Phiên bản di động

Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra

Tại Thông báo số 98/TB-TTrSXD của Sở Xây dựng Hải Phòng (Thanh tra Sở) đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện khắc phục hậu quả, xử lý tồn tại trật tự xây dựng tại Dự án Chợ tổng hợp xã Đại Hà, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng.
Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra
Dự án Chợ tổng hợp xã Đại Hà (Kiến Thuỵ)

Nhiều sai phạm về đất đai, xây dựng được chỉ ra

Theo đó, thực hiện Kết luận Thanh tra số 5901/KL-CT ngày 17/9/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư; xây dựng; quản lý và sử dụng đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách trong việc thực hiện Dự án Chợ Tổng hợp xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy (Kết luận 5901) do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tiền Thảo (Công ty Tiền Thảo) làm chủ đầu tư.

Qua kiểm tra, xác minh hồ sơ về việc thực hiện khắc phục hậu quả, xử lý tồn tại về trật tự xây dựng theo Kết luận số 5901; kiểm tra trật tự xây dựng phát sinh tại Dự án Chợ tổng hợp xã Đại Hà (huyện Kiến Thuỵ), Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế được nêu tại Kết luận 5901 về lĩnh vực đất đai, xây dựng, cụ thể như:

Công ty Tiền Thảo chưa thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định đối với diện tích 13.833,3m2 đã được thành phố bàn giao từ năm 2013. Xây dựng sai phép, không phép, xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông là vi phạm Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ.

Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra
Công trình nhà điều hành chợ theo giấy phép được cấp quy mô là 03 tầng nhưng hiện trạng công trình là 4 tầng 1 tum.

Về phía chính quyền địa phương, việc xử lý các vi phạm về đất đai, xây dựng UBND huyện Kiến Thụy, UBND xã Đại Hà đối với các sai phạm của Công ty Tiền Thảo chưa dứt điểm, còn kéo dài. Bên cạnh đó, UBND huyện Kiến Thuỵ có khuyết điểm trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án trên địa bàn huyện, để xảy ra những vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, hành lang an toàn giao thông.

Ngoài ra, UBND xã Đại Hà quản lý đất đai, xây dựng đối với Dự án chợ chưa thường xuyên, chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện việc Công ty Tiền Thảo và các hộ dân tự ý thỏa thuận đền bù, giải phóng mặt bằng đối với diện tích 2.661m2, dẫn tới vi phạm trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông.

Công trình vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng vẫn ngang nhiên hoàn thiện

Tại thời điểm thanh tra, về quản lý và sử dụng đất, Công ty Tiền Thảo chưa được UBND thành phố tiến hành giao đất đối với phần diện tích 1.166,7m2 trong tổng số 15.000m2 theo Quy hoạch 1660 và phần diện tích 2.661m2 đã được Công ty tự ý thỏa thuận giải phóng mặt bằng theo Quy hoạch 2080 của UBND huyện.

Về hiện trạng các công trình xây dựng, các công trình xây dựng vi phạm được nêu tại Kết luận 5901 và theo 03 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện Kiến Thụy (số 1863/QĐ-XPVPHC, số 1901/QĐ-XPVPHC, số 4232/QĐ-XPVPHC) không được ngăn chặn, đình chỉ thi công, chủ đầu tư tiếp tục thi công, hoàn thiện và đưa vào sử dụng; chưa được chính quyền địa phương xử lý khắc phục hậu quả hoặc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra
Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra
Khu vực giáp mặt đường của chợ Đại Hà mặc dù được quy hoạch là các dãy ki ốt nhưng đã bị “hô biến” thành các căn hộ để ở kết hợp kinh doanh.

Các công trình xây dựng trên đất không được phép xây dựng, vượt chỉ giới Quy hoạch 1660 với tổng diện tích 1461,42m2 mà chính quyền địa phương chưa xử lý, trong đó các công trình, hạng mục công trình xây dựng trên đất không được phép xây dựng nhưng nằm trong chỉ giới Quy hoạch 2080 là 753,42m; các công trình, hạng mục công trình vi phạm vượt chỉ giới Quy hoạch 2080 với tổng diện tích 708m; trong đó có 237,0m vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ tuyến 402, 404.

Chủ đầu tư không nghiêm túc thực hiện Kết luận 5901 và các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do các cấp có thẩm quyền ban hành; quá trình đầu tư thi công xây dựng các hạng mục công trình tiếp tục phát sinh vi phạm về quản lý sử dụng đất và trật tự xây dựng vi phạm Khoản 2 Điều 41 Luật Thanh tra. Về quản lý và sử dụng đất chủ đầu tư chưa khắc phục hậu quả theo các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra
Hàng nghìn m2 đất nông nghiệp được Công ty Tiền Thảo thu mua rồi phân lô cho người dân xây dựng trái phép.

Về trật tự xây dựng, đã tháo dỡ một số công trình, hạng mục công trình vi phạm nêu tại Kết luận 5901 trước thời điểm lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch 1/500 (phần công trình lán giáp nhà điều hành; một số hạng mục công trình tạm vượt chỉ giới). Không chấp hành việc dừng thi công xây dựng, chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo 03 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do UBND huyện Kiến Thuỵ ban hành; các công trình xây dựng dang dở tiếp tục thi công và hoàn thiện, đưa vào sử dụng (Nhà điều hành từ tầng 1 thành 04 tầng; các công trình giáp tuyến đường 404, 402...); chưa tiến hành tháo dỡ các công trình, hạng mục công trình xây dựng vượt chỉ giới Quy hoạch 1660, xây dựng trên đất không được phép xây dựng, xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông theo Kết luận 5901.

Kết luận của Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng nêu rõ, UBND huyện Kiến Thụy thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thiếu giám sát trong việc thực hiện Kết luận 5901, để Chủ đầu tư tiếp tục thi công công trình vi phạm mà không có biện pháp ngăn chặn, dừng thi công và khắc phục hậu quả; thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý đối với các công trình xây dựng vi phạm phát sinh sau Kết luận 5901; cấp Giấy phép xây dựng số 02/GPXD không đúng thẩm quyền.

Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị, yêu cầu Công ty Tiền Thảo tháo dỡ các công trình, hạng mục công trình xây dựng trên đất không được phép xây dựng, vượt chỉ giới quy hoạch và vi phạm hành lang an toàn đường bộ tuyến đường 404 và 402.

Khẩn trương thực hiện khắc phục hậu quả theo các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do UBND huyện Kiến Thuỵ ban hành; tự giác tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm sai phép, không phép, sai quy hoạch; khắc phục hậu quả theo quy định. Khắc phục hậu quả vi phạm đối với lĩnh vực đất đai theo các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Thanh tra Sở Xây dựng kiến nghị UBND huyện Kiến Thụy rà soát các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả; ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hạng mục công trình đã xây dựng có phát sinh vi phạm mà chính quyền địa phương chưa tiến hành xử lý; ban hành Quyết định xử phạt bổ sung và cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Thu hồi Giấy phép xây dựng số 02/GPXD ngày 21/01/2021 do không đúng thẩm quyền và không phù hợp với quy định theo quy định tại Điều 101 Luật Xây dựng năm 2014.

Tổ chức kiểm điểm, kỷ luật tổ chức, cá nhân người đứng đầu, các cán bộ phụ trách của các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng do buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các công trình xây dựng vi phạm, việc cấp giấy phép xây dựng sai thẩm quyền và không phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra
UBND huyện Kiến Thụy cần sớm khắc phục các sai phạm và xử lý kỷ luật các bộ liên quan tới những sai phạm tại chợ Đại Hà.

Trao đổi với PV Báo điện tử Xây dựng về vấn đề này, ông Vũ Văn Hưởng - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Kiến Thụy cho biết, UBND huyện đang đôn đốc khắc phục, xử lý các vi phạm. Liên quan đến việc xử lý các cán bộ để xảy ra phát sinh sai phạm mới, vị đại diện UBND huyện Kiến Thụy cho biết vẫn chưa có hình thức xử lý cụ thể đối với các cá nhân, tổ chức liên quan.

Mặc dù thành phố và các cơ quan chức năng đã có chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm sai phạm tại Dự án Chợ tổng hợp xã Đại Hà (Kiến Thuỵ) tuy nhiên chưa được UBND huyện Kiến Thụy, UBND xã Đại Hà, Công ty Tiền Thảo nghiêm túc khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế.

Việc chậm xử lý vi phạm khiến dư luận hoài nghi về sự "mập mờ" trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Và cũng cần xác định rõ các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu bao che cho vi phạm (nếu có).

Đề nghị UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan chức năng cần yêu cầu UBND huyện Kiến Thụy, UBND xã Đại Hà sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế và xử lý kỷ luật nghiêm các cá nhân tổ chức liên quan tới sai phạm tại Dự án chợ xã Đại Hà đã được chỉ rõ trong thông báo kết quả kiểm tra.

Theo Duy Thanh/Báo Xây dựng
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/dai-ha-kien-thuy-can-nghiem-tuc-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra-354601.html

Nổi bật trang chủ

Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi)

Luật Nhà ở (sửa đổi) có chất lượng tốt nhất trong hơn 30 năm qua
Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam: Bộ Xây dựng thống nhất đầu tư theo kịch bản 3
Dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn: Trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7

Đọc thêm

Ngành công nghiệp gốm sứ xây dựng của Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất

Ngành công nghiệp gốm sứ xây dựng của Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tại Lễ khai mạc Triển lãm quốc tế về máy móc, công nghệ và vật liệu ngành Gốm sứ 2023 (Triển lãm Asean Ceramics 2023) diễn ra tại Hà Nội, ngày 28/11. Triển lãm kéo dài trong 3 ngày, từ 28/11 đến 30/11.
Xây dựng đô thị Bắc Giang trở thành một thành phố xanh và thông minh

Xây dựng đô thị Bắc Giang trở thành một thành phố xanh và thông minh

Ngày 28/11, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị.
Đắk Lắk: Hết hạn hồ chứa nước Yên Ngựa vẫn thi công “nhỏ giọt”

Đắk Lắk: Hết hạn hồ chứa nước Yên Ngựa vẫn thi công “nhỏ giọt”

Hồ chứa nước Yên Ngựa (xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), đến nay đã hết thời hạn thi công. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn thi công “nhỏ giọt”, khối lượng thi công đạt thấp, khiến dư luận hoài nghi về năng lực của chủ đầu tư dự án.
Yên Phong (Bắc Ninh): Miền đất hứa cho các nhà đầu tư

Yên Phong (Bắc Ninh): Miền đất hứa cho các nhà đầu tư

Với lợi thế quỹ đất lớn và được quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, huyện Yên Phong - Bắc Ninh đang nổi lên như một “địa điểm vàng” thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư bất động sản.
Tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chậm trễ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chậm trễ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đến nay vẫn chưa thể an cư tại nơi ở mới. Khu tái định cư của dự án này hiện vẫn là những khoảng đất trống, chưa hoàn thiện hạ tầng.
Quảng Trị: Bao giờ người dân ở khu tái định cư Raly - Rào mới… an cư?

Quảng Trị: Bao giờ người dân ở khu tái định cư Raly - Rào mới… an cư?

Đến nơi ở mới, nhà cửa khang trang nhưng lại không có đất sản xuất, người dân lại quay về chỗ ở cũ, để lại khu tái định cư Raly - Rào đìu hiu, thưa bóng người, nhà cửa đã có dấu hiệu xuống cấp…
Sông Mã (Sơn La): Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Sông Mã (Sơn La): Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, huyện Sông Mã (Sơn La) đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí về thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM). Nhờ đó, vùng đất biên giới ngày càng thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.
Đồng Nai: Cấp giấy phép khai thác vật liệu san lấp còn nhiều vướng mắc

Đồng Nai: Cấp giấy phép khai thác vật liệu san lấp còn nhiều vướng mắc

Đồng Nai đang nỗ lực triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tỉnh đã gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án, nhất là việc cấp giấy phép khai thác vật liệu san lấp.
Quảng Trị: Sản xuất vật liệu xây dựng còn nhiều hạn chế

Quảng Trị: Sản xuất vật liệu xây dựng còn nhiều hạn chế

Mặc dù đã có những bước tiến trong việc phát triển sản xuất vật liệu xây dựng cả về lượng lẫn về chất, nhưng ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở địa bàn tỉnh Quảng Trị còn những hạn chế cần khắc phục.
Các hộ gia đình sống trên và ven kênh rạch được thuê, mua nhà ở xã hội

Các hộ gia đình sống trên và ven kênh rạch được thuê, mua nhà ở xã hội

Khi thực hiện di dời trong chương trình chỉnh trang đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh, các hộ gia đình đang có nhà trên và ven kênh rạch, sẽ được thuê hoặc mua nhà ở xã hội, góp phần ổn định cuộc sống của người dân.
Đắk Lắk: Hết hạn hồ chứa nước Yên Ngựa vẫn thi công “nhỏ giọt”

Đắk Lắk: Hết hạn hồ chứa nước Yên Ngựa vẫn thi công “nhỏ giọt”

Hồ chứa nước Yên Ngựa (xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), đến nay đã hết thời hạn thi công. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn thi công “nhỏ giọt”, khối lượng thi công đạt thấp, khiến dư luận hoài nghi về năng lực của chủ đầu tư dự án.
Tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chậm trễ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chậm trễ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đến nay vẫn chưa thể an cư tại nơi ở mới. Khu tái định cư của dự án này hiện vẫn là những khoảng đất trống, chưa hoàn thiện hạ tầng.
Khánh Vĩnh (Khánh Hòa): “Bưng bít” thông tin với báo chí vụ điểm dừng chân “mọc” trên rừng phòng hộ?

Khánh Vĩnh (Khánh Hòa): “Bưng bít” thông tin với báo chí vụ điểm dừng chân “mọc” trên rừng phòng hộ?

Để thông tin đa chiều và rộng đường dư luận xung quanh việc doanh nghiệp được cấp đất rừng phòng hộ để làm điểm dừng chân ở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, đến nay, sau gần 02 tháng phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã gửi hàng loạt câu hỏi, vấn đề liên quan đến UBND huyện Khánh Vĩnh đề nghị cung cấp thông tin cho báo chí, tuy nhiên, mọi thông tin liên quan đến điểm dừng chân này vẫn được UBND huyện Khánh Vĩnh giấu kín và không thông tin cho báo chí theo quy định.
Khánh Hòa: Mỏ đá Hòn Giốc Mơ khai thác trên phần đất của dân?

Khánh Hòa: Mỏ đá Hòn Giốc Mơ khai thác trên phần đất của dân?

Người dân tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa gửi đơn tố cáo các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa vì cho rằng, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng ADC cố tình khai thác đá tại mỏ đá Hòn Giốc Mơ trên phần đất người dân đang canh tác, gây thiệt hại kinh tế.
Kiên Giang: Liệu UBND tỉnh có thực hiện quy hoạch cấp nước?

Kiên Giang: Liệu UBND tỉnh có thực hiện quy hoạch cấp nước?

Vấn đề cấp nước sạch cho nhân dân ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng đã trở thành vấn đề bức xúc. Vấn đề này không những được Thủ tướng Chính phủ quan tâm mà các Bộ, ngành liên quan cũng hết sức quan tâm. Chính phủ đã có nhiều chương trình giao cho từng Bộ, ngành thực hiện việc chống nhiễm mặn Đồng bằng sông Cửu Long và dự trữ nguồn nước ngọt để cấp cho nhân dân trong giai đoạn hạn hán.
Bàn thêm về việc xây dựng khu đô thị chồng lấn Di sản vịnh Hạ Long

Bàn thêm về việc xây dựng khu đô thị chồng lấn Di sản vịnh Hạ Long

Những ngày gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng, cư dân mạng có nhiều ý kiến về Dự án Khu đô thị tại 10B, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh chồng lấn lên vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới. Mặc dù vậy, UBND tỉnh Quảng Ninh, một số Bộ, ngành liên quan chưa có lời giải thích đầy đủ về việc làm trên.
Bài 1: Ngang nhiên hoạt động không có trong quy hoạch, giấy phép hết hạn

Bài 1: Ngang nhiên hoạt động không có trong quy hoạch, giấy phép hết hạn

Thời gian qua, Báo điện tử Xây dựng nhận được phản ánh của bạn đọc, Nhà máy cấp nước Thạnh Lộc (tại Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Kiên Giang) hoạt động không phép, bán buôn nước sai quy định… Trái lại, Công ty Thạnh Lộc không bị kiểm tra, xử lý mà được địa phương chiếu cố xem xét giá, được ký hợp đồng buôn bán thách thức dư luận. PV Báo điện tử Xây dựng đã về tỉnh Kiên Giang ghi nhận sự thật.
Trảng Bom (Đồng Nai): Chính quyền ở đâu khi để nhiều nhà xưởng xây dựng trái phép?

Trảng Bom (Đồng Nai): Chính quyền ở đâu khi để nhiều nhà xưởng xây dựng trái phép?

Như Báo điện tử Xây dựng đã phản ánh, vụ việc nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất ở và đất trồng cây lâu năm tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai) gây bức xúc dư luận, vẫn ngang nhiên hoạt động cho đến nay. Bên cạnh đó, phóng viên Báo điện tử Xây dựng còn phát hiện nhiều công trình vi phạm khác cũng ngang nhiên tồn tại như nơi không có người quản lý.
Bộ Xây dựng lập Đoàn kiểm tra dự án Khu đô thị quây núi đá vịnh Hạ Long làm “hòn non bộ”

Bộ Xây dựng lập Đoàn kiểm tra dự án Khu đô thị quây núi đá vịnh Hạ Long làm “hòn non bộ”

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị phối hợp kiểm tra, xử lý nội dung dư luận phản ánh về dự án Khu đô thị 10B tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả quây núi đá vịnh Hạ Long làm “hòn non bộ”.
Điểm mặt những vụ án tham nhũng liên quan đến đất đai tại tỉnh Kon Tum

Điểm mặt những vụ án tham nhũng liên quan đến đất đai tại tỉnh Kon Tum

UBND tỉnh Kon Tum vừa có Báo cáo số 399/BC-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Từ đầu năm cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng tại tỉnh Kon Tum đã phát hiện 6 vụ án liên quan đến tham nhũng và tiêu cực, đồng thời tiến hành khởi tố 10 bị can có liên quan đến những vụ việc.
Hòa Bình: Cần kiểm tra dòng tiền và thuế tại Dự án Takara Hòa Bình Resort

Hòa Bình: Cần kiểm tra dòng tiền và thuế tại Dự án Takara Hòa Bình Resort

Chủ đầu tư Dự án Takara Hòa Bình Resort huy động vốn trái phép “trá hình” bằng cách chỉ định công ty khác ký kết dịch vụ tư vấn với khách hàng rồi thu tiền đặt trước 30%. Tỉnh Hòa Bình cần chỉ đạo làm rõ dòng tiền và vấn đề thuế của các đơn vị liên quan.
An Giang: Đừng xử lý những sai phạm trong khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên “trên giấy”

An Giang: Đừng xử lý những sai phạm trong khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên “trên giấy”

Mặc dù những sai phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng đã được các cơ quan chuyên môn tỉnh An Giang và UBND thị xã Tịnh Biên (An Giang) chỉ rõ nhưng những biện pháp xử lý vẫn nằm trên giấy, không hề có tác dụng trên thực địa.
Hà Nội: Chỉ đạo phối hợp công tác thanh tra hoạt động quản lý nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ

Hà Nội: Chỉ đạo phối hợp công tác thanh tra hoạt động quản lý nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ

Ngày 30/10, UBND Thành phố Hà Nội đã có Văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND các quận, huyện, thị xã về việc phối hợp với Thanh tra Bộ Xây dựng trong công tác thanh tra hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn Thủ đô.
Các dự án đầu tư xây dựng của ngành Y tế tại huyện Bình Chánh (TP.HCM): Khúc mắc nên chưa bàn giao mặt bằng

Các dự án đầu tư xây dựng của ngành Y tế tại huyện Bình Chánh (TP.HCM): Khúc mắc nên chưa bàn giao mặt bằng

Liên quan đến phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống tại đường Nguyễn Cửu Phú (ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM), thuộc diện giải toả của Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi đồng và các dự án khác của ngành Y tế về việc: Pháp lý dự án có nhiều khúc mắc, thu hồi đất không rõ ràng, đền bù giá thấp… UBND huyện Bình Chánh đã có thông tin phản hồi.
Long An: Mập mờ quy hoạch làm khó nhà đầu tư nước ngoài

Long An: Mập mờ quy hoạch làm khó nhà đầu tư nước ngoài

Mặc dù Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và sau đó Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An cũng đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp, nhưng gần một năm qua, đơn vị này vẫn không thể triển khai xây dựng nhà xưởng trên phần đất đã thuê. Lý do được bên cho thuê đất cũng là Chủ đầu tư khu Công nghiệp Hồng Đạt đưa ra là một phần đất đó “đột nhiên” nằm trong quy hoạch trồng cây xanh công cộng.
Thanh tra nhà ở riêng lẻ nhiều tầng tại 3 địa phương

Thanh tra nhà ở riêng lẻ nhiều tầng tại 3 địa phương

Thanh tra toàn diện, xử lý nghiêm đối với các vi phạm trong hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ - là một trong những chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, nhằm triển khai thực hiện Công điện số 991/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Thanh tra quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ nhiều tầng

Thanh tra quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ nhiều tầng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.
Dự án nhà ở xã hội KCN Phú Hội (Lâm Đồng):  “Án binh bất động”

Dự án nhà ở xã hội KCN Phú Hội (Lâm Đồng): “Án binh bất động”

Tổ chức khởi công rầm rộ từ tháng 6/2023, nhưng đến nay, dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Phú Hội vẫn chỉ là bãi đất trống.
Tây Ninh: Người dân bị “tra tấn” bởi bãi rác

Tây Ninh: Người dân bị “tra tấn” bởi bãi rác

Mới đây, hàng trăm hộ dân ngụ ấp Tân Lợi (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) gửi đơn phản ánh đến các cơ quan chức năng về việc Nhà máy xử lý rác của Công ty CP Công nghệ môi trường Tây Ninh (Công ty Môi trường Tây Ninh) có hiện tượng bị quá tải, xử lý rác thải không đảm bảo, tràn ra ngoài môi trường gây ô nhiễm nguồn nước, chết cây trồng.
TP Thủ Đức: Đất trống, dôi dư sau bồi thường chưa được kê khai

TP Thủ Đức: Đất trống, dôi dư sau bồi thường chưa được kê khai

Thanh tra TP.HCM vừa thông báo Kết luận Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND TP.HCM giao và việc quản lý nhà, đất do Nhà nước quản lý tại UBND TP Thủ Đức thời kỳ 2021 - 2022.
Xem thêm