Phiên bản di động

Nghị quyết số 33/NQ-CP: Quyết sách thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 (viết tắt là Nghị quyết số 33) đưa ra một số giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế, tổ chức thực hiện, nguồn vốn cho thị trường bất động sản và thúc đẩy thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
Nghị quyết số 33/NQ-CP: Quyết sách thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển
Ông Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng).

Phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) về những giải pháp, nhiệm vụ của Chính phủ, cũng như Bộ Xây dựng trong thời gian tới để đưa thị trường bất động sản phát triển bảo đảm nguyên tắc hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

PV: Xin Cục trưởng cho biết vai trò của Nghị quyết số 33 trong thời điểm thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay?

Cục trưởng Hoàng Hải: Thị trường bất động sản thời gian qua còn thiếu nguồn cung, cơ cấu sản phẩm nhà ở chưa phù hợp, giao dịch trầm lắng, doanh nghiệp không tiếp cận được các nguồn vốn và phải dừng triển khai các dự án bất động sản, cũng như cắt giảm lao động… Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp ngắn hạn cũng như lâu dài để tháo gỡ cho thị trường.

Tuy nhiên, vẫn còn những vướng mắc căn cơ về thể chế, hay bất cập từ nguồn vốn tín dụng, trái phiếu… và cách thức tổ chức thực thi tại nhiều địa phương chưa đồng bộ, thống nhất làm thị trường chuyển biến chưa thực sự rõ nét, những khó khăn vẫn còn hiện hữu.

Tại thời điểm này, để tiếp tục tháo gỡ khó khăn hiệu quả hơn nữa, đồng thời cụ thể hóa kịp thời các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy thị trường bất động sản, thì việc ban hành Nghị quyết số 33 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây được ví như “liều thuốc” tăng cường “sức đề kháng” cho thị trường bất động sản tự hồi phục, tự khơi thông các điểm nghẽn. Nhiều quyết sách toàn diện, giải pháp căn cơ được đưa ra hướng đến mục tiêu thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

PV: Cục trưởng cho biết thêm về định hướng, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 33 để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, bền vững?

Cục trưởng Hoàng Hải: Ngay từ giai đoạn đề xuất, xây dựng dự thảo Nghị quyết này, Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt quan điểm việc chỉ đạo điều hành tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản luôn phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm phù hợp chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và với yêu cầu, tình hình thực tiễn.

Việc hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến phát triển thị trường bất động sản đảm bảo thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và phải có tính khả thi cao. Bên cạnh việc tập trung tháo gỡ khó khăn, khôi phục thị trường thì cũng coi trọng công tác giám sát, điều tiết thị trường. Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo không hình sự hóa các quan hệ kinh tế - dân sự; bảo vệ cán bộ, những người làm đúng.

Những chính sách thúc đẩy thị trường thời gian tới sẽ tập trung mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà công nhân đáp ứng nhu cầu về nhà ở của các đối tượng thu nhập thấp tại các đô thị, khu công nghiệp. Ngoài ra, không siết chặt các nguồn vốn tín dụng, trái phiếu, chứng khoán… dành cho bất động sản một cách bất hợp lý, nhưng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát.

Việc phát triển thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội sẽ huy động nguồn lực của cả xã hội, đặc biệt là từ các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế bất động sản lớn; tạo cơ chế, thu hút nguồn lực từ các nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường.

Trong Nghị quyết số 33, Chính phủ cũng đã nhấn mạnh quan điểm phải coi lĩnh vực bất động sản bình đẳng với các ngành nghề, lĩnh vực khác. Tôn trọng và để thị trường bất động sản tuân theo những quy luật thị trường, quy luật cung - cầu, cạnh tranh, từ đó tạo động lực để thúc đẩy phát triển.

PV: Nghị quyết số 33 đưa ra 06 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Xin Cục trưởng cho biết Bộ Xây dựng sẽ tham mưu cho Chính phủ triển khai nhiệm vụ, giải pháp này như thế nào?

Cục trưởng Hoàng Hải: Tại Nghị quyết lần này Chính phủ đưa ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Đó là tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế; thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội; nguồn vốn tín dụng; nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp; việc tổ chức thực hiện của các địa phương; truyền thông khôi phục niềm tin, hỗ trợ thị trường và hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản.

Về nhóm nhiệm vụ thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, trước mắt, trong khi chờ Luật Nhà ở (sửa đổi) được thông qua và có hiệu lực để tháo gỡ tổng thể những khó khăn hiện nay thì Bộ Xây dựng cũng đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng, trình, đề nghị Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội tháo gỡ ngay một số vướng mắc lớn thời gian qua.

Những chính sách thí điểm này sẽ tập trung vào các vướng mắc về giao đất để đầu tư xây dựng dự án; về quy hoạch, bố trí quỹ đất; lựa chọn chủ đầu tư; quyền lợi và ưu đãi chủ đầu tư; về xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội; về đối tượng và điều kiện được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội... Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tích cực, chủ động chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp tập trung nghiên cứu, xây dựng dự thảo báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết này vào kỳ họp tháng 5/2023 tới đây.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đang chủ trì, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" để tăng nguồn cung cho thị trường và người có nhu nhập thấp sẽ sớm tiếp cận được nhà ở với giá phù hợp.

Đặc biệt, để hỗ trợ nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, Chính phủ cũng đề xuất triển khai gói tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 12% nhu cầu vốn để thúc đẩy thực hiện mục tiêu hoàn thành ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021-2030).

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện Chương trình tín dụng này và các gói tín dụng cụ thể để cho chủ đầu tư và người mua nhà tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ vay với lãi suất ưu đãi hơn lãi suất thị trường. Danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí được thụ hưởng Chương trình này cũng sẽ được Bộ Xây dựng chủ trì xác định.

Nghị quyết số 33/NQ-CP: Quyết sách thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển
Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ đưa ra 06 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội (Ảnh minh họa).

PV: Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ chuẩn bị, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết như thế nào để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 33?

Cục trưởng Hoàng Hải: Lãnh đạo Bộ Xây dựng đã giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản dự thảo chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện Nghị quyết số 33 của Chính phủ và sẽ sớm ban hành để triển khai.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xây dựng 02 dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Cũng vừa mới đây, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự kiến quá trình Quốc hội thẩm tra, xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Hai dự án luật quan trọng này khi được thông qua, có hiệu lực sẽ đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đang khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ và Nghị định quy định về quy trình, trình tự, thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị.

Cùng phối hợp với các Bộ, ngành chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lập danh mục các dự án, rà soát quỹ đất, hoàn thiện thủ tục pháp lý, lựa chọn chủ đầu tư để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng cũng theo dõi sát diễn biến, xu thế tình hình và nhu cầu của thị trường về các loại hình, phân khúc bất động sản để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chủ động tuyên truyền, phổ biến các chính sách, giải pháp và kết quả tháo gỡ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Cục trưởng!

Theo Hà Khánh (thực hiện)/Báo Xây dựng
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/nghi-quyet-so-33nq-cp-quyet-sach-thuc-day-thi-truong-bat-dong-san-phat-trien-350924.html

Nổi bật trang chủ

Những vấn đề mới trong dự thảo sửa đổi Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014

Góp ý dự thảo sửa đổi Luật Đất đai: Đất dự án phát triển nhà ở vùng nông thôn sẽ thế nào?
Luật Đất đai (sửa đổi): Cần làm rõ quy định về thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Báo điện tử Xây dựng với những chặng đường phát triển đáng tự hào

Đọc thêm

Hải Phòng: Đẩy nhanh tiến độ Dự án mở rộng tuyến đường bộ ven biển

Hải Phòng: Đẩy nhanh tiến độ Dự án mở rộng tuyến đường bộ ven biển

Vừa qua, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố Hải Phòng do ông Phạm Văn Lập - Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng Đoàn giám sát tiến độ Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng từ ĐT.353 đến cầu Thái Bình (Km0 - Km19+645).
Sở Xây dựng Yên Bái tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng Yên Bái tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng

Thời gian qua, Sở Xây dựng Yên Bái đã phát huy vai trò là cơ quan chuyên môn, tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Khánh Hòa: Công bố loạt sự kiện dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh

Khánh Hòa: Công bố loạt sự kiện dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh

Tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức họp báo công bố nội dung và thời gian Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2023).
Nghệ An: Bàn giao nhà tình nghĩa và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở

Nghệ An: Bàn giao nhà tình nghĩa và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở

Sáng 22/3, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao tặng nhà tình nghĩa và kinh phí hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở tại bản Văng Môn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.
Phê duyệt dự án hỗ trợ chuyển đổi số ngành Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế

Phê duyệt dự án hỗ trợ chuyển đổi số ngành Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ký ban hành Quyết định về việc phê duyệt văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuyển đổi số ngành Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế” do Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ và Ngân hàng Thế giới tài trợ.
Quảng Bình: Tăng cường quản lý chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng

Quảng Bình: Tăng cường quản lý chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng

Thời gian qua, ngành Xây dựng tỉnh Quảng Bình đã có nhiều biện pháp quyết liệt để kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đầy đủ công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Chuyển đổi số ngành Xây dựng vì mục tiêu phát triển bền vững: Chuyển đổi thông qua đổi mới, sáng tạo

Chuyển đổi số ngành Xây dựng vì mục tiêu phát triển bền vững: Chuyển đổi thông qua đổi mới, sáng tạo

Trong 02 ngày 20 và 21/03/2023, Hội thảo CDSD2023 với chủ đề “Chuyển đổi số ngành xây dựng vì mục tiêu phát triển bền vững: Chuyển đổi thông qua đổi mới, sáng tạo” (Construction Digitalisation for Sustainable Development: Transforming through Innovation) đã diễn ra tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Lấy ý kiến về đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên - Huế đến năm 2045

Lấy ý kiến về đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên - Huế đến năm 2045

Chiều 22/3, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các địa phương về đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên - Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

Chiều 22/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Xây dựng Tuyên Quang trở thành trung tâm sản xuất chế biến gỗ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Xây dựng Tuyên Quang trở thành trung tâm sản xuất chế biến gỗ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Chiều 21/03, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/02/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Bài toán nguồn cung cho thị trường căn hộ Hà Nội: Doanh nghiệp khó chồng khó như thế nào?

Bài toán nguồn cung cho thị trường căn hộ Hà Nội: Doanh nghiệp khó chồng khó như thế nào?

Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều chủ đầu tư phải chạy đua với thời gian để kịp bàn giao căn hộ đúng hạn cho khách hàng. Tuy nhiên nỗ lực này đang gặp nhiều thách thức vì những lý do bất khả kháng cả trực tiếp lẫn gián tiếp.
Những vấn đề mới trong dự thảo sửa đổi Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014

Những vấn đề mới trong dự thảo sửa đổi Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014

Sau 8 năm triển khai thực hiện Luật Kinh doanh Bất động sản 2014, bên cạnh những kết quả đạt được, pháp luật về kinh doanh bất động sản đã xuất hiện những bất cập, hạn chế cần phải được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) đã khắc phục các tồn tại, vướng mắc, đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo với các Luật khác.
Quảng Ninh: Nhà ở xã hội vừa xuống móng đã được rao bán

Quảng Ninh: Nhà ở xã hội vừa xuống móng đã được rao bán

Hiện, trên trang mạng xã hội phát tán thông tin nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đồi Ngân Hàng, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) trong khi dự án này mới đóng cọc để xuống móng.
Góp ý dự thảo sửa đổi Luật Đất đai: Đất dự án phát triển nhà ở vùng nông thôn sẽ thế nào?

Góp ý dự thảo sửa đổi Luật Đất đai: Đất dự án phát triển nhà ở vùng nông thôn sẽ thế nào?

Lâu nay thường nói tới đất dự án nhà ở khu vực đô thị, còn đất dự án nhà ở vùng nông thôn sẽ thế nào? Điều kiện chuyển quyền sử dụng đất ra sao trong nội dung dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang lấy ý kiến đóng góp? Là doanh nghiệp chuyên phát triển dự án nhà ở tại những vùng nông thôn, doanh nhân Nguyễn Nam Phương - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Lan Anh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có những góp ý Luật Đất đai sửa đổi đáng chú ý.
Vướng mắc trong quy định miễn tiền sử dụng đất đối với dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư

Vướng mắc trong quy định miễn tiền sử dụng đất đối với dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư

Để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của các quy định pháp luật, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bổ sung quy định chính sách miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư” vào Điều 152 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Người trúng đấu giá phải hoàn thành dự án theo tiến độ nhưng không quá thời hạn 5 năm

Người trúng đấu giá phải hoàn thành dự án theo tiến độ nhưng không quá thời hạn 5 năm

Tại Điều 126 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định cụ thể về vấn đề đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó, quy định “người trúng đấu giá phải đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ nhưng không quá 5 năm kể từ ngày được bàn giao đất tại thực địa” sẽ giúp hạn chế tình trạng bỏ hoang dự án, lãng phí tài nguyên đất đai.
Luật Đất đai (sửa đổi): Cần làm rõ quy định về thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Luật Đất đai (sửa đổi): Cần làm rõ quy định về thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Theo Sở Xây dựng Hòa Bình, Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cần làm rõ một số khái niệm, từ ngữ hoặc dẫn chiếu đối với từ ngữ rất quan trọng trong Luật Đất đai năm 2013.
Tiêu chí xét duyệt đối tượng thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại tỉnh Kon Tum

Tiêu chí xét duyệt đối tượng thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại tỉnh Kon Tum

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Bắc Giang: Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bắc Giang: Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), UBND tỉnh Bắc Giang đã nhận được rất nhiều ý kiến xác đáng, tâm huyết, có tính khả thi cao.
Quảng Trị: Nhà đầu tư chưa “mặn mà” với dự án nhà ở xã hội

Quảng Trị: Nhà đầu tư chưa “mặn mà” với dự án nhà ở xã hội

Tổng nhu cầu vốn để phát triển nhà ở xã hội tại tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 là 13,5 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, nên đến thời điểm hiện tại, nhà đầu tư không “mặn mà” với lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
Hải Phòng: Đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở xã hội

Hải Phòng: Đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở xã hội

Vấn đề nhà ở cho nhóm đối tượng thu nhập thấp, công nhân và người lao động luôn là vấn đề cấp thiết đối với Hải Phòng. Vì vậy, cùng với chủ trương chung trong phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), việc xây dựng nhà ở cho công nhân và lao động đã được thành phố xúc tiến khẩn trương, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và người lao động.
Thừa Thiên – Huế: Nhiều khó khăn khi triển khai đầu tư nhà ở xã hội

Thừa Thiên – Huế: Nhiều khó khăn khi triển khai đầu tư nhà ở xã hội

Thực hiện Chương trình phát triển nhà xã hội, đến nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế mới triển khai khoảng 119.000m2 sàn, đạt tỷ lệ 36% so với Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh. Nguyên nhân do chính sách phát triển nhà ở xã hội vẫn còn một số nội dung chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, chưa được bổ sung, sửa đổi hoàn thiện một cách có hiệu quả.
Khẩn trương tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Khẩn trương tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 164/CĐ-TTg ngày 18/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Những đối tượng nào được thuê, mua nhà ở xã hội?

Những đối tượng nào được thuê, mua nhà ở xã hội?

Đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc có đăng ký tạm trú và giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội từ 01 năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thì đủ điều kiện về cư trú để mua nhà ở xã hội.
Nghị quyết số 33/NQ-CP: Quyết sách thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

Nghị quyết số 33/NQ-CP: Quyết sách thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 (viết tắt là Nghị quyết số 33) đưa ra một số giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế, tổ chức thực hiện, nguồn vốn cho thị trường bất động sản và thúc đẩy thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
Thủ tục đính chính thông tin trên sổ đỏ

Thủ tục đính chính thông tin trên sổ đỏ

Ông Nguyễn Đức Bẩy (Quảng Ninh) được cấp sổ đỏ năm 2005. Khi nhận sổ ông không kiểm tra thông tin nên không biết có sai sót. Đến khi ông đi làm Căn cước công dân gắn chíp, do một số giấy tờ không thống nhất năm sinh, cơ quan Công an yêu cầu phải có giấy tờ để xác minh năm sinh chính thức, khi đó, ông Bẩy xem lại thì mới biết sổ đỏ sai tên và năm sinh.
Thừa Thiên – Huế: Cần tháo gỡ những vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội

Thừa Thiên – Huế: Cần tháo gỡ những vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội

Theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, dự báo nhu cầu về nhà ở xã hội sẽ có thêm 476.000m2 tổng diện tích sàn, tương ứng khoảng 9.980 căn hộ. Năm qua, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 8 dự án nhà ở xã hội, trong đó 4 dự án đã hoàn thành và 4 dự án đang chuẩn bị đầu tư.
Tổ hợp Thương mại dịch vụ - Nhà ở cao cấp Lavida Green tại Hưng Yên sẽ hoàn thành đúng tiến độ

Tổ hợp Thương mại dịch vụ - Nhà ở cao cấp Lavida Green tại Hưng Yên sẽ hoàn thành đúng tiến độ

Qua nhiều năm, kiên trì theo đuổi ý tưởng xây dựng một Tổ hợp thương mại và nhà ở cao cấp văn minh, hiện đại ngay trên nền đất Nhà máy lắp ráp ôtô, xe máy Sufat được tỉnh Hưng Yên cho điều chỉnh quy hoạch, thực hiện nghiêm túc quy trình khảo sát, lập, thẩm định, Công ty TNHH Sufat đã được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Quyết định chấp thuận nhà đầu tư số 06/QĐ-UBND ngày 16/1/2023.
Bắc Giang: Nhiều dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân gặp khó

Bắc Giang: Nhiều dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân gặp khó

Mặc dù luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, thế nhưng thời gian qua, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang lại đang chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, nguyên nhân chính đến từ những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.
Thái Nguyên: Khi nào mới có nhà ở xã hội bán cho người thu nhập thấp?

Thái Nguyên: Khi nào mới có nhà ở xã hội bán cho người thu nhập thấp?

Nhìn một cách tổng thể, nguồn cung về nhà ở xã hội ở Thái Nguyên còn rất hạn chế. Toàn tỉnh hiện chưa có dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp có sản phẩm đưa vào thị trường. Trong khi một số dự án nhà ở xã hội trước đó đã được chuyển thành nhà ở thương mại.
Xem thêm