Phiên bản di động

Kinh tế đô thị trong quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Chiều 15/11, tại Bộ Xây dựng đã diễn ra Hội thảo “Kinh tế đô thị trong quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam”. Hội thảo do Viện Nghiên cứu kinh tế xây dựng và Đô thị (thuộc Tổng hội Xây dựng) tổ chức, với sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Ban Kinh tế Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh; Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp (Ban Kinh tế Trung ương) Nguyễn Đỗ Anh; Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Tống Văn Nga; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị Nguyễn Hồng Hạnh đồng chủ trì Hội thảo.

Kinh tế đô thị trong quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh cho biết: Đô thị đóng vai trò là trung tâm hạt nhân quan trọng trong sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của các quốc gia. Đô thị hóa là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Hiện nay, tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam đã đạt tỷ lệ khoảng gần 40% với hơn 860 đô thị. Không gian đô thị được mở rộng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng ngày càng đồng bộ và hiệu quả hơn. Chất lượng sống của người dân đô thị từng bước được nâng cao. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng ở mức cao đã đóng góp hơn 70% tổng thu nhập quốc nội (GDP), dự kiến đến năm 2030 khoảng 85%.

Bước đầu đã hình thành các cực tăng trưởng kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nông nghiệp chất lượng cao, trung tâm năng lượng xanh… trong cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua phát triển đô thị vẫn còn nhiều hạn chế, như tỷ lệ đô thị hóa chưa đạt yêu cầu. Phát triển đô thị theo chiều rộng là chủ yếu, lãng phí về đất đai, mức độ tập trung kinh tế còn thấp.

Quá trình phát triển đô thị chưa gắn kết đồng bộ với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển dân số và kinh tế khu vực đô thị. Khả năng phát triển dịch vụ công và phúc lợi xã hội của người nghèo và lao động di cư tại đô thị còn thấp và nhiều bất cập. Năng lực quản lý đô thị còn yếu và chậm đổi mới…

Thứ trưởng Bùi Hồng Minh chia sẻ: Kinh tế đô thị, có thể được hiểu là tổ hợp các ngành kinh tế phi nông nghiệp, nông nghiệp hiện đại có đặc trưng tập trung cao về địa lý, tiến bộ về công nghệ, chuyên môn hóa hệ thống tổ chức và có hiệu quả kinh doanh cao. Kinh tế đô thị không chỉ có các ngành sản xuất vật chất, kinh doanh mà còn bao gồm các ngành sinh hoạt xã hội như dịch vụ, du lịch, tiền tệ - tài chính, bảo vệ môi trường...

Phát triển kinh tế đô thị là sự tăng trưởng kinh tế ở đô thị gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo đảm công bằng xã hội, trên cơ sở triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và các quy hoạch đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tồn tại bất cập tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế đô thị như: Chính sách đất đai, nhà ở, thị trường bất động sàn, quy hoạch... và tác động gián tiếp tác động đến kinh tế đô thị như: quản lý dân cư, thuế, đầu tư, dịch vụ...

“Có thể xem đây là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ đô thị hóa còn thấp, chất lượng đô thị hóa chưa cao, phát triển đô thị chưa gắn kết với phát triển kinh tế đô thị” – Thứ trưởng Bùi Hồng Minh nhận định.

Thứ trưởng cho biết: Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 06-NQ/TW đã đề ra các quan điểm, mục tiêu để phát triển đô thị Việt Nam bền vững cùng với hệ thống các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện. Với quan điểm: “Kinh tế đô thị là trụ cột của nền kinh tể quốc dân; phát triển kinh tế đô thị nhanh, hiệu quả và bền vững. Tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế của hệ thống đô thị; chủ động tận dụng các cơ hội và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đô thị sang tăng trường xanh, phát triển nhanh kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp động lực và các ngành dịch vụ có sức cạnh tranh cao. Chú trọng mở rộng không gian phát triển kinh tế đô thị theo vùng đô thị, phát huy lợi thế kết nối đa chiều; mạnh dạn thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù, thử nghiệm các mô hình mới đế tạo đột phá trong phát triển kinh tế đô thị”.

Nghị quyết 06-NQ/TW cũng đặt ra mục tiêu đối với phát triển kinh tế đô thị là: “Kinh tế đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững; năng lực cạnh tranh của các đô thị được nâng cao, chuyển dịch theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh”, từ đó đặt ra nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế khu vực đô thị; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị như nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho phát triển kinh tế khu vực đô thị; Khai thác hiệu quả và bền vững các công trình văn hóa, lịch sử, các không gian công cộng trong phát triển kinh tế khu vực đô thị; Phát triển kinh tế dịch vụ, các ngành công nghiệp chế tạo tiên tiến và có tính chiến lược, phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm, kinh tế du lịch, thể thao... tại các đô thị đặc biệt và các đô thị lớn.

Tại Hội thảo, các diễn giả tập trung phân tích các nội dung xoay quanh vị trí, vai trò và các giải pháp về phát triển kinh tế đô thị, từ việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế ngành, chính sách công, dịch vụ trong đô thị đến công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, tái thiết đô thị…

Thứ trưởng Bùi Hồng Minh kỳ vọng: Với các nhà khoa học, các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ các cơ quan quản lý Nhà nước, các trường đại học lớn trong cả nước và quốc tế…, Hội thảo sẽ nhận được nhiều đóng góp tốt, nhiều kiến nghị hay cho công tác quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng nói chung, mà trực tiếp là Bộ Xây dựng và các địa phương trong công tác triển khai thực hiện giải pháp thứ 6 của Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị là: “Phát triển kinh tế khu vực đô thị; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị.

Tham luận tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm cho biết: Việt Nam là quốc gia sớm hình thành đô thị so với nhiều nước trong khu vực song tốc độ đô thị hóa chậm, có nhiều biến động do khác quan và chủ quan.

Gần đây, trong xu hướng phát triển đô thị bền vững đã nhấn mạnh vai trò của kinh tế đô thị. Phát triển kinh tế đô thị không chỉ yêu cầu có mạng lưới hợp lý, phù hợp với vùng miền, cân đối giữa các vùng, miền cần chú trọng đến chức năng tổng hợp của đô thị với quy mô dân số hợp lý mà còn lựa chọn lợi thế từng đô thị để phát triển kinh tế đô thị.

Kinh tế đô thị trong quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam
Toàn cảnh Hội thảo.

Giảng viên cao cấp về quản trị đô thị bền vững (trường Đại học Việt Đức) TS Nguyễn Ngọc Hiếu cho rằng: Quá trình phát triển các đô thị lớn ở Việt Nam luôn gặp phải thách thức về cấu trúc lại các ngành kinh tế trong không gian và hệ sinh thái mới. Thành công trong quá trình tái cấu trúc các ngành dịch vụ và dịch vụ hóa công nghiệp trên không gian mới sẽ giúp các đô thị phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 06-NQ/TW đã đề ra các quan điểm, mục tiêu để phát triển đô thị Việt Nam bền vững cùng hệ thống các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện với quan điểm “Kinh tế đô thị là trụ cột của nền kinh tế quốc dân: Phát triển kinh tế đô thị nhanh, hiệu quả và bền vững. Tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế của hệ thống đô thị, chủ động tận dụng các cơ hội và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đô thị sang tăng trưởng xanh, phát triển nhanh kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp động lực và ngành dịch vụ có sức cạnh tranh cao.

Chú trọng mở rộng không gian phát triển kinh tế đô thị theo vùng đô thị, phát huy lợi thế kết nối đa chiều, mạnh dạn thí điểm các cơ cấu, chính sách đặc thù, thử nghiệm các mô hình mới để tạo đột phá trong phát triển đô thị”…

Theo Hạ Ly (Ảnh: Tuấn Đông)/Báo Xây dựng
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/kinh-te-do-thi-trong-quy-hoach-xay-dung-va-phat-trien-ben-vung-do-thi-viet-nam-343976.html

Nổi bật trang chủ

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW: 5 nhóm nhiệm vụ, 33 nhiệm vụ cụ thể

Tìm giải pháp cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững
Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trong lần đầu trả lời chất vấn
Không sử dụng quỹ đất sau khi di dời để xây dựng chung cư cao tầng sai quy hoạch

Đọc thêm

Gia Lâm (Hà Nội): Đề nghị kiểm tra, xử lý hàng loạt công trình cải tạo, sửa chữa sai phép “băm nát” quy hoạch Khu đô thị 31ha

Gia Lâm (Hà Nội): Đề nghị kiểm tra, xử lý hàng loạt công trình cải tạo, sửa chữa sai phép “băm nát” quy hoạch Khu đô thị 31ha

Được hình thành từ hơn 13 năm nay, Khu đô thị 31ha thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội) là điểm nhấn quan trọng của diện mạo đô thị huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, việc buông lỏng quản lý về trật tự xây dựng đô thị dẫn đến tình trạng xây dựng, cải tạo không phép, sai phép diễn ra tràn lan, “băm nát” quy hoạch của Khu đô thị này.
UBND Thành phố Hà Nội công bố 6 Quyết định về công tác cán bộ

UBND Thành phố Hà Nội công bố 6 Quyết định về công tác cán bộ

Chiều 3/11, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh chủ trì Hội nghị.
Quảng Bình: Tạo dấu ấn cho khu dân cư kiểu mẫu

Quảng Bình: Tạo dấu ấn cho khu dân cư kiểu mẫu

Xây dựng nông thôn mới không thể theo hướng “mặc đồng phục” cho tất cả các địa phương, mà cần phải xem xét kỹ quy hoạch, kiến trúc cảnh quan nông thôn của từng vùng, từng địa phương để triển khai cho phù hợp.
Cần Thơ: Công bố danh mục 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp

Cần Thơ: Công bố danh mục 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 3771/QĐ-UBND phê duyệt, công bố danh mục hồ, kênh, rạch không được san lấp trên địa bàn. Theo Quyết định này, danh mục có 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp.
Bộ Giao thông vận tải đồng ý kéo dài thời gian đưa cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào khai thác

Bộ Giao thông vận tải đồng ý kéo dài thời gian đưa cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào khai thác

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, Bộ Giao thông vận tải vừa chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện tuyến chính Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến ngày 30/11/2022 và sẽ đưa vào khai thác theo chỉ đạo của Chính phủ.
Hòa Bình: Tập trung nguồn lực phát triển đô thị bền vững

Hòa Bình: Tập trung nguồn lực phát triển đô thị bền vững

Thực hiện Chương trình phát triển đô thị (PTĐT) quốc gia giai đoạn 2012 – 2020, Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030, UBND tỉnh Hòa Bình đã triển khai các giải pháp quy hoạch, quản lý quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng các dự án, công trình trọng điểm, phát triển công nghiệp dịch vụ gắn với PTĐT, PTĐT gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Bá Thước (Thanh Hóa): Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và đất đai, trật tự xây dựng

Bá Thước (Thanh Hóa): Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và đất đai, trật tự xây dựng

Là huyện miền núi, có hệ thống sông Mã chảy qua gần 40km, với trữ lượng cát, sỏi dồi dào, để phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng, những năm qua trên địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã hình thành một số điểm khai thác cát sỏi. Nhưng đến nay, việc khai thác khoáng sản được quản lý chặt, toàn huyện chỉ có 1 đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản là Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Hồng Kỳ và 1 dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy lòng hồ Nhà máy Thủy điện Bá Thước 2.
Vĩnh Phúc – Vùng đất của những cơ hội

Vĩnh Phúc – Vùng đất của những cơ hội

Việt Nam đang là một trong những trung tâm sản xuất lớn nhất châu Á với tốc độ tăng trưởng ổn định, kinh tế định hướng xuất khẩu, nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), lực lượng lao động trẻ và vị trí chiến lược. Các ngành công nghiệp thâm dụng lao động đang dần được chuyển đổi và thay thế, cùng với đó là sự lạc quan của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với thị trường. Tại khu vực vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tỉnh Vĩnh Phúc đang nổi lên như một điểm đến đầu tư hấp dẫn với hệ thống hạ tầng tốt và sự phát triển bài bản.
Dự án đầu tư công, lập kế hoạch chọn nhà thầu thế nào?

Dự án đầu tư công, lập kế hoạch chọn nhà thầu thế nào?

Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án được thực hiện trên cơ sở kế hoạch bố trí vốn cho cả dự án mà không bắt buộc chỉ được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch vốn của từng năm.
Khánh Hòa: Chấm dứt hoạt động Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên

Khánh Hòa: Chấm dứt hoạt động Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên

Tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên Resort & Spa, thuộc đảo Hòn Miễu, vịnh Nha Trang, thành phố Nha Trang.
Vĩnh Long: Hội nghị Xúc tiến đầu tư về du lịch và thương mại năm 2022 thu hút đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng

Vĩnh Long: Hội nghị Xúc tiến đầu tư về du lịch và thương mại năm 2022 thu hút đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng

Sáng 16/11, tại thành phố Vĩnh Long, UBND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư về du lịch và thương mại giữa tỉnh Vĩnh Long và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, với chủ đề “Chủ động hợp tác phát triển bền vững”. Hội nghị đã thu hút vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng.
Mekong Connect 2022: Chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững

Mekong Connect 2022: Chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững

Chiều 16/11, UBND thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các tỉnh trong Mạng lưới liên kết ABCD Mekong (An Giang - Bến Tre – Cần Thơ - Đồng Tháp), Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (Hội DN HVNCLC) tổ chức Họp báo, thông báo về những nội dung có trong Diễn đàn Mekong Connect năm 2022. Ban tổ chức cho biết, Mekong Connect năm 2022 chủ đề “Chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững” sẽ diễn ra tại thành phố Cần Thơ từ ngày 23-24/11/2022.
Kinh tế đô thị trong quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Kinh tế đô thị trong quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Chiều 15/11, tại Bộ Xây dựng đã diễn ra Hội thảo “Kinh tế đô thị trong quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam”. Hội thảo do Viện Nghiên cứu kinh tế xây dựng và Đô thị (thuộc Tổng hội Xây dựng) tổ chức, với sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Ban Kinh tế Trung ương.
Khánh Hòa: Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai - Việt Nam “quên” kê khai thuế GTGT hơn 84 tỷ đồng

Khánh Hòa: Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai - Việt Nam “quên” kê khai thuế GTGT hơn 84 tỷ đồng

Mặc dù đã mở gần 1.000 tờ khai nhập khẩu tại chỗ để sản xuất phục vụ xuất khẩu, nhưng Công ty TNHHH Đóng tàu Hyundai - Việt Nam (Công ty HVS) chỉ kê khai nộp thuế nhập khẩu, mà “quên” kê khai hơn 84 tỷ đồng tiền thuế giá trị giá tăng (GTGT). Điều này cho thấy, việc tuân thủ pháp luật về quản lý thuế của Công ty HVS còn nhiều vấn đề phải bàn, doanh nghiệp cần cải thiện tính tuân thủ để tránh được các hệ lụy của hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
Bình Định: Sẽ triển khai Khu liên hợp Gang thép 53.500 tỷ đồng

Bình Định: Sẽ triển khai Khu liên hợp Gang thép 53.500 tỷ đồng

UBND tỉnh vừa quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Gang thép Long Sơn Phù Mỹ đầu tư dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn.
Tập trung triển khai Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về trái phiếu doanh nghiệp

Tập trung triển khai Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về trái phiếu doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022. Trong đó, giao Bộ Tài chính tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 65/2022/NĐ-CP; giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo xử lý.
SHB tặng tài khoản số đẹp và nhiều ưu đãi miễn phí dành cho doanh nghiệp

SHB tặng tài khoản số đẹp và nhiều ưu đãi miễn phí dành cho doanh nghiệp

Ngân hàng SHB hiện đang triển khai Gói giải pháp giao dịch toàn diện B-Smart được cải tiến với nhiều ưu đãi hấp dẫn, đặc biệt miễn 100% phí chuyển khoản qua Internet Banking, tặng tài khoản số đẹp đẳng cấp, tặng 12 tháng sử dụng gói B.Standard dành cho khách hàng doanh nghiệp.
Chuỗi cung ứng miền Bắc: “Cánh tay nối dài” của công xưởng thế giới

Chuỗi cung ứng miền Bắc: “Cánh tay nối dài” của công xưởng thế giới

Trải qua hơn 30 năm kể từ thời kỳ mở cửa, nền công nghiệp và sản xuất tại miền Bắc Việt Nam tăng trưởng vượt bậc, thể hiện qua các chỉ số kinh tế và sản xuất công nghiệp. Theo Tổng cục Thống kê, GDP 9 tháng đầu năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong thập kỷ qua. Điều này cho thấy Việt Nam vẫn là một trong những thị trường tiềm năng để đầu tư trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Yêu cầu về nhân sự và hợp đồng tương tự cho gói thầu vốn NSNN

Yêu cầu về nhân sự và hợp đồng tương tự cho gói thầu vốn NSNN

Ông Lê Đức Phương (Phú Thọ) công tác tại Ban Quản lý dự án chuyên ngành. Đơn vị ông đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.
Vĩnh Phúc – Vùng đất của những cơ hội

Vĩnh Phúc – Vùng đất của những cơ hội

Việt Nam đang là một trong những trung tâm sản xuất lớn nhất châu Á với tốc độ tăng trưởng ổn định, kinh tế định hướng xuất khẩu, nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), lực lượng lao động trẻ và vị trí chiến lược. Các ngành công nghiệp thâm dụng lao động đang dần được chuyển đổi và thay thế, cùng với đó là sự lạc quan của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với thị trường. Tại khu vực vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tỉnh Vĩnh Phúc đang nổi lên như một điểm đến đầu tư hấp dẫn với hệ thống hạ tầng tốt và sự phát triển bài bản.
Dự án đầu tư công, lập kế hoạch chọn nhà thầu thế nào?

Dự án đầu tư công, lập kế hoạch chọn nhà thầu thế nào?

Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án được thực hiện trên cơ sở kế hoạch bố trí vốn cho cả dự án mà không bắt buộc chỉ được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch vốn của từng năm.
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Công điện số 1039/CĐ-TTg ngày 2/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu.
Kiểm toán Nhà nước: Kiến nghị xử lý tài chính hơn 2,3 tỷ đồng ở Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Khánh Hòa

Kiểm toán Nhà nước: Kiến nghị xử lý tài chính hơn 2,3 tỷ đồng ở Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Khánh Hòa

Kiểm toán Nhà nước vừa có thông báo kết quả kiểm toán tại Ban Quản lý dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Khánh Hòa do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Kết quả kiểm toán đã chỉ ra nhiều sai sót từ khâu khảo sát, thiết kế, lập dự toán, quản lý chất lượng công trình và nghiệm thu, thanh quyết toán tại dự án.
Thái Nguyên: Tăng gấp rưỡi diện tích sân golf Glory

Thái Nguyên: Tăng gấp rưỡi diện tích sân golf Glory

HĐND tỉnh Thái Nguyên vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, theo đó tăng gấp rưỡi diện tích sân golf Glory so với phê duyệt ban đầu.
Hướng dẫn xuất hóa đơn và nộp thuế các khoản chi hộ

Hướng dẫn xuất hóa đơn và nộp thuế các khoản chi hộ

Công ty bà Tạ Thanh Huyền ở Hà Nội và công ty A ở Thành phố Hồ Chí Minh thuộc cùng một tập đoàn. Hai công ty ký 1 thỏa thuận chi hộ. Theo đó, công ty A thay mặt công ty bà Huyền ký kết hợp đồng và thanh toán cho các bên tư vấn về các khoản phí dịch vụ phát sinh trong giai đoạn tiền xây dựng dự án.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Thuê tư vấn lập đề xuất dự án đầu tư các khu đất để đấu giá

Bà Rịa – Vũng Tàu: Thuê tư vấn lập đề xuất dự án đầu tư các khu đất để đấu giá

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan nhằm thuê tư vấn lập đề xuất dự án đầu tư các khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất.
Công ty Xây dựng Xuân La: Chủ dự án được bán cho người nước ngoài, tăng sốc vốn vẫn chưa có doanh thu

Công ty Xây dựng Xuân La: Chủ dự án được bán cho người nước ngoài, tăng sốc vốn vẫn chưa có doanh thu

Dự án nhà ở thấp tầng thuộc Khu chức năng đô thị Tây Tựu vừa được đưa vào danh sách 23 dự án ở Hà Nội được phép bán cho người nước ngoài. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Xuân La (Công ty Xây dựng Xuân La). Năm 2021, dù tăng sốc vốn lên 780 tỷ đồng, Công ty vẫn chưa có doanh thu.
Nỗ lực đưa NĐDK Thái Bình 2 hoàn thành đúng cam kết, kế hoạch

Nỗ lực đưa NĐDK Thái Bình 2 hoàn thành đúng cam kết, kế hoạch

Đây là ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng tại buổi giao ban, kiểm tra tiến độ tại dự án Nhiệt điện dầu khí (NĐDK) Thái Bình 2, ngày 29/10.
SCP - một trụ cột quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zezo vào năm 2050

SCP - một trụ cột quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zezo vào năm 2050

Cùng với chuyển dịch năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chương trình Quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững (SCP) được xem là một trong những trụ cột quan trọng mà Bộ Công Thương đang triển khai, nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zezo vào năm 2050 theo cam kết của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 26 (COP 26).
Xác định chi phí thẩm tra dự án không có cấu phần xây dựng

Xác định chi phí thẩm tra dự án không có cấu phần xây dựng

Cơ quan bà Trần Thị Kim Oanh (Đắk Lắk) đang triển khai 1 dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật). Đặc thù của dự án là mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị, không có chi phí phần xây dựng.
Xem thêm