Phiên bản di động

Huyện Đắk Glong (Đắk Nông): Sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai

Thanh tra tỉnh Đắk Nông chỉ ra nhiều sai phạm về quản lý đất đai, giao đất không thu tiền sử dụng đất và buộc thu hồi 65 thửa đất tại huyện Đắk Glong, Đắk Nông. Kiến nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan Công an xử lý theo quy định pháp luật.
Huyện Đắk Glong (Đắk Nông): Sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai
Người dân lấn chiếm đất xung quanh hồ Tà Đùng nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục, cưỡng chế.

Theo Kết luận Thanh tra tỉnh Đắk Nông, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện Đắk Glong còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, khi lập quy hoạch sử dụng đất chưa xác định các khu vực, vị trí sử dụng đất theo chức năng sử dụng đến từng vị trí đơn vị sử dụng, chưa rà soát, đối chiếu với quy hoạch 3 loại rừng…

Khi lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016, năm 2017, không thực hiện thủ tục điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân theo mục đích quy hoạch.

Việc lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018, 2019, 2020 còn chậm thời gian. Không công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015); không công bố công khai 2 kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và năm 2017.

Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã Đắk Som chưa chặt chẽ trong việc phân giới, xác định ranh giới, diện tích thực địa các loại đất theo quy hoạch như đất nông nghiệp, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất.

UBND huyện Đắk Glong, UBND xã Đắk Som không báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho cơ quan có thẩm quyền quản lý đất đai của tỉnh…

Đối với việc đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn xã Đắk Som, đã đo đạc giải thửa gần 600ha trên đất quy hoạch 3 loại rừng, diện tích đất Nhà nước giao cho các tổ chức quản lý, sử dụng. Các thửa đất này không thuộc đối tượng được đăng ký, xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong nhóm đất nông nghiệp, đất ở nông thôn, nhưng tư vấn vẫn đo đạc, giải thửa, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã nghiệm thu, phê duyệt đưa vào sử dụng.

Giai đoạn 2015 - 2016, UBND xã Đắk Som đã hướng dẫn các hộ, cá nhân đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai mẫu theo quy định.

Thanh tra 788 hồ sơ cấp mới, có 701 hồ sơ không thực hiện thủ tục lấy ý kiến khu dân cư, không có phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, không có thủ tục xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp nhưng các cơ quan chức năng vẫn xác nhận đủ điều kiện cấp sổ.

Có nhiều trường hợp đăng ký kê khai đề nghị cấp sổ dưới hạn mức quy định của UBND tỉnh, có trường hợp hộ gia đình cả 2 vợ chồng là công chức, viên chức không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thuộc trường hợp phải thuê đất, nhưng đã xét, cấp sổ đỏ hình thức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất…

Đặc biệt, cấp 65 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/65 thửa đất với diện tích hơn 77ha nằm trên đất quy hoạch 3 loại rừng Nhà nước đã giao cho tổ chức đang quản lý, sử dụng (Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên).

Đáng chú ý, trong việc xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 39, thửa 40 tờ bản đồ số 18 tại thôn 4, xã Đắk Som có nhiều vấn đề. Cụ thể, trình tự thủ tục xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất không có căn cứ, không đúng với thực tế, có dấu hiệu sửa chữa trong hồ sơ kê khai đăng ký, xác nhận, công nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng, cấp sổ không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng mục đích sử dụng đất, không đúng quy hoạch sử dụng đất, không đúng nguồn gốc đất do 2 thửa đất này nằm trên diện tích quy hoạch 3 loại rừng Nhà nước đã giao cho Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên quản lý.

Sau thời điểm ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 8 ngày, một số cá nhân có liên quan thuộc UBND xã Đắk Som, Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đắk Glong thời điểm tháng 5/2015 và bà Phan Thị Liễu, vợ ông Phạm Đặng Quang đã thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Qua xác minh cho thấy việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng có biểu hiện khuất tất, hợp lý hóa hồ sơ, chữ ký. Ông Phạm Đặng Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong thời điểm tháng 5/2015 trực tiếp ký cấp lại sổ để hợp thức hóa 2 thửa đất trên sang tên cho bà Phan Thị Liễu (vợ ông Quang) và sử dụng 2 thửa đất để xây dựng Cửa hàng xăng dầu Quang Phước. Việc làm trên gây thất thoát 1.305m2 đất Nhà nước quản lý, có yếu tố vụ lợi chuyển từ đất Nhà nước quản lý thành quyền sử dụng đất của cá nhân để sử dụng đất xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Doanh nghiệp Tư nhân Quang Phước. Vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo Khoản 1 Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015 và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 nên Thanh tra tỉnh Đắk Nông kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với việc tách thửa thời kỳ 2015 - 2021, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đắk Glong thực hiện thủ tục tách thửa đối với 163 trường hợp trên địa bàn xã Đắk Som với tổng diện tích hơn 130ha, tách 199 thửa đất thành 512 thửa đất. Trong đó, có 4 hồ sơ tách 4 thửa đất với diện tích 4,6ha thành 16 thửa đất nằm trong quy hoạch 3 loại rừng và trên diện tích đất Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây nguyên quản lý. Đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Kế hoạch số 437/KH-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh trên địa bàn xã Đắk Som, qua thanh tra hồ sơ 91 trường hợp với 98 giấy/81ha, UBND xã Đắk Som không thành lập hội đồng tư vấn xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch trong thủ tục thực hiện.

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Nông, đối với việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thanh tra phát hiện một số hồ sơ cho phép chuyển mục đích nhưng không phù hợp với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, không có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất theo quy định.

Ngoài ra, năm 2020, 2021, khu vực xã Đắk Som có nhiều cá nhân là người có hộ khẩu ngoài tỉnh Đắk Nông xin chuyển mục đích sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, sau đó tách thửa nhằm mục đích phân lô, bán nền tại khu vực Bon B’Nơr, rao bán trên mạng xã hội Khu Tà Đùng Grandview Villas 1…

Xảy ra tình trạng kinh doanh đất đai tự phát, đẩy giá đất thực tế giao dịch trong khu vực lên cao so với giá khai thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai, nhưng các cơ quan liên quan không kịp thời theo dõi, nắm bắt, đề xuất biện pháp quản lý, xử lý, ngăn chặn tình trạng trên.

Đối với Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng, quá trình quản lý diện tích đất được giao một số vị trí tại khu vực quanh hồ còn chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất đai trái phép trên diện tích đất lâm nghiệp được Nhà nước giao quản lý tại Tiểu khu 1809 xung quanh hồ Tà Đùng. Đơn vị để xảy ra 4 trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất trái phép 10.765m2 xây dựng công trình, san ủi làm sân, đường; để người dân xâm chiếm, sản xuất nông nghiệp với diện tích 114ha, trong đó có 65 ha đất có rừng bị xâm chiếm sau năm 2017 so với hiện trạng rừng theo quy hoạch 3 loại rừng năm 2018. Các trường hợp vi phạm đã được cơ quan chức năng lập biên bản, quyết định xử lý vi phạm hành chính nhưng hiện trạng vẫn chưa khắc phục, chưa cưỡng chế giải tỏa.

Giai đoạn 2019 - 2021, UBND huyện Đắk Glong, UBND xã Đắk Som, Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc quản lý đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn xã Đắk Som còn hạn chế, chưa chặt chẽ, còn lúng túng. Nhiều trường hợp cá nhân, hộ dân xây dựng công trình trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, san ủi đất trái phép… nhưng chưa được xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Năm 2018 - 2019, UBND huyện Đắk Glong chưa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đến năm 2020 mới ban hành 7 quyết định xử phạt, tuy nhiên việc xử lý vi phạm hành chính về đất đai của UBND huyện không quyết liệt, không đôn đốc, không cưỡng chế việc chấp hành xử phạt vi phạm. Các trường hợp vi phạm chưa chấp hành nộp số tiền hơn 137 triệu đồng, chưa khắc phục hậu quả tháo dỡ công trình, khôi phục hiện trạng nhưng UBND huyện Đắk Glong chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế.

Việc chấp hành trật tự xây dựng, sử dụng đất đai khu vực xung quanh hồ Tà Đùng và trung tâm xã Đắk Som cũng được Thanh tra tỉnh Đắk Nông nêu rõ hàng loạt sai phạm. Để nhiều trường hợp xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp, làm đường trái phép trên đất quy hoạch 3 loại rừng UBND xã quản lý. Đồng thời, trên địa bàn xã có vi phạm sử dụng đất sai mục đích, không xin phép chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích hơn 1ha tương đương số tiền sử dụng đất ở, sử dụng đất kinh doanh thương mại tạm tính theo đơn giá UBND tỉnh ban hành là hơn 3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một số công trình nhằm mục đích kinh doanh du lịch, lưu trú, homestay, nhà hàng xung quanh khu vực hồ Tà Đùng từ năm 2018 - 2021 được xây dựng trên đất nông nghiệp, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, không có giấy phép xây dựng…

Theo Bá Tứ/Báo Xây dựng
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/huyen-dak-glong-dak-nong-sai-pham-nghiem-trong-trong-quan-ly-dat-dai-338035.html

Nổi bật trang chủ

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Luật Nhà ở tạo thuận lợi thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp

Hà Nội: Cổng làng – Một nét văn hóa cần được giữ gìn
Nghệ An: Huy động hàng trăm người khắc phục sự cố vỡ đê ngay trong đêm
Cần hiểu cho đúng về công tác cán bộ tại VICEM

Đọc thêm

Cách xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Cách xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Trường hợp các công việc tư vấn chưa có định mức thì xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở phạm vi công việc tư vấn, khối lượng công việc phải thực hiện, kế hoạch thực hiện của gói thầu, các quy định và chế độ chính sách do nhà nước ban hành.
Nghệ An: Mưa lớn trên diện rộng, nhiều địa phương bị ngập sâu

Nghệ An: Mưa lớn trên diện rộng, nhiều địa phương bị ngập sâu

Tại tỉnh Nghệ An, hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn trên diện rộng. Ở nhiều địa phương xuất hiện tình trạng ngập cục bộ, gây ra thiệt hại về tài sản, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng ngàn nhà dân bị ngập sâu, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống.
Hải Dương: Vi phạm quy định phòng cháy, 2 doanh nghiệp bị xử phạt 160 triệu đồng

Hải Dương: Vi phạm quy định phòng cháy, 2 doanh nghiệp bị xử phạt 160 triệu đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ký quyết định xử phạt 2 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bình Giang do các vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy với tổng số tiền 160 triệu đồng.
Cho phép chủ đầu tư xây trường học, công viên trong khu đô thị

Cho phép chủ đầu tư xây trường học, công viên trong khu đô thị

Trong văn bản kiến nghị gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, Luật Đất đai, Hiệp hội BĐS Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) kiến nghị cho phép chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị được quyền đầu tư xây dựng công trình y tế, giáo dục, công viên vui chơi giải trí…
UBND thành phố Hà Nội, Hội KTS Việt Nam và Hội KTS Hà Nội ký kết hợp tác về lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc

UBND thành phố Hà Nội, Hội KTS Việt Nam và Hội KTS Hà Nội ký kết hợp tác về lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc

Sáng 29/9, UBND thành phố Hà Nội, Hội Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam và Hội Kiến trúc sư Hà Nội tổ chức lễ ký chương trình hợp tác về lĩnh vực quy hoạch kiến trúc trên địa bàn thành phố.
Hải An (Hải Phòng): Tổ chức hội nghị tập huấn về bảo vệ biên giới quốc gia

Hải An (Hải Phòng): Tổ chức hội nghị tập huấn về bảo vệ biên giới quốc gia

Vừa qua, UBND quận Hải An tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Lâm Thao (Phú Thọ): Công trình trái phép rộng hàng nghìn m2 “ung dung” tồn tại trên đất rừng sản xuất

Lâm Thao (Phú Thọ): Công trình trái phép rộng hàng nghìn m2 “ung dung” tồn tại trên đất rừng sản xuất

Tại khu 17, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) đang tồn tại công trình trái phép rộng hàng nghìn m2 trên đất rừng sản xuất. Dù đã bị xử phạt, yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu, nhưng đến nay công trình vẫn chưa bị tháo dỡ.
Quảng Ngãi “nín thở” chờ siêu bão

Quảng Ngãi “nín thở” chờ siêu bão

Siêu bão Noru đang áp sát đất liền miền Trung, hai ngày qua cả tỉnh Quảng Ngãi tất tả chuẩn bị các phương án ứng phó bằng tất cả kinh nghiệm, sự quyết tâm và tinh thần “người còn thì của còn”. Mục tiêu hạn chế thấp nhất thiệt hại được đặt ra.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thuận đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về việc giao vốn cho dự án Đèo Cả

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thuận đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về việc giao vốn cho dự án Đèo Cả

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản lấy ý kiến các Bộ Tư pháp, Tài chính và Giao thông Vận tải (GTVT) về báo cáo gửi Thủ tướng về phần vốn 1.180 tỷ đồng của dự án hầm Đèo Cả.
Chủ đầu tư An Phát Residence: Vốn 1 tỷ, chỉ có 2 người lao động

Chủ đầu tư An Phát Residence: Vốn 1 tỷ, chỉ có 2 người lao động

Là chủ đầu tư dự án An Phát Residence tại Bình Dương nhưng Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Địa ốc An Phát lại khiến nhà đầu tư khó hiểu khi chỉ có 2 nhân sự và giảm mạnh vốn chủ sở hữu từ gần 20 tỷ đồng xuống chỉ còn 1 tỷ đồng.
Bắc Kạn: Thêm một xưởng tái chế phế liệu trái phép bị phát hiện

Bắc Kạn: Thêm một xưởng tái chế phế liệu trái phép bị phát hiện

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phát hiện vụ xây dựng xưởng tái chế phế liệu tại xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới trái phép trên đất rừng sản xuất.
Hải Dương: Vi phạm quy định phòng cháy, 2 doanh nghiệp bị xử phạt 160 triệu đồng

Hải Dương: Vi phạm quy định phòng cháy, 2 doanh nghiệp bị xử phạt 160 triệu đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ký quyết định xử phạt 2 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bình Giang do các vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy với tổng số tiền 160 triệu đồng.
Nghệ An: Thành lập Đoàn kiểm tra Dự án Công ty cổ phần Sotu sau phóng sự của Báo Xây dựng

Nghệ An: Thành lập Đoàn kiểm tra Dự án Công ty cổ phần Sotu sau phóng sự của Báo Xây dựng

Sau phóng sự “Nghệ An: Công ty cổ phần Sotu hoạt động trái phép, đe dọa phóng viên” trên Báo điện tử Xây dựng, UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã kịp thời ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra thông tin về vụ việc nêu trên.
Gói thầu (EC) có dấu hiệu “cài cắm” tiêu chí hạn chế sự tham gia của nhà thầu

Gói thầu (EC) có dấu hiệu “cài cắm” tiêu chí hạn chế sự tham gia của nhà thầu

Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đang mời thầu gói thầu xây lắp Khảo sát, thiết kế và xây lắp (EC): Di chuyển đường điện 110kv phục vụ xây dựng đường trục khu quảng trường, nhà văn hóa trung tâm huyện và chỉnh trang khu quảng trường. Gói thầu đang phát hành hồ sơ mời đã vướng phải những phản ánh của một số nhà thầu về những bất cập trong các tiêu chí mời thầu.
Lâm Thao (Phú Thọ): Công trình trái phép rộng hàng nghìn m2 “ung dung” tồn tại trên đất rừng sản xuất

Lâm Thao (Phú Thọ): Công trình trái phép rộng hàng nghìn m2 “ung dung” tồn tại trên đất rừng sản xuất

Tại khu 17, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) đang tồn tại công trình trái phép rộng hàng nghìn m2 trên đất rừng sản xuất. Dù đã bị xử phạt, yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu, nhưng đến nay công trình vẫn chưa bị tháo dỡ.
Phú Thọ: Xử phạt một cá nhân hơn 4 tỷ đồng do khai thác kaolin - fenspat trái phép

Phú Thọ: Xử phạt một cá nhân hơn 4 tỷ đồng do khai thác kaolin - fenspat trái phép

Ngày 27/9/2022, UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Phi Hùng do khai thác kaolin - fenspat trái phép tại xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ.
Cần có những quy định chặt chẽ hơn đối với công trình chuyển đổi công năng kết hợp kinh doanh

Cần có những quy định chặt chẽ hơn đối với công trình chuyển đổi công năng kết hợp kinh doanh

Trong 8 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra 1.136 vụ cháy, làm 57 người chết, bị thương 52 người, thiệt hại tài sản sơ bộ ước tính 537 tỷ đồng; xảy ra 2.376 vụ sự cố nhỏ liên quan đến cháy; 10 vụ nổ, làm 7 người chết, bị thương 11 người. Đặc biệt gần đây, hai vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán Karaoke ở Hà Nội và Bình Dương cho thấy thiệt hại về người là rất nghiêm trọng. Điều này cho thấy cần có những quy định chặt chẽ hơn đối với công trình chuyển đổi công năng kết hợp kinh doanh để tránh những vụ việc đáng tiếc nữa xảy ra.
Cam Lâm (Khánh Hòa): Hủy hàng loạt quyết định chuyển mục đích sử dụng đất sau Kết luận Kiểm tra về phân lô bán nền

Cam Lâm (Khánh Hòa): Hủy hàng loạt quyết định chuyển mục đích sử dụng đất sau Kết luận Kiểm tra về phân lô bán nền

Thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh Khánh Hoà tại Kết luận số 247/KL-UBND về việc xác minh phản ánh Báo điện tử Xây dựng về tình trạng phân lô bán nền diễn ra tại huyện Cam Lâm. Mới đây, UBND huyện Cam Lâm đã hủy hàng loạt các quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, đưa các khu đất về nguyên trạng ban đầu.
Chính phủ chỉ đạo thanh tra cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Chính phủ chỉ đạo thanh tra cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản 304/TB-VPCP ngày 26/9/2022 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải. Trong đó có nội dung chỉ đạo về việc thanh tra cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
Phú Yên: Cần “cởi trói” cho 1.156 thửa đất bị tạm dừng xây dựng, giao dịch do chính quyền làm sai

Phú Yên: Cần “cởi trói” cho 1.156 thửa đất bị tạm dừng xây dựng, giao dịch do chính quyền làm sai

Hơn 2 năm trở lại đây, 1.156 thửa đất tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên bị cơ quan chức năng “tuýt còi”, tạm ngừng các hoạt động xây dựng, chuyển nhượng, thế chấp do “nâng” đất ở trái quy định. Đáng nói, lỗi ở chính quyền, người dân không có lỗi, nhưng phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Thị xã Đông Hòa và tỉnh Phú Yên cần sớm có giải pháp tháo gỡ, trả lại cho người dân đầy đủ quyền hợp pháp của họ với những thửa đất này.
Thừa Thiên - Huế: Xử phạt chủ đầu tư Dự án khu du lịch sinh thái ở khu vực thác Cây Sen

Thừa Thiên - Huế: Xử phạt chủ đầu tư Dự án khu du lịch sinh thái ở khu vực thác Cây Sen

Ngày 26/9, ông Phan Công Mẫn – Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, UBND huyện vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư Dự án khu du lịch sinh thái ở khu vực thác Cây Sen, xã Lộc Hòa xây dựng trái phép.
Thêm dự án “ma” Panamera bất tuân chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục thi công xây dựng

Thêm dự án “ma” Panamera bất tuân chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục thi công xây dựng

Tiếp nối tiền lệ xấu của The Tropicana Garden 2, hiện dự án “ma” Panamera ở xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm ngang nhiên xây dựng, hoàn thiện các công trình trái với chỉ đạo tạm dừng của ông Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.
Sở Xây dựng Hòa Bình tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng Hòa Bình tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động xây dựng

Từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng Hòa Bình đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác thanh, kiểm tra năm 2022 theo các lĩnh vực do ngành quản lý. Đồng thời thường xuyên duy trì công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.
Ninh Bình: The Light Group không có kinh nghiệm vẫn được đánh giá đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án hơn 3.200 tỷ?

Ninh Bình: The Light Group không có kinh nghiệm vẫn được đánh giá đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án hơn 3.200 tỷ?

Công ty Cổ phần Tập đoàn The Light (The Light Group) mới được thành lập từ tháng 4/2021, không có kinh nghiệm cũng như chưa từng thực hiện bất kỳ dự án nào ở tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, The Light Group vẫn được đánh giá là nhà đầu tư đạt năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Khu đô thị Yên Bình với tổng mức đầu tư 3.236 tỷ đồng.
Bá Thước (Thanh Hóa): “Bỏ qua” các quy định, chuyển đổi sai luật hơn 6ha đất rừng

Bá Thước (Thanh Hóa): “Bỏ qua” các quy định, chuyển đổi sai luật hơn 6ha đất rừng

Bỏ qua các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Nhà nước, UBND huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã tự cho phép chuyển đổi 67.887,5m2 đất trồng rừng sản xuất sang đất trồng cây hàng năm (đã cấp sổ đỏ cho khu đất này).
Hạ Hòa (Phú Thọ): Công an vào cuộc vụ hàng nghìn m2 đất nông nghiệp bị san lấp trái phép

Hạ Hòa (Phú Thọ): Công an vào cuộc vụ hàng nghìn m2 đất nông nghiệp bị san lấp trái phép

Công an tỉnh Phú Thọ và cơ quan chức năng ở huyện Hạ Hòa đã vào cuộc sau thông tin Báo điện tử Xây dựng phản ánh về việc đất nông nghiệp bị san lấp trái phép trên địa bàn.
Bài 45: Gần một thập kỷ lỗi hẹn, dự án bệnh viện nghìn tỷ sẽ đi về đâu?

Bài 45: Gần một thập kỷ lỗi hẹn, dự án bệnh viện nghìn tỷ sẽ đi về đâu?

Được phê duyệt từ năm 2013 với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, thế nhưng gần một thập kỷ trôi qua, Dự án Bệnh viện Cuộc sống mới do Công ty TNHH Công nghệ cao Hamec (Công ty Hamec) làm chủ đầu tư vẫn chỉ là bãi đất trống và chưa biết đến bao giờ mới có thể “hồi sinh”.
Diễn Châu (Nghệ An): Thanh tra 107 công trình, phát hiện hơn 3,5 tỷ đồng sai phạm trong quyết toán chi phí xây dựng cơ bản

Diễn Châu (Nghệ An): Thanh tra 107 công trình, phát hiện hơn 3,5 tỷ đồng sai phạm trong quyết toán chi phí xây dựng cơ bản

Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa có Kết luận Thanh tra số 40/KL-TTR, sau khi tiến hành thanh tra 107 công trình và đã phát hiện gần 3,56 tỷ đồng sai phạm trong vấn đề quyết toán chi phí trong xây dựng cơ bản tại huyện Diễn Châu.
Đội lốt thi công nạo vét dòng sông ở thành phố Nha Trang để hút cát?

Đội lốt thi công nạo vét dòng sông ở thành phố Nha Trang để hút cát?

Thay vì tổ chức nạo vét và vận chuyển chất thải đến bãi đổ, đơn vị thực hiện dự án Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc – sông Quán Trường (thành phố Nha Trang – Khánh Hòa) lại dùng bơm hút cát để nạo vét, rồi dùng đường ống để đưa cát về tập kết tại Khu đô thị An Bình Tân để tiêu thụ.
Cần làm rõ việc trục lợi “đất vàng” từ cổ phần hóa?

Cần làm rõ việc trục lợi “đất vàng” từ cổ phần hóa?

Sau khi được Nhà nước cho thuê đất, không ít đất nền nhà máy, trụ sở công ty sau cổ phần được chuyển đổi mục đích sử dụng, "hô biến" thành dự án chung cư, văn phòng cho thuê. Điều này không chỉ gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến hạ tầng giao thông, dân cư của khu vực.
Xem thêm