Phiên bản di động

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Có cần quy trách nhiệm phát triển nhà ở xã hội cho chủ đầu tư?

Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) đang trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện với nhiều bàn luận về chính sách nhà ở xã hội (NƠXH). Có ý kiến cho rằng, dự thảo nên quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư (CĐT) dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trong phát triển NƠXH. Việc có nên luật hóa nghĩa vụ của CĐT hay không cần phân tích thêm.

Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) đang trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện với nhiều bàn luận về chính sách nhà ở xã hội (NƠXH). Có ý kiến cho rằng, dự thảo nên quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư (CĐT) dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trong phát triển NƠXH. Việc có nên luật hóa nghĩa vụ của CĐT hay không cần phân tích thêm.

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Có cần quy trách nhiệm phát triển nhà ở xã hội cho chủ đầu tư?
Việc có nên quy định trách nhiệm xây dựng NƠXH cho CĐT dự án nhà ở thương mại, khu đô thị cần đảm bảo lợi ích các chủ thể liên quan.

Trách nhiệm phát triển NƠXH là của ai?

Quá trình xây dựng dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Chính phủ luôn đặt ra yêu cầu cụ thể hóa được các quy định của Hiến pháp 2013 liên quan đến nhà ở. Trong đó, những quy định mang tính nguyên tắc chỉ đạo xuyên suốt các vấn đề về nhà ở, trách nhiệm của các chủ thể luôn phải bám sát.

Hiến pháp 2013 cũng đã hiến định rõ quyền con người, quyền công dân, đó là: công dân có quyền có nơi ở hợp pháp (Điều 22); mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở (Điều 32)… và Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở, tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở (Điều 59). Hiến pháp đã nêu rõ trách nhiệm phát triển nhà ở nói chung hay phát triển NƠXH nói riêng trước hết phải là trách nhiệm của Nhà nước.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự điều hành chủ động, linh hoạt của Chính phủ, cùng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của địa phương, DN đã giúp hoàn thành hàng trăm dự án NƠXH, nhà ở công nhân; nhiều gia đình có thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp được cải thiện về nhà ở, có chỗ ở an toàn.

Tháng 8/2022, tại Hội nghị thúc đẩy phát triển NƠXH cho công nhân, người thu nhập thấp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ quan điểm phát triển NƠXH là trách nhiệm, nghĩa vụ, đạo đức của cả hệ thống chính trị, của những người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước, của DN và của người dân.

Sau Hội nghị này, Thủ tướng đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Đề án đầu tư, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho công nhân, người thu nhập thấp trong giai đoạn từ nay tới năm 2030. Phát triển NƠXH, nhà ở công nhân là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Với tinh thần đó, sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (tháng 5/2023), đã có ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) kế thừa quy định của Luật hiện hành về việc dành 20% diện tích đất trong dự án nhà ở thương mại để xây dựng NƠXH theo hướng quy đổi 20% diện tích đất này bằng tiền. Ý kiến khác lại đề nghị giao Chính phủ quy định về trách nhiệm đóng góp kinh phí để phát triển NƠXH của CĐT dự án nhà ở thương mại tại khu vực đô thị loại I và đô thị đặc biệt.

Khi thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng thấy rằng, cần thiết phải quy định trách nhiệm của CĐT dự án nhà thương mại, khu đô thị đối với việc phát triển NƠXH, để giảm gánh nặng lên ngân sách Nhà nước. Tại cuộc họp cuối tháng 7/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo nghiên cứu trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) quy định trách nhiệm của CĐT các dự án nhà ở thương mại trong việc phát triển NƠXH.

Chúng tôi cho rằng cần làm rõ 2 nội dung mà các đại biểu ý kiến, đó là: Có cần giữ lại quy định “quỹ đất 20%” để phát triển NƠXH theo hướng quy đổi thành tiền để CĐT nộp? Có cần “luật hóa” trách nhiệm phát triển NƠXH cho CĐT dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trong dự thảo Luật sửa đổi không?

Có nên duy trì nghĩa vụ qua “quỹ đất 20%”?

Hiện nay, pháp luật về nhà ở yêu cầu bắt buộc tất cả các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị tại các đô thị từ loại III trở lên phải dành 20% quỹ đất ở của dự án để xây dựng NƠXH (nhiều chuyên gia gọi đây là “quỹ đất 20%”). Quy định này dẫn đến hầu hết các địa phương “dập khuôn”, “máy móc” chỉ quy hoạch, bố trí quỹ đất, xác định diện tích đất ở dành để xây dựng NƠXH trong các dự án thương mại, mà không bố trí quỹ đất độc lập cho phát triển loại hình NƠXH.

Việc “đóng khung” cho tất cả các dự án phải dành “quỹ đất 20%” mà không căn cứ vào nhu cầu và mục tiêu phát triển các loại hình nhà ở thực tế hay quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị điều kiện kinh tế - địa lý từng vùng, miền, địa phương... có thể sẽ dẫn đến tình trạng quỹ đất này không được đưa vào đầu tư, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Mặt khác, một số dự án có tính chất đặc thù về kiến trúc cảnh quan, địa hình phức tạp (đồi núi, ven biển); các dự án nhà ở thương mại cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng... nếu có bố trí NƠXH thì không những có thể phá vỡ quy hoạch, kiến trúc mà còn không đạt được mục tiêu đầu tư.

Bàn luận về vấn đề này, TS Phạm Gia Yên - người gắn bó nhiều năm với ngành Xây dựng có góc nhìn, quan điểm nên quy trách nhiệm cho CĐT dự án nhà ở thương mại, khu đô thị phải dành “quỹ đất 20%” để xây dựng NƠXH, đối với đô thị loại đặc biệt, loại I và các đô thị du lịch ven biển (như Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa…).

Theo lý giải của TS Yên, các đô thị trên theo quy hoạch hiện nay thì dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đã được phủ kín, nếu bỏ quy định “quỹ đất 20%” chúng ta sẽ không còn đất để xây dựng NƠXH nữa.

“Nếu còn thì việc lựa chọn quỹ đất để xây dựng các khu NƠXH tập trung sẽ xa trung tâm đô thị, thậm chí đến những nơi hang cùng ngõ hẻm, mà ở đó, để đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên kết với bên ngoài rất tốn kém, đồng thời không đảm bảo các điều kiện sống cho người dân thu nhập thấp”- TS Phạm Gia Yên phân tích thêm.

Trước những ý kiến trên, Bộ Xây dựng cho rằng không nên quy định trách nhiệm về NƠXH cho CĐT dự án nhà ở thương mại, khu đô thị và thể hiện quan điểm giữ nguyên nội dung trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Tại Điều 81 dự thảo (bản ngày 15/8/2023) có quy định về đất để xây dựng NƠXH vẫn theo hướng bỏ yêu cầu bắt buộc CĐT dự án nhà ở thương mại, khu đô thị phải dành 20% quỹ đất ở để xây dựng NƠXH như pháp luật hiện hành.

Thay vào đó, đã bổ sung quy định việc bố trí quỹ đất phát triển NƠXH là trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, cụ thể: Khi lập, phê duyệt quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, UBND tỉnh phải bố trí đủ quỹ đất dành để phát triển NƠXH theo Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt.

Bộ Xây dựng đánh giá với nội dung như trong dự thảo sẽ đảm bảo sự rõ ràng, tính thống nhất trong quá trình xây dựng chính sách theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và sự ủng hộ của đông đảo của cơ quan, tổ chức, cá nhân, DN.

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) có nên giữ lại hay không giữ lại quy định nghĩa vụ của CĐT thông qua mô hình “quỹ đất 20%” để phát triển NƠXH cũng cần được nghiên cứu, phân tích, cân nhắc kỹ để đảm bảo chính sách phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Cần phải quy trách nhiệm?

Chúng ta đều thấy rằng, quan điểm phát triển nhà ở nói chung, NƠXH nói riêng đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó nêu rõ, phát triển nhà ở là trách nhiệm của Nhà nước, của xã hội và người dân. Nhà nước giữ vai trò “đầu tàu” quan trọng để đảm bảo chính sách an sinh, phúc lợi xã hội. Các DN kinh doanh BĐS thực hiện trách nhiệm xã hội của mình thông qua việc đầu tư xây dựng các dự án NƠXH.

Hiện nay, đối với các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để được giao đất hầu hết phải thông qua đấu giá, đấu thầu, CĐT dự án phải bỏ ra chi phí lớn theo giá thị trường mới được giao quỹ đất này để đầu tư kinh doanh và phải hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước theo pháp luật có liên quan (như thuế, đất đai, môi trường, các nghĩa vụ khác…).

Lúc này, vai trò, trách nhiệm của Nhà nước thể hiện rõ nhất trong khâu xây dựng chính sách pháp luật linh hoạt và công tác phân phối ngân sách (trong đó có tiền thu được từ các CĐT dự án nhà ở thương mại, khu đô thị) để đầu tư NƠXH. Bên cạnh đó, đối với các lĩnh vực đầu tư khác, CĐT cũng chỉ phải thực hiện trách nhiệm theo quy định mà không phải đóng thêm khoản kinh phí nào, ngoài nghĩa vụ với Nhà nước.

Chúng tôi cho rằng, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) nên cân nhắc việc có yêu cầu bổ sung trách nhiệm của CĐT dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trong việc phát triển NƠXH. Bởi vì điều này sẽ không đảm bảo tính công bằng khi triển khai thực hiện. Ngoài ra, nếu luật hóa trách nhiệm CĐT đối với việc phát triển NƠXH có thể sẽ làm tăng chi phí tương ứng vào giá nhà ở thương mại, gây tác động tiêu cực đến người dân, đi ngược với chính sách giảm giá nhà, để mọi người dân có thể tiếp cận được nhà ở dễ dàng.

Nói thêm về ý kiến thực hiện nghĩa vụ xây dựng NƠXH của CĐT bằng việc quy đổi quỹ đất thành tiền để đầu tư NƠXH tại khu vực khác thì pháp luật hiện hành cũng cho phép CĐT dự án nhà ở thương mại, khu đô thị được lựa chọn phương thức nộp tiền rồi. Tuy nhiên, theo Luật Ngân sách Nhà nước, số tiền do CĐT nộp đối với mỗi dự án ở từng khu vực, vùng miền sẽ gộp về ngân sách địa phương và không được chi cho nhiệm vụ chi cụ thể là phát triển NƠXH. Do vậy, nếu quy định trách nhiệm của CĐT dự án nhà ở thương mại, khu đô thị bằng hình thức nộp tiền sẽ không có tác động tích cực đối với phát triển loại hình nhà ở này.

Tháng 10/2023 tới đây, dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ tiếp tục được đưa ra để Quốc hội thảo luận, có ý kiến. Việc quy định nghĩa vụ của CĐT dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trong phát triển NƠXH như thế nào cần được cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng các phương án. Để khi dự án Luật được thông qua đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, người dân và DN mà vẫn phù hợp với mục tiêu phát triển NƠXH trong tương lai.

Theo Hà Khánh/Báo Xây dựng
Link gốc:

Nổi bật trang chủ

Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Thấy gì từ cuộc thi viết “Công trình xanh Việt Nam 2023”?
Vụ cháy nhà ở Thanh Xuân, Hà Nội: Khoảng trống pháp luật
Hầm Hải Vân - không chỉ là bài toán rút ngắn thời gian

Đọc thêm

Du lịch Sa Pa và một thập kỷ “thoát xác”

Du lịch Sa Pa và một thập kỷ “thoát xác”

Năm 2013, kỷ niệm 110 năm du lịch, Sa Pa đón 720.000 lượt khách. Sau một thập kỷ vào dịp kỷ niệm 120 năm du lịch, mục tiêu đón khách của “thành phố trong sương” đã nâng tới mốc 3,5 triệu lượt. Đó được xem là bước đột phá của du lịch Sa Pa khi nỗ lực thu hút đầu tư, tận dụng thế mạnh vốn có để đa dạng hóa sản phẩm.
Quy hoạch chung Sa Pa đến năm 2040: Phát triển khu du lịch Sa Pa xứng tầm quốc tế

Quy hoạch chung Sa Pa đến năm 2040: Phát triển khu du lịch Sa Pa xứng tầm quốc tế

Ngày 20/3/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 266/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Sa Pa - thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2040. Quyết định này đã giúp Sa Pa thay đổi từ “chiếc áo cũ đã chật”, để “mặc” lên “chiếc áo mới” rộng rãi hơn; tạo tiền đề phát triển Sa Pa xứng đáng là khu du lịch trọng điểm quốc gia, xứng tầm quốc tế.
Khai thác lợi thế, phát triển du lịch Sa Pa bền vững, bản sắc

Khai thác lợi thế, phát triển du lịch Sa Pa bền vững, bản sắc

Nghị quyết số 18 - NQ/TU về phát triển thị xã Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai ban hành ngày 01/10/2021 (Nghị quyết 18) đã đề ra cho thị xã Sa Pa tầm nhìn dài hơi trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch. Ông Phan Đăng Toàn - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sa Pa đã dành cho phóng viên Báo Xây dựng cuộc trò chuyện về kết quả thực hiện, giải pháp chủ yếu để Sa Pa thực hiện thành công Nghị quyết này.
Du lịch xanh, thông minh và khác biệt

Du lịch xanh, thông minh và khác biệt

Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các hoạt động kích cầu, hợp tác phát triển du lịch của thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) hiện đã sôi động trở lại. Ngành “công nghiệp không khói” ngày càng khởi sắc, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tác động sâu sắc tới nhiều lĩnh vực kinh tế khác của thị xã Sa Pa. Với mục tiêu phát triển du lịch bền vững, Sa Pa đang chú trọng xây dựng một ngành du lịch xanh, thông minh và khác biệt.
Sa Pa - vùng đất diệu kỳ

Sa Pa - vùng đất diệu kỳ

Sa Pa là vùng đất diệu kỳ bởi mảnh đất này từ ngàn xưa đã được mẹ thiên nhiên ưu ái, ban tặng vẻ đẹp độc đáo, riêng có về cảnh sắc, khí hậu, tài nguyên. Với nguồn lực du lịch hấp dẫn, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Sa Pa hôm nay đồng lòng dựng xây, phát triển kinh tế du lịch, mong muốn Sa Pa trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia giàu bản sắc, vươn tầm quốc tế.
Bộ Xây dựng trao đổi kinh nghiệm với tỉnh Quảng Đông về phát triển đô thị, nhà ở

Bộ Xây dựng trao đổi kinh nghiệm với tỉnh Quảng Đông về phát triển đô thị, nhà ở

Trong chuyến công tác tại Trung Quốc, ngày 20/9, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị dẫn đầu đã làm việc với Sở Nhà ở và Xây dựng Đô thị Nông thôn tỉnh Quảng Đông. Ông Trương Dũng - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Nhà ở và Xây dựng thành phố, nông thôn tỉnh Quảng Đông cùng các cán bộ của Sở tiếp Đoàn.
“Mất bò mới lo làm chuồng”…

“Mất bò mới lo làm chuồng”…

Vụ cháy lớn “chung cư mini” tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào đêm 12/9, rạng sáng 13/9 vô cùng thảm khốc, làm chết 56 người, 37 người bị thương.
Ông Bùi Xuân Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Bùi Xuân Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1069/QĐ-TTg ngày 15/9/2023 về việc bổ nhiệm ông Bùi Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển công trình xanh

Chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển công trình xanh

Trong khuôn khổ tuần lễ Công trình xanh 2023, ngày 18/9 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức cuộc tọa đàm “Chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển công trình xanh”, với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành, cơ quan quản lý, các DN, hiệp hội và đơn vị tư vấn trong lĩnh vực liên quan đến công trình xanh và tiết kiệm năng lượng.
Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Diện mạo xã nông thôn mới nâng cao

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Diện mạo xã nông thôn mới nâng cao

Cùng với xã Tam Phúc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2020, đến nay, Vĩnh Tường có 6 xã được tỉnh Vĩnh Phúc công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đây chính là cơ sở, tiền đề các địa phương trong huyện tiếp tục phấn đấu thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.
Dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch được vinh danh Dự án đáng sống năm 2023

Dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch được vinh danh Dự án đáng sống năm 2023

Ngày 22/9, trong khuôn khổ “Diễn đàn phát triển bền vững thị trường bất động sản” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (trực thuộc VCCI) tổ chức, dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) do T&T Homes (thành viên của T&T Group) tư vấn phát triển đã được vinh danh “Dự án đáng sống năm 2023”.
Phát triển nhà ở xã hội: Hiểu đúng việc xác định số tiền nộp thay “quỹ đất 20%”

Phát triển nhà ở xã hội: Hiểu đúng việc xác định số tiền nộp thay “quỹ đất 20%”

Pháp luật về nhà ở hiện hành có quy định trách nhiệm chủ đầu tư (CĐT) các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị phải dành “quỹ đất 20%” để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH), hoặc thực hiện nghĩa vụ này bằng cách nộp một số tiền tương đương giá trị quỹ đất trên. Cách xác định số tiền này như thế nào cũng cần được hiểu đúng để áp dụng thống nhất.
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Có cần quy trách nhiệm phát triển nhà ở xã hội cho chủ đầu tư?

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Có cần quy trách nhiệm phát triển nhà ở xã hội cho chủ đầu tư?

Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) đang trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện với nhiều bàn luận về chính sách nhà ở xã hội (NƠXH). Có ý kiến cho rằng, dự thảo nên quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư (CĐT) dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trong phát triển NƠXH. Việc có nên luật hóa nghĩa vụ của CĐT hay không cần phân tích thêm.
TP.HCM: Bất cập quy định quỹ đất 20%

TP.HCM: Bất cập quy định quỹ đất 20%

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, qua rà soát quá trình triển khai các dự án NƠXH giai đoạn 2016 - 2021, đa số các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn TP.HCM đã được duyệt hiện nay chưa xác định vị trí, diện tích quỹ đất NƠXH, hoặc chưa cập nhật các dự án NƠXH. Việc bắt buộc tất cả các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại các đô thị từ loại III trở lên phải dành 20% quỹ đất để xây dựng NƠXH là chưa phù hợp với thực tiễn.
Tìm hiểu về kinh nghiệm quản lý, phát triển nhà ở

Tìm hiểu về kinh nghiệm quản lý, phát triển nhà ở

Trong các ngày 06 - 08/9, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại Trung Quốc, trao đổi, tìm hiểu chính sách pháp luật, kinh nghiệm về phát triển nhà ở, NƠXH và quản lý thị trường BĐS, nhằm phục vụ cho việc hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi).
Gói tín dụng 120 nghìn tỷ: Báo cáo Thủ tướng kết quả triển khai hàng tháng

Gói tín dụng 120 nghìn tỷ: Báo cáo Thủ tướng kết quả triển khai hàng tháng

Bắt đầu từ tháng 9 này, UBND các địa phương sẽ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ.
T&T DC Complex tổ chức thành công Hội nghị Nhà chung cư lần đầu

T&T DC Complex tổ chức thành công Hội nghị Nhà chung cư lần đầu

Ngày 02/7, tại tòa nhà T&T DC Complex (Hoàng Mai, Hà Nội), Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Bất động sản T&T đã tổ chức thành công Hội nghị Nhà chung cư lần đầu tiên và bầu ra Ban quản trị tòa nhà.
Điều kiện, hồ sơ khi thế chấp sổ đỏ

Điều kiện, hồ sơ khi thế chấp sổ đỏ

Theo quy định của pháp luật, thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng là một trong những quyền cơ bản của người sử dụng đất. Để tránh tranh chấp và những rủi ro khác xảy ra người dân cần nắm rõ những quy định, điều kiện về thế chấp sổ đỏ.
Bình Thuận: Sẽ hoàn thành khoảng 9.800 căn nhà ở xã hội

Bình Thuận: Sẽ hoàn thành khoảng 9.800 căn nhà ở xã hội

Đây là mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh.
Khánh Hòa: Chính thức thu hồi đất 05 biệt thự tại Khu di tích lầu Bảo Đại

Khánh Hòa: Chính thức thu hồi đất 05 biệt thự tại Khu di tích lầu Bảo Đại

UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thu hồi đất 05 căn biệt thự di tích tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.
Mức thu tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá nhà, đất từ 1 triệu đến 5 triệu đồng/hồ sơ

Mức thu tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá nhà, đất từ 1 triệu đến 5 triệu đồng/hồ sơ

Bộ Tài chính đề xuất, mức thu tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá nhà, đất và công trình gắn liền với đất như sau: Diện tích đất từ 0,5ha trở xuống, mức thu tối đa là 1 triệu đồng/hồ sơ; diện tích đất từ trên 0,5ha đến 2ha, mức thu 3 triệu đồng/hồ sơ; diện tích đất từ trên 2ha đến 5ha, mức thu 4 triệu đồng/hồ sơ; diện tích đất từ trên 5ha, mức thu 5 triệu đồng/hồ sơ.
Sổ đỏ ghi hộ gia đình, xác nhận thành viên thế nào?

Sổ đỏ ghi hộ gia đình, xác nhận thành viên thế nào?

Việc xác nhận thành viên hộ gia đình có quyền sử dụng đất chung là thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.
Tín hiệu bất ngờ trên thị trường bất động sản

Tín hiệu bất ngờ trên thị trường bất động sản

Sau thời gian nghe ngóng tìm hiểu, gần đây ngày càng nhiều nhà đầu tư đang bắt đầu tự tin “xuống tiền” đối với các dự án giàu tiềm năng và có mức giá hợp lý cùng chính sách ưu đãi vượt trội. Theo một số chủ đầu tư, những dự án nằm gần các khu công nghiệp và hạ tầng giao thông đang phát triển đã ghi nhận lượng giao dịch tăng cao so với hồi đầu năm.
Giải pháp phát triển và xúc tiến đầu tư bất động sản du lịch nông nghiệp Việt Nam

Giải pháp phát triển và xúc tiến đầu tư bất động sản du lịch nông nghiệp Việt Nam

Ngày 25/05, tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia diễn ra Hội nghị Giải pháp phát triển và Xúc tiến đầu tư: Bất động sản Du lịch Nông Nghiệp Việt Nam do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VnRea) và Tổng cục Du lịch chỉ đạo tổ chức.
Không có hộ khẩu vẫn có thể được bố trí tái định cư khi thu hồi đất

Không có hộ khẩu vẫn có thể được bố trí tái định cư khi thu hồi đất

Trường hợp không có hộ khẩu vẫn có thể được bố trí tái định cư nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện.
Diện tích trên Giấy chứng nhận khác thực tế, xử lý thế nào?

Diện tích trên Giấy chứng nhận khác thực tế, xử lý thế nào?

Theo phản ánh của bà Hương Nguyên (Đồng Nai), năm 2014, đội đo đạc đo vẽ, lên bản đồ, tự thay đổi hiện trạng, biến lối mòn vừa một người lưu thông do gia đình bà tự mở thành con hẻm rộng 2-3m.
Tránh “thông đồng, dàn xếp giá” trong định giá đất: Cần nhận diện rõ chủ thể tham gia

Tránh “thông đồng, dàn xếp giá” trong định giá đất: Cần nhận diện rõ chủ thể tham gia

Đây là một trong những đề xuất góp ý mới nhất của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) liên quan đến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)…
Hòa Bình: Tăng cường quản lý, giám sát thực hiện các chính sách về quy hoạch, sử dụng đất

Hòa Bình: Tăng cường quản lý, giám sát thực hiện các chính sách về quy hoạch, sử dụng đất

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh trên 459.029ha. Giai đoạn 2020 – 2023, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từng bước đi vào nề nếp, tạo sự chủ động và giải quyết kịp thời nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn.
Trường hợp nào bị coi là hành vi lấn đất?

Trường hợp nào bị coi là hành vi lấn đất?

Ông Nguyễn Bá Hùng có câu hỏi liên quan đến các trường hợp nào bị coi là hành vi lấn đất, gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường nhờ hướng dẫn giải đáp.
Chính thức khởi động Ngày hội Môi giới bất động sản Việt Nam 2023

Chính thức khởi động Ngày hội Môi giới bất động sản Việt Nam 2023

Nhằm vinh danh các tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản có những nỗ lực, kiên trì, bền bỉ vượt khó trong giai đoạn thị trường gặp khó khăn, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) chính thức khởi động Ngày hội Môi giới bất động sản Việt Nam 2023.
Xem thêm