Phiên bản di động

Hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) góp phần đảm bảo chất lượng công trình xây dựng

Hiện nay, trên cả nước có 1.620 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, trải dài từ Bắc vào Nam, riêng hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 40% số phòng thí nghiệm trên cả nước. Hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành đã và đang góp phần đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng trên cả nước. Để có cái nhìn khách quan hơn về hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng.
Hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) góp phần đảm bảo chất lượng công trình xây dựng
PGS.TS Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng.

PV: Thưa ông, hiện nay hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được quản lý theo hệ thống pháp luật nào?

PGS.TS Vũ Ngọc Anh: Hiện nay, hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoạt động theo Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Xây dựng và các nghị định có liên quan như Nghị định 81/2017/NĐ-CP quy định chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng, Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định về Điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (Nghị định 62/2017). Tại Điều 3 trong Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nêu rõ: “Hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật là việc xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. Trong đó, việc đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Đánh giá sự phù hợp bao gồm hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định. Như vậy, muốn đánh giá sự phù hợp trong mọi lĩnh vực thì phải có các phòng thử nghiệm. Tại Điều 60 của Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quy định trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ phải xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Tại Điều 3 của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa cũng giao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước phải thực hiện việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tại Điều 2, Nghị định 81/2016/NĐ-CP thì BXD có trách nhiệm hướng dẫn các hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, kiểm định, giám định chất lượng xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, giám định nguyên nhân, giải quyết sự cố trong thi công xây dựng và trong quá trình khai thác, sử dụng công trình; Bộ Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động thí nghiệm, kiểm định, đánh giá, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Như vậy, hệ thống pháp luật về quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng rất đầy đủ, rõ ràng.

PV: Vậy ông có thể nói rõ hơn, những năm vừa qua, các phóng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có những đóng góp như thế nào cho ngành Xây dựng?

PGS.TS Vũ Ngọc Anh: Hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được chia làm các nhóm khác nhau, như nhóm: thí nghiệm về địa kỹ thuật, thí nghiệm về kết cấu xây dựng, thí nghiệm về vật liệu xây dựng… các phòng thí nghiệm phân bổ khắp các tỉnh thành, địa phương và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp (loại hình kinh doanh có điều kiện). Những năm vừa qua, các hoạt động xây dựng diễn ra sôi động trên khắp mọi miền của Tổ quốc, tăng trưởng ngành Xây dựng lĩnh vực xây lắp bình quân trong 5 năm qua (2017-2021) đạt khoảng 8%. Để có tăng trưởng đó thì hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đóng góp một vai trò quan trọng trong việc khoan thăm dò địa chất phục vụ công tác lập quy hoạch xây dựng, xác định chỉ tiêu cơ lý của đất nền phục vụ tính toán nền móng công trình (kể cả công trình giao thông), quan trắc lún công trình trong quá trình thi công và theo dõi lún trong quá trình vận hành công trình, công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng (cát, đá, xi măng, sắt, bê tông…) để đưa vật liệu vào công trường xây dựng công trình, phục vụ công tác cho tư vấn giám sát, phục vụ công tác nghiệm thu, phục vụ công tác giám định… Công tác thí nghiệm cấu kiện đối với các cấu kiện lắp ghép, cấu kiện đúc sẵn (dầm cầu, tấm sàn, ống cống…). Nhìn chung, ở đâu có công trình sẽ và đang xây dựng là ở đó có hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là công việc không thể thiếu để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.

Hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) góp phần đảm bảo chất lượng công trình xây dựng
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng COZY_LAS XD 1803.

PV: Trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác quản lý, đánh giá phục vụ cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận được thực hiện như thế nào, thưa ông?

PGS.TS Vũ Ngọc Anh: Nghị định 62/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định trước khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thì cơ quan quản lý Nhà nước phải tiến hành đánh giá trực tiếp tại nơi đăng ký hoạt động của phòng thí nghiệm, công tác đánh giá gồm hai bước: Bước 1 sẽ kiểm tra hồ sơ gồm có: đăng ký kinh doanh, hồ sơ nhân sự, hồ sơ máy móc, trang thiết bị, hồ sơ quy trình thí nghiệm và quản lý theo ISO 17025… Bước 2 là kiểm tra thực tế bao gồm: kiểm tra địa chỉ đăng ký kinh doanh, kiểm tra địa điểm đặt phòng thí nghiệm, kiểm tra diện tích, sơ đồ bố trí thiết bị máy móc, kiểm tra các máy, thiết bị thí nghiệm, tình trạng máy móc thiết bị (đã được kiểm định hay chưa), kiểm tra các phép thử có phù hợp với năng lực của chuyên viên thí nghiệm và máy móc…

Trong thời gian dịch Covid-19 vừa qua, các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội nên nhiều hoạt động kinh tế, xã hội bị đình trệ trong đó có công tác đánh giá đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm. Thực tế năm 2020, 2021 cho thấy số hồ sơ đăng ký cấp mới, cấp lại, cấp bổ sung về hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giảm lần lượt là 60%, 53% và 41%. Trong đó, 90% số hồ sơ được gửi qua cổng dịch vụ công của Bộ. Các hồ sơ hợp lệ, đầy đủ theo quy định của pháp luật được đánh giá, kiểm tra kết hợp bằng nhiều hình thức và phụ thuộc vào mức độ giãn cách xã hội như 100% online qua camera; kết hợp online và cơ quan quản lý chuyên môn ở địa phương; kết hợp hậu kiểm. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và giải pháp linh hoạt nên công tác quản lý phòng thí nghiệm không bị gián đoạn hoặc gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) góp phần đảm bảo chất lượng công trình xây dựng
Công ty Cổ phần Kiểm định công trình xây dựng Sài Gòn – SaiGon Test Las – XD- 643

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo Nghị định để bổ sung, thay thế các điều mà trong đó điều tiết các nội dung quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng để tháo giỡ các vướng mắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp khi phải thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh, trong đó có Nghị định 62/2017. Dự thảo Nghị định đã bổ sung, cập nhật, làm rõ các trường hợp được đánh giá trực tuyến thay cho trực tiếp khi phải giãn cách xã hội, thành phần hồ sơ lưu sau khi đánh giá… và một số nội dung khác liên quan đến việc nâng cao công tác quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cũng được bổ sung.

PV: Xin cảm ơn ông!

Theo Mỹ Hà/bão Xây dựng
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/he-thong-phong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung-las-xd-gop-phan-dam-bao-chat-luong-cong-trinh-xay-dung-332275.html

Nổi bật trang chủ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu Tổng hội xây dựng Việt Nam

Mô hình hợp tác công tư trong xây dựng và vận hành các nhà máy xử lý nước thải và chất thải rắn tại Việt Nam
Tâm lý sợ sai, chưa bố trí ngân sách, giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn rất chậm
Những quy định và chính sách mới về thị trường bất động sản sắp được áp dụng

Đọc thêm

Cấp phép khai quật khảo cổ tại một số địa điểm thuộc tỉnh Ninh Bình

Cấp phép khai quật khảo cổ tại một số địa điểm thuộc tỉnh Ninh Bình

Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại địa điểm Cánh đồng Nội Trong, địa điểm Cánh đồng Hang Trâu thuộc thôn Tây và địa điểm Vườn chùa Nhất Trụ thuộc thôn Nam, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Những dấu hiệu đáng mừng cho du lịch Hà Nội

Những dấu hiệu đáng mừng cho du lịch Hà Nội

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 8,61 triệu lượt khách, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là những dấu hiệu đáng mừng cho du lịch Hà Nội.
Muốn cạnh tranh quốc tế, Đà Nẵng cần có sản phẩm xứng tầm

Muốn cạnh tranh quốc tế, Đà Nẵng cần có sản phẩm xứng tầm

Theo các chuyên gia, để xứng danh thành phố đáng đến và đáng sống, Đà Nẵng cần liên tục đầu tư, nâng tầm những "đặc sản" mang bản sắc riêng như Lễ hội pháo hoa quốc tế, gia tăng thêm nhiều trải nghiệm mới và đẳng cấp...
Vĩnh Phúc: Ra mắt phòng họp không giấy E–cabinet đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số

Vĩnh Phúc: Ra mắt phòng họp không giấy E–cabinet đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số

Sáng 5/7, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVII. Tại Hội nghị lần này, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức ra mắt phòng họp không giấy E-cabinet.
Trường hợp nào phải khấu trừ thuế trước khi trả tiền công?

Trường hợp nào phải khấu trừ thuế trước khi trả tiền công?

Công ty xây dựng của ông Nguyễn Vân Chuẩn ký hợp đồng với đại diện tổ thợ thi công, kèm theo danh sách thợ có mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Ông Chuẩn hỏi, khi quyết toán thuế TNCN, phải kê khai Phụ lục số 05-1/BK-QTT-TNCN hay 05-2/BK-QTT-TNCN? Công ty ông có phải khấu trừ thuế trước khi chi trả không?
Queen Stone Group khai trương showroom đá tự nhiên đầu tiên tại Hà Nội

Queen Stone Group khai trương showroom đá tự nhiên đầu tiên tại Hà Nội

Ngày 5/7, tại Hà Nội, Queen Stone Group đã khai trương showroom về đá tự nhiên tại địa chỉ Km3 đường Phan Trọng Tuệ (Tam Hiệp, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội).
“Lực bật” để bất động sản Đà Nẵng sẵn sàng trở lại đường đua mới

“Lực bật” để bất động sản Đà Nẵng sẵn sàng trở lại đường đua mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng tuy khởi động chậm hơn so với các thị trường khác nhưng hiện tại đã xuất hiện những dự án siêu khủng cả về du lịch và siêu sang đẳng cấp, có thể coi là “lực bật” sẵn sàng trở lại đường đua mới.
Heritage West Lake: Từ khu đất đấu giá 133 tỷ tới Công ty không doanh thu

Heritage West Lake: Từ khu đất đấu giá 133 tỷ tới Công ty không doanh thu

Dự án căn hộ triệu đô Heritage West Lake được phát triển trên khu đất đấu giá 133 tỷ đồng và phát triển bởi chủ đầu tư nhiều năm liền không doanh thu.
Nguồn cung bất động sản và giá bán đều tăng

Nguồn cung bất động sản và giá bán đều tăng

Trong nửa đầu năm 2022, thị trường bất động sản đã có nhiều biến động với hàng loạt chính sách đã được ban hành nhằm giảm thiểu đầu cơ, minh bạch thị trường, tạo điều kiện cho những người có nhu cầu mua ở thực. Việc kiểm soát tín dụng bất động sản, chính sách siết phân lô tách thửa tại nhiều địa phương, tăng cường siết thu thuế chuyển nhượng bất động sản… phần nào đã kìm chế những “cơn sốt đất” cục bộ tại nhiều điểm nóng. Tuy nhiên, sau thời gian dài bị kìm nén bởi dịch bệnh, cả nguồn cung và giá bán bất động sản tại hầu hết các thị trường và phân khúc đều bật tăng mạnh.
Thái Nguyên: Công bố kết quả kiểm tra Dự án khu nhà ở tổng hợp TECCO

Thái Nguyên: Công bố kết quả kiểm tra Dự án khu nhà ở tổng hợp TECCO

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên đã công bố kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng công trình thương mại, dịch vụ tại Dự án khu nhà ở tổng hợp TECCO thuộc phường Hoàng Văn Thụ.
Vĩnh Phúc: Ra mắt phòng họp không giấy E–cabinet đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số

Vĩnh Phúc: Ra mắt phòng họp không giấy E–cabinet đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số

Sáng 5/7, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVII. Tại Hội nghị lần này, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức ra mắt phòng họp không giấy E-cabinet.
Nỗ lực trong triển khai kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nỗ lực trong triển khai kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nhận thức việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý Nhà nước về hải quan là yêu cầu khách quan, không thể đảo ngược, là chìa khoá và là cơ sở vô cùng quan trọng để xây dựng Hải quan số và Hải quan thông minh theo chủ trương chung của của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính về đẩy mạnh số hóa, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Nhà thông minh Rạng Đông - Thiết kế của người Việt

Nhà thông minh Rạng Đông - Thiết kế của người Việt

Ngành công nghiệp IoT phát triển mạnh mẽ kéo theo sự tăng trưởng của thị trường Smart Home. Không nằm ngoài xu hướng đó, Rạng Đông đã đưa Smart Home "Make in Việt Nam" toàn diện đến với người Việt Nam.
Chuyển đổi số ngành Xây dựng: Kết quả bước đầu và những khó khăn đặt ra

Chuyển đổi số ngành Xây dựng: Kết quả bước đầu và những khó khăn đặt ra

Ngày 31/7/2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 1004/QĐ-BXD về việc phê duyệt “Kế hoạch chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”. Sau hai năm triển khai, đã có một số nhiệm vụ được hoàn thành và đang được ứng dụng mang lại nhiều lợi ích thiết thực phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Ngắm lại những "người đi đầu" ứng dụng công nghệ ACTIVATE™ tại Việt Nam

Ngắm lại những "người đi đầu" ứng dụng công nghệ ACTIVATE™ tại Việt Nam

Ra mắt thị trường Việt Nam trong vài năm trở lại đây, ACTIVATE™ - công nghệ mạ ma trận 4 lớp độc quyền của NS BlueScope Việt Nam đã thổi một làn gió mới cho ngành tôn mạ trong nước khi công bộ một chuẩn mực mới về chống ăn mòn, giúp tăng cường khả năng bảo vệ công trình ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất như môi trường sát biển và công nghiệp ô nhiễm, cho vẻ đẹp bền vững với thời gian. Hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng những công trình tiên phong ứng dụng công nghệ này tại Việt Nam.
Sở Xây dựng Lạng Sơn: Đẩy mạnh công tác quản lý chuyển đổi số

Sở Xây dựng Lạng Sơn: Đẩy mạnh công tác quản lý chuyển đổi số

Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản báo cáo về tình hình triển khai chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
Giải pháp nhà máy thông minh - Xu hướng chuyển đổi số của doanh nghiệp sản xuất ngành vật liệu xây dựng

Giải pháp nhà máy thông minh - Xu hướng chuyển đổi số của doanh nghiệp sản xuất ngành vật liệu xây dựng

Trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn ra mạnh mẽ và Cách mạng Công nghiệp 4.0 bùng nổ, các đơn vị kinh doanh đứng trước nhiều cơ hội và không ít những thách thức lớn. Vì vậy, tìm hiểu và từng bước triển khai giải pháp nhà máy thông minh đã trở thành xu hướng chuyển đổi số tất yếu của nhiều doanh nghiệp sản xuất trên thị trường, trong số đó đặc biệt phải nhắc đến ngành vật liệu xây dựng.
Nghiên cứu, tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thạo hỗ trợ quản lý phòng thí nghiệm LAS-XD lĩnh vực Xi măng, vữa xây và gạch gốm ốp lát

Nghiên cứu, tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thạo hỗ trợ quản lý phòng thí nghiệm LAS-XD lĩnh vực Xi măng, vữa xây và gạch gốm ốp lát

Vừa qua, Viện Vật liệu xây dựng đã tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học: Nghiên cứu, tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thạo hỗ trợ quản lý phòng thí nghiệm LAS-XD lĩnh vực Xi măng, vữa xây và gạch gốm ốp lát. Sau 2 năm nghiên cứu và thử nghiệm thành thạo của 3 lĩnh vực cho thấy kết quả đạt là kết quả phù hợp với yêu cầu của chương trình đề ra.
Tập huấn cập nhật thông tin đoàn viên lên phần mềm quản lý đoàn viên

Tập huấn cập nhật thông tin đoàn viên lên phần mềm quản lý đoàn viên

Sáng 14/6, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng phối hợp với Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông tổ chức tập huấn cập nhật thông tin đoàn viên lên phần mềm quản lý đoàn viên.
Vai trò của khoa học công nghệ trong việc thực hiện các chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Vai trò của khoa học công nghệ trong việc thực hiện các chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Để từng bước thực hiện Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng một cách có hiệu quả, các nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) những năm gần đây được Bộ Xây dựng phê duyệt tập trung hơn với nhiều đề tài có liên quan, hỗ trợ lẫn nhau trong cùng một lĩnh vực. Các nhiệm vụ KHCN góp phần làm sáng tỏ cơ sở khoa học trong xây dựng các chiến lược, định hướng phát triển ngành; các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực làm chủ công nghệ xây dựng, công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, nâng cao năng suất, ứng dụng kỹ thuật mới trong xây dựng hiện đại.
Khẩn trương xây dựng phần mềm liên thông thủ tục hành chính

Khẩn trương xây dựng phần mềm liên thông thủ tục hành chính

Công văn số 3381/VPCP-KSTT ngày 1/6/2022 của Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử.
Tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng “Hải Phòng Smart”

Tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng “Hải Phòng Smart”

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng vừa có Văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, quận, huyện triển khai hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức cài đặt và tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng “Hải Phòng Smart” trên điện thoại thông minh.
Bộ Xây dựng đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng

Bộ Xây dựng đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Xây dựng, ban hành các Chương trình, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của ngành Xây dựng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng, Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia…
Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Tại dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.
Xây dựng, phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh

Xây dựng, phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh

Ngày 27/5, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký Quyết định số 623/QĐ-UBND về ban hành Đề án “xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”.
Thừa Thiên - Huế: Xây dựng Hue-S hướng đến nền tảng xã hội

Thừa Thiên - Huế: Xây dựng Hue-S hướng đến nền tảng xã hội

Thông qua hệ thống Hue-S, các vấn đề bức xúc, tồn tại của xã hội đã được phản ánh ngày càng nhiều, trong đó tiếp nhận 13.068 trường hợp vi phạm giao thông; hơn 4.000 phản ánh vi phạm liên quan đến môi trường…
Tuổi trẻ ngành Xây dựng đam mê nghiên cứu khoa học công nghệ xây dựng

Tuổi trẻ ngành Xây dựng đam mê nghiên cứu khoa học công nghệ xây dựng

Sáng 27/5, tại Hà Nội, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XVI. Đây là một hoạt động truyền thống được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, là sân chơi để các cán bộ trẻ trao đổi kinh nghiệm, khẳng định mình trên con đường nghiên cứu khoa học.
Viettel thực hiện chuyển đổi số công tác hậu cần quân đội

Viettel thực hiện chuyển đổi số công tác hậu cần quân đội

Ngày 23/5, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) ký kết chương trình phối hợp thực hiện chuyển đổi số công tác hậu cần quân đội giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến năm 2030. Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ ký kết.
Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ đợt 6

Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ đợt 6

Sáng 19/5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Quốc Phòng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh là Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đợt 6 cho hai công trình đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và chủ trì Lễ trao giải thưởng.
Ngành Hải quan đặt mục tiêu chuyển đổi số đến năm 2025

Ngành Hải quan đặt mục tiêu chuyển đổi số đến năm 2025

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký Quyết định số 707/QĐ-TCHQ phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Xem thêm