Phiên bản di động

Hiệp Hòa (Bắc Giang): Về đích nông thôn mới bằng sự hòa hợp ý Đảng lòng dân

Sau 10 năm tập trung xây dựng nông thôn mới, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã có những bước tiến vượt bậc. Diện mạo nông thôn đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, kinh tế không ngừng phát triển, kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ, các thiết chế văn hóa từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống nhân dân.
Hiệp Hòa (Bắc Giang): Về đích nông thôn mới bằng sự hòa hợp ý Đảng lòng dân
Người dân xã Xuân Cẩm, Hiệp Hòa đo đạc hiến đất làm đường.

Vượt khó

Hiệp Hòa là huyện nằm ở phía Tây của tỉnh Bắc Giang, giáp với Phổ Yên và Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên, Sóc Sơn – Thành phố Hà Nội và Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh. Diện tích 201km2 với hơn 254 nghìn dân (cao nhất tỉnh Bắc Giang).

Ngay từ khi bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đây được xem là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, gian nan đối với Hiệp Hòa bởi xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới của các xã tại đây tương đối thấp, bình quân đạt 7,1 tiêu chí/xã, thu nhập thấp đạt 11,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm 8,6%. Trong đó, một số tiêu chí như: Giao thông, thủy lợi tỷ lệ cứng hóa ở nhiều xã còn đạt thấp so với quy định; hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục tại nhiều nơi còn thiếu thốn, chưa đạt chuẩn theo quy định…

Dẫu vậy, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, nên ngay từ những năm đầu triển khai thực hiện và trong suốt quá trình xây dựng nông thôn mới, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hiệp Hòa luôn bám sát và đưa ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn.

Trong 10 năm qua, toàn huyện đã huy động được hơn 4.572 tỷ đồng để đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nguồn vốn ngân sách hơn 2.828 tỷ đồng; vốn huy động từ các doanh nghiệp 168,8 tỷ; vốn huy động từ nhân dân là hơn 1.575 tỷ đồng. Việc bố trí kinh phí bảo đảm trọng tâm, trọng điểm và có sự chung sức rất lớn của nhân dân nên huyện không có nợ xây dựng cơ bản.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 42,6 triệu đồng/người/năm, tăng 31,1 triệu đồng so với năm 2011; diện mạo nông thôn của huyện có bước thay đổi vượt bậc, kinh tế phát triển khá, hình thành các liên kết sản xuất và tiêu thụ gắn với xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá 2010) bình quân giai đoạn 2010-2020 đạt 18,86 %/năm. Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã đầu tư cứng hóa làm mới thêm được 583,4km đường so với năm 2011; 445,19km/771,48km kênh mương được cứng hóa; 100% số hộ dân trên địa bàn huyện được sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Hết năm 2021, 24/24 xã của huyện Hiệp Hòa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao; 21 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt; an ninh, trật tự xã hội được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng được nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục và phát huy hiệu quả.

Để có được những kết quả đó, Huyện ủy, UBND huyện Hiệp Hòa đã mạnh dạn ban hành nhiều cơ chế chính sách mới, sáng tạo để thúc đẩy việc xây dựng nông thôn mới như: Hỗ trợ và thưởng xã về đích nông thôn mới, xã nâng cao, thôn kiểu mẫu; hỗ trợ kiên cố hóa trường lớp học từ 200-300 triệu đồng/ phòng học; hỗ trợ cứng hóa đường trục xã 200 triệu đồng/km, đường trục thôn 80 triệu đồng/km, đường ngõ xóm 60 triệu đồng/km, đường nội đồng 40 triệu đồng/km; hỗ trợ các thiết bị tưới nhỏ giọt trong nhà màng công nghệ cao 150 triệu đồng/nhà màng, hỗ trợ các vùng sản xuất rau tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP 5,0 triệu đồng/ha, hỗ trợ công tác dồn điền đổi thửa 4 triệu đồng/ha…

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, sự hòa hợp giữa ý Đảng lòng dân, ngày 10/01/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 03/QĐ-TTg công nhận huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) đạt chuẩn nông thôn mới.

Không “ngủ quên trên chiến thắng”

Sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hòa đã gặt hái được những thành quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc, trong những năm tiếp theo, huyện Hiệp Hòa vẫn đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Theo đó, thời gian tới, huyện Hiệp Hòa sẽ xây dựng kế hoạch từng bước hoàn thành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu đến năm 2025, có 10/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Đoan Bái, Hùng Sơn, Danh Thắng, Đông Lỗ, Mai Trung, Thanh Vân, Đại Thành, Hoàng Lương, Hoàng An, Hợp Thịnh); có ít nhất 3 xã và 10-15 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 60-65 triệu đồng/ người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1-1,5%/năm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 99%; tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế duy trì đạt 100%. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải 100%.

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, huyện Hiệp Hòa sẽ tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình để cập nhật các tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của cả cấp huyện, cấp xã. Tiếp tục hoàn thiện, cập nhật các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, làm cơ sở để quản lý xây dựng, phát triển huyện theo đúng quy hoạch.

Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực trong xã hội để xây dựng, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế) đảm bảo tính kết nối, liên thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Từng bước phát triển du lịch cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, gắn với phát huy giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử - văn hóa, nhất là di tích quốc gia cấp đặc biệt ATKII. Nâng cấp, kiên cố hóa trường lớp học và duy trì phong trào giáo dục trong tốp đầu của tỉnh.

Bên cạnh việc thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, huyện đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, trọng tâm sản xuất ứng dụng công nghệ cao theo hình thức liên kết; xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nâng cao chất lượng, quảng bá sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện như: Rau cần Hoàng Lương, gạo nếp cái hoa vàng Thái Sơn, bánh chưng Vân, dưa lưới Đồng Tâm 3, bưởi Hiệp Hoà, thịt lợn thảo dược Bình Minh, thịt lợn Vietgap Hải Thịnh... thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Hiệp Hòa (Bắc Giang): Về đích nông thôn mới bằng sự hòa hợp ý Đảng lòng dân
Những con đường mới to đẹp ở mọc lên nhiều ở huyện Hiệp Hòa.

Tập trung cao cho vấn đề xử lý rác thải, bảo vệ môi trường. Hoàn thành việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung của huyện theo công nghệ hiện đại trên diện tích 5ha tại xã Đông Lỗ trong năm 2022 với công xuất 300 tấn/ngày. Đặc biệt, duy trì “Ngày Chủ nhật xanh” để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, đảm bảo tốt an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương để bảo đảm môi trường sống an toàn, ổn định cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Theo Chương Huyền/Báo Xây dựng
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/hiep-hoa-bac-giang-ve-dich-nong-thon-moi-bang-su-hoa-hop-y-dang-long-dan-332253.html

Nổi bật trang chủ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu Tổng hội xây dựng Việt Nam

Mô hình hợp tác công tư trong xây dựng và vận hành các nhà máy xử lý nước thải và chất thải rắn tại Việt Nam
Tâm lý sợ sai, chưa bố trí ngân sách, giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn rất chậm
Những quy định và chính sách mới về thị trường bất động sản sắp được áp dụng

Đọc thêm

Cấp phép khai quật khảo cổ tại một số địa điểm thuộc tỉnh Ninh Bình

Cấp phép khai quật khảo cổ tại một số địa điểm thuộc tỉnh Ninh Bình

Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại địa điểm Cánh đồng Nội Trong, địa điểm Cánh đồng Hang Trâu thuộc thôn Tây và địa điểm Vườn chùa Nhất Trụ thuộc thôn Nam, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Những dấu hiệu đáng mừng cho du lịch Hà Nội

Những dấu hiệu đáng mừng cho du lịch Hà Nội

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 8,61 triệu lượt khách, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là những dấu hiệu đáng mừng cho du lịch Hà Nội.
Muốn cạnh tranh quốc tế, Đà Nẵng cần có sản phẩm xứng tầm

Muốn cạnh tranh quốc tế, Đà Nẵng cần có sản phẩm xứng tầm

Theo các chuyên gia, để xứng danh thành phố đáng đến và đáng sống, Đà Nẵng cần liên tục đầu tư, nâng tầm những "đặc sản" mang bản sắc riêng như Lễ hội pháo hoa quốc tế, gia tăng thêm nhiều trải nghiệm mới và đẳng cấp...
Vĩnh Phúc: Ra mắt phòng họp không giấy E–cabinet đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số

Vĩnh Phúc: Ra mắt phòng họp không giấy E–cabinet đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số

Sáng 5/7, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVII. Tại Hội nghị lần này, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức ra mắt phòng họp không giấy E-cabinet.
Trường hợp nào phải khấu trừ thuế trước khi trả tiền công?

Trường hợp nào phải khấu trừ thuế trước khi trả tiền công?

Công ty xây dựng của ông Nguyễn Vân Chuẩn ký hợp đồng với đại diện tổ thợ thi công, kèm theo danh sách thợ có mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Ông Chuẩn hỏi, khi quyết toán thuế TNCN, phải kê khai Phụ lục số 05-1/BK-QTT-TNCN hay 05-2/BK-QTT-TNCN? Công ty ông có phải khấu trừ thuế trước khi chi trả không?
Queen Stone Group khai trương showroom đá tự nhiên đầu tiên tại Hà Nội

Queen Stone Group khai trương showroom đá tự nhiên đầu tiên tại Hà Nội

Ngày 5/7, tại Hà Nội, Queen Stone Group đã khai trương showroom về đá tự nhiên tại địa chỉ Km3 đường Phan Trọng Tuệ (Tam Hiệp, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội).
“Lực bật” để bất động sản Đà Nẵng sẵn sàng trở lại đường đua mới

“Lực bật” để bất động sản Đà Nẵng sẵn sàng trở lại đường đua mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng tuy khởi động chậm hơn so với các thị trường khác nhưng hiện tại đã xuất hiện những dự án siêu khủng cả về du lịch và siêu sang đẳng cấp, có thể coi là “lực bật” sẵn sàng trở lại đường đua mới.
Heritage West Lake: Từ khu đất đấu giá 133 tỷ tới Công ty không doanh thu

Heritage West Lake: Từ khu đất đấu giá 133 tỷ tới Công ty không doanh thu

Dự án căn hộ triệu đô Heritage West Lake được phát triển trên khu đất đấu giá 133 tỷ đồng và phát triển bởi chủ đầu tư nhiều năm liền không doanh thu.
Nguồn cung bất động sản và giá bán đều tăng

Nguồn cung bất động sản và giá bán đều tăng

Trong nửa đầu năm 2022, thị trường bất động sản đã có nhiều biến động với hàng loạt chính sách đã được ban hành nhằm giảm thiểu đầu cơ, minh bạch thị trường, tạo điều kiện cho những người có nhu cầu mua ở thực. Việc kiểm soát tín dụng bất động sản, chính sách siết phân lô tách thửa tại nhiều địa phương, tăng cường siết thu thuế chuyển nhượng bất động sản… phần nào đã kìm chế những “cơn sốt đất” cục bộ tại nhiều điểm nóng. Tuy nhiên, sau thời gian dài bị kìm nén bởi dịch bệnh, cả nguồn cung và giá bán bất động sản tại hầu hết các thị trường và phân khúc đều bật tăng mạnh.
Thái Nguyên: Công bố kết quả kiểm tra Dự án khu nhà ở tổng hợp TECCO

Thái Nguyên: Công bố kết quả kiểm tra Dự án khu nhà ở tổng hợp TECCO

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên đã công bố kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng công trình thương mại, dịch vụ tại Dự án khu nhà ở tổng hợp TECCO thuộc phường Hoàng Văn Thụ.
Mô hình hợp tác công tư trong xây dựng và vận hành các nhà máy xử lý nước thải và chất thải rắn tại Việt Nam

Mô hình hợp tác công tư trong xây dựng và vận hành các nhà máy xử lý nước thải và chất thải rắn tại Việt Nam

Sáng 5/7, tại Hà Nội, đã diễn ra Tọa đàm “Mô hình hợp tác công tư trong xây dựng và vận hành các nhà máy xử lý nước thải và chất thải rắn tại Việt Nam”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực, tăng cường khả năng thích ứng và phát triển bền vững” của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Thừa Thiên - Huế: Kiểm lâm được “đặc cách” đi xe máy trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Thừa Thiên - Huế: Kiểm lâm được “đặc cách” đi xe máy trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Ngày 5/7, lãnh đạo Vườn Quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) cho biết, lực lượng kiểm lâm được lưu thông bằng xe gắn máy trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ rừng trong thời gian chưa bàn giao hoàn trả đường công vụ.
Tâm lý sợ sai, chưa bố trí ngân sách, giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn rất chậm

Tâm lý sợ sai, chưa bố trí ngân sách, giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn rất chậm

Chiều 4/7, tại buổi họp báo Chính phủ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh thông tin, ngay trong ngày đầu tiên, đã giải ngân hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho 13.541 người lao động tại 15 tỉnh, thành. Tuy nhiên, mới chỉ đạt khoảng 1% do doanh nghiệp sợ sai, địa phương chờ hướng dẫn, chưa bố trí kinh phí từ ngân sách Trung ương dẫn đến tốc độ giải ngân rất chậm.
Quảng Ninh: Dự án Chung cư Nguyễn Kim đã có giải pháp về giao thông

Quảng Ninh: Dự án Chung cư Nguyễn Kim đã có giải pháp về giao thông

Mới đây, Báo điện tử Xây dựng có bài phản ánh về việc dư luận lo ngại về một dự án tòa nhà vừa kinh doanh thương mại, vừa tạo quỹ nhà ở… dễ dẫn đến nguy cơ xung đột giao thông. Tuy nhiên, theo tìm hiểu về chuyên môn, dự án này đã có giải pháp về giao thông.
Tuổi trẻ Bộ Xây dựng triển khai chương trình trồng cây xanh, làm sạch trụ sở cơ quan

Tuổi trẻ Bộ Xây dựng triển khai chương trình trồng cây xanh, làm sạch trụ sở cơ quan

Ngày 1/7, Chi đoàn Cục Phát triển Đô thị cùng các Chi đoàn thuộc Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức ra quân trồng cây xanh và làm sạch tại trụ sở Bộ Xây dựng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng và Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Hang Lèn Hà (Quảng Bình) - Nơi vang vọng khúc tráng ca người lính thông tin

Hang Lèn Hà (Quảng Bình) - Nơi vang vọng khúc tráng ca người lính thông tin

Ngày 02/7, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) phối hợp với Lữ đoàn 134 thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc tổ chức Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69 (02/7/1972 -02/7/2022) tại hang Lèn Hà để ghi nhớ, tri ân và ôn lại sự kiện lịch sử đặc biệt.
Đề nghị bổ sung danh mục công việc nặng nhọc, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng

Đề nghị bổ sung danh mục công việc nặng nhọc, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị được bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cho lĩnh vực xây dựng.
Các hoạt động ý nghĩa của Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng nhân Ngày Thương binh – Liệt sỹ

Các hoạt động ý nghĩa của Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng nhân Ngày Thương binh – Liệt sỹ

Hưởng ứng phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng và nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022), Chi đoàn Thanh niên Cục Phát triển đô thị cùng các Chi đoàn thuộc Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách khó khăn.
Ninh Bình: Dự án tuyến đường Đông - Tây chưa bàn giao được mặt bằng thi công

Ninh Bình: Dự án tuyến đường Đông - Tây chưa bàn giao được mặt bằng thi công

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông - Tây được khởi công tháng 3/2022, tuy nhiên đến nay, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của các địa phương còn rất chậm ảnh hưởng lớn tới tiến độ thi công, khả năng giải ngân vốn đã bố trí cho dự án và công tác thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi muốn phóng viên cung cấp thông tin để xử lý “cát tặc”

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi muốn phóng viên cung cấp thông tin để xử lý “cát tặc”

Ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi mong muốn được tiếp nhận thông tin, hình ảnh liên quan đến việc khai thác, tập kết, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn từ đội ngũ phóng viên, để làm cơ sở chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, xử lý.
Hà Nội: Càng đầu tư xây dựng cầu, mở rộng đường, càng tắc nghẽn giao thông?

Hà Nội: Càng đầu tư xây dựng cầu, mở rộng đường, càng tắc nghẽn giao thông?

Ùn tắc giao thông tại Hà Nội những năm gần đây có diễn biến phức tạp. UBND thành phố Hà Nội cùng các Sở ngành cũng có nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng này. Mặc dù, tốn nhiều công sức, tiền của song hiệu quả phát huy chưa được cao. Tất nhiên, có yếu tố khách quan là lưu lượng xe ngày một tăng, nhưng đây cũng chỉ là một nguyên nhân gây ra tình trạng ùn tắc giao thông như hiện nay. Nhiều câu hỏi đặt ra, vậy thì những nguyên nhân nào là chính, biện pháp giải quyết ra sao?
Sở Xây dựng Sơn La: Cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao

Sở Xây dựng Sơn La: Cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao

Sở Xây dựng Sơn La vừa có văn bản báo cáo văn phòng UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó trong 6 tháng đầu năm Sở xây dựng Sơn La đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Dự án VKC - thúc đẩy phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam

Dự án VKC - thúc đẩy phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam

Sáng 28/6/2022, tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) đã diễn ra cuộc họp thúc đẩy nội dung các hoạt động của dự án thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng (VKC).
Hải Phòng: Hỗ trợ kinh phí gia đình có công với cách mạng xây mới, sửa chữa nhà

Hải Phòng: Hỗ trợ kinh phí gia đình có công với cách mạng xây mới, sửa chữa nhà

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 1862/QĐ-UBND về việc phê duyệt số lượng, mức hỗ trợ, dự toán kinh phí hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố.
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận miễn phí lưu thông thêm 30 ngày

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận miễn phí lưu thông thêm 30 ngày

Sau 6 ngày vận hành thu phí thử nghiệm (không thu tiền) trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (từ 14h00 ngày 23/6 đến 14h00 ngày 29/6), đơn vị quản lý vận hành đã phục vụ hơn 186.700 lượt xe, trung bình khoảng 31.100 lượt xe mỗi ngày.
Hơn 1,2 triệu nghìn lao động đã được cơ quan BHXH xác nhận để hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

Hơn 1,2 triệu nghìn lao động đã được cơ quan BHXH xác nhận để hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ), thời gian qua, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo quyết liệt trong toàn ngành nhằm tập trung nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp nhận và xác nhận sớm nhất việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ thuộc diện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
Đẩy mạnh cơ chế người dân giám sát những công viên chậm triển khai

Đẩy mạnh cơ chế người dân giám sát những công viên chậm triển khai

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, khu vực nội đô hiện có 63 công viên, vườn hoa, với tổng diện tích 280ha, chiếm khoảng 2% tổng quỹ đất. Riêng 4 quận lõi trung tâm có 30 công viên, vườn hoa, chiếm 1,92% tổng diện tích đất, tương đương chỉ 2,08m2/người.
Thanh Hóa: Sẽ đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng làm tuyến đường Vành đai 3 nhánh Đông

Thanh Hóa: Sẽ đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng làm tuyến đường Vành đai 3 nhánh Đông

Tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã thông qua nghị quyết kế hoạch đầu tư tuyến đường Vành đai 3 nhánh Đông, đoạn từ huyện Hoằng Hóa đến huyện Quảng Xương hơn 3.300 tỷ đồng.
Đầu tư 8.100 tỷ đồng cho giai đoạn 1 dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang

Đầu tư 8.100 tỷ đồng cho giai đoạn 1 dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Công văn số 538/TTg-CN ngày 23/6/2022 giao UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan có thẩm quyền thực hiện giai đoạn 1 của Dự án xây dựng đường cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BTL trong giai đoạn 2022 – 2030.
Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn Phần mềm quản lý đoàn viên giai đoạn 2

Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn Phần mềm quản lý đoàn viên giai đoạn 2

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam về việc quản lý và phát triển đoàn viên Công đoàn giai đoạn 2018-2023. Được sự chỉ đạo của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, ngày 28/6, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn Phần mềm quản lý đoàn viên giai đoạn 2 cho các cán bộ Công đoàn cơ sở. Tham dự có 70 cán bộ Công đoàn đến từ các Công đoàn cơ sở trực thuộc cơ quan Bộ Xây dựng.
Xem thêm