Truyền hình - Xây dựng & đời sống

Bản tin Truyền hình Xây dựng số 186

 Trong bản tin Truyền hình Xây dựng số 186 ngày 19/07 có những thông tin nổi bật sau: Thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh và Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Thủ Đức; Bộ Xây dựng: Xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Báo Xây dựng thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh trước thềm ngày Thương binh – Liệt sỹ Việt Nam; Những điểm cần cẩn trọng trong triển khai mô hình chính quyền đô thị.

Theo Báo Điện tử Xây dựng