư xây trường học, công viên trong khu đô thị

Cho phép chủ đầu tư xây trường học, công viên trong khu đô thị

Trong văn bản kiến nghị gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, Luật Đất đai, Hiệp hội BĐS Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) kiến nghị cho phép chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị được quyền đầu tư xây dựng công trình y tế, giáo dục, công viên vui chơi giải trí…
Giải mã kênh đầu tư trong bối cảnh hiện nay

Giải mã kênh đầu tư trong bối cảnh hiện nay

Việc nhận diện xu hướng và cơ hội đầu tư, kinh doanh cũng được nhiều người quan tâm hơn. Tuy nhiên, nên lựa chọn kênh đầu tư nào trong bối cảnh hiện nay, từ cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, vàng, USD, gửi tiết kiệm… Giới phân tích đánh giá, trong các kênh đầu tư nói trên, hấp dẫn dòng tiền nhất trong ngắn hạn và dài hạn vẫn là bất động sản.
Hé mở vùng thị trường mới đầy tiềm năng của bất động sản Khánh Hòa

Hé mở vùng thị trường mới đầy tiềm năng của bất động sản Khánh Hòa

Thời gian gần đây đã có nhiều tín hiệu tích cực cho thấy, bất động sản khu vực phía Tây tỉnh Khánh Hòa sắp tới đây sẽ là vùng đất phát triển mạnh nhờ sự chuyển dịch về đầu tư, cơ sở hạ tầng giao thông cũng như cơ cấu đa dạng về ngành nghề du lịch.
Ninh Bình: Diện tích đất có khả năng thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp còn rất ít

Ninh Bình: Diện tích đất có khả năng thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp còn rất ít

Theo kết quả thống kê, rà soát diện tích đất tại 5 khu công nghiệp (KCN) đã đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, thì hiện nay diện tích đất có khả năng thu hút đầu tư tại các KCN này còn rất ít, gây khó khăn trong việc thu hút đầu tư, đặc biệt là những dự án đầu tư lớn.
Hậu Giang: Giao hơn 5.000m2 đất xây dựng Khu đô thị mới Cát Tường

Hậu Giang: Giao hơn 5.000m2 đất xây dựng Khu đô thị mới Cát Tường

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 1656/QĐ-UBND về việc giao đất (đợt 2) để Công ty TNHH Một thành viên Cát Tường thực hiện dự án Khu đô thị mới Cát Tường tại phường III, thành phố Vị Thanh. Theo Quyết định này, UBND tỉnh Hậu Giang giao 5.412,3m2 đất để Công ty TNHH Một thành viên Cát Tường thực hiện dự án Khu đô thị mới Cát Tường.
Hà Nội: 2 khu tập thể cũ quận Long Biên được đưa vào kế hoạch cải tạo, xây dựng lại

Hà Nội: 2 khu tập thể cũ quận Long Biên được đưa vào kế hoạch cải tạo, xây dựng lại

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 254/KH-UBND tiếp tục triển khai công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội (đợt 2).
Gỡ khó cho các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại

Gỡ khó cho các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại

Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nếu thực hiện cơ chế Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án khác được trên 80% người dân có đất thu hồi đồng ý thì sẽ dẫn đến hệ quả phát sinh và xung đột lợi ích.
Hoàng Mai (Hà Nội): Khu đô thị mới Thịnh Liệt gần hai thập kỷ vẫn chưa thành hình

Hoàng Mai (Hà Nội): Khu đô thị mới Thịnh Liệt gần hai thập kỷ vẫn chưa thành hình

Sau 18 năm kể từ khi được phê duyệt, dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) đang lộ ra khung cảnh hoang tàn, nhếch nhác, gây lãng phí tài nguyên đất và mất mỹ quan đô thị. Điều này ảnh hưởng tới người dân sống xung quanh và khiến dư luận bức xúc.
Xử lý kiến nghị nộp tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thương mại trong dự án NƠXH

Xử lý kiến nghị nộp tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thương mại trong dự án NƠXH

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Tháp về nộp tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thương mại trong dự án NƠXH.
Đầu tư phân khúc bất động sản nào an toàn khi thị trường nhiều biến động?

Đầu tư phân khúc bất động sản nào an toàn khi thị trường nhiều biến động?

Thị trường bất động sản (BĐS) có nhiều biến động bởi những ảnh hưởng từ các yếu tố ngắn hạn. Điển hình nhất là ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh này, nhiều người đang phân vân không biết lựa chọn phân khúc nào làm nơi “trú ẩn” an toàn. Các chuyên gia đầu tư lâu năm cho rằng, các hạng mục nhà ở sẽ là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, các kênh đầu tư BĐS công nghiệp và đất nền cũng dần xâm chiếm thị trường. Hãy cùng chúng tôi phân tích và đưa ra lời giải cho các vấn đề trên.
Quản lý lỗi thời khiến nhà môi giới bất động sản nhiều lần bỏ lỡ món hời

Quản lý lỗi thời khiến nhà môi giới bất động sản nhiều lần bỏ lỡ món hời

Thị trường bất động sản được dự đoán sẽ có nhiều khởi sắc và bứt phá trong quý IV/2022. Phân khúc đất thổ cư đang là một lựa chọn ưu tiên của nhiều nhà đầu tư và môi giới bởi tính thanh khoản tốt và khả năng sinh lời cao. Tuy nhiên, thách thức đối với những nhà môi giới đất thổ cư còn nhiều, đặc biệt là việc quản lý khách hàng, nguồn hàng.
Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông: Kinh doanh trồi sụt, nợ phải trả gấp 9 lần vốn chủ

Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông: Kinh doanh trồi sụt, nợ phải trả gấp 9 lần vốn chủ

Giai đoạn 2017 – 2021, doanh thu thuần của Công ty Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông thiếu ổn định. Cụ thể, năm 2017 doanh thu Hoàng Quân Mê Kông khoảng 69 tỷ đồng, năm 2018 tăng lên 154 tỷ đồng, đến năm 2019 doanh thu giảm về còn 117 tỷ đồng, tăng tiếp lên 132 tỷ đồng, rồi giảm sâu về mức 54 tỷ đồng.
Bình Phước: Thị trường bất động sản trong quý III/2022 khá trầm lắng

Bình Phước: Thị trường bất động sản trong quý III/2022 khá trầm lắng

Đó là đánh giá tổng quan tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước.
Cách xác định diện tích đất vi phạm hành chính

Cách xác định diện tích đất vi phạm hành chính

Tại Điều 8 Nghị định 91/2019/NĐ-CP đã hướng dẫn chi tiết về cách xác định diện tích đất vi phạm và mức phạt hành vi vi phạm hành chính.
Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân: Kinh nghiệm từ quốc tế

Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân: Kinh nghiệm từ quốc tế

Phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân là nội dung quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiện nay, Chính phủ đang từng bước triển khai thực hiện Chương trình phát triển NƠXH trên cả nước, tạo điều kiện tiếp cận chỗ ở tốt hơn cho đối tượng có thu nhập thấp. Vì vậy, việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế là cần thiết để đảm bảo xây dựng chính sách phù hợp với thực tiễn tại nước ta.
Giải quyết vướng mắc trong quản lý vận hành nhà chung cư

Giải quyết vướng mắc trong quản lý vận hành nhà chung cư

Theo Bộ Xây dựng, Thông tư số 02/2016/TT-BXD quy định đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu, các chủ sở hữu có trách nhiệm đóng góp đầy đủ, đúng thời hạn kinh phí quản lý vận hành phần sở hữu chung trong nhà chung cư.
Sau loạt sai phạm, chủ đầu tư vẫn lỗ và nợ khủng dù C-River View hoàn thiện pháp lý

Sau loạt sai phạm, chủ đầu tư vẫn lỗ và nợ khủng dù C-River View hoàn thiện pháp lý

Sau loạt sai phạm lớn tới mức có nguy cơ phải tháo dỡ công trình, dự án C-River View của C-Holdings đã có pháp lý hoàn thiện. Dù vậy, C-Holdings vẫn nối dài chuỗi ngày thua lỗ và nợ khủng.
Ra mắt khu dân cư Nam Hà tại “thủ phủ” công nghiệp Đức Linh Bình Thuận

Ra mắt khu dân cư Nam Hà tại “thủ phủ” công nghiệp Đức Linh Bình Thuận

Được xem là địa phương đi đầu trong phát triển khu công nghiệp, Đức Linh là huyện thu hút được nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp lớn của tỉnh Bình Thuận. Khu dân cư Nam Hà tại địa bàn là dự án đón đầu làn sóng đầu tư này.
Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại

Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại

Nhà đầu tư trúng đấu thầu hoặc trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở nếu có đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án quy định của Luật Nhà ở 2014 và pháp luật về kinh doanh bất động sản thì nhà đầu tư đó được làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại.
Quảng Ngãi: Chưa tới 300 triệu đồng cho một lô đất 165m2 ở thị xã Đức Phổ

Quảng Ngãi: Chưa tới 300 triệu đồng cho một lô đất 165m2 ở thị xã Đức Phổ

Thị xã Đức Phổ - Đô thị cấp thị xã duy nhất ở phía Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức bán đấu giá 147 lô đất, với giá khởi điểm thấp nhất được phê duyệt chỉ hơn 295 triệu/lô/165m2, tức chỉ hơn 1,7 triệu/m2.
Xem thêm