Phiên bản di động

Cục Kinh tế xây dựng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Ngày 9/1, Cục Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
Cục Kinh tế xây dựng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Cục Kinh tế xây dựng.

Trong năm 2022, tập thể Chi ủy, lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Cục Kinh tế xây dựng đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Cục đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2022; tham gia xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Cục phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng nghiên cứu phương pháp xác định tiêu chí lựa chọn giá vật liệu xây dựng để hướng dẫn các địa phương thực hiện việc công bố giá vật liệu xây dựng; phối hợp tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị ngoài Bộ chủ trì…

Cục đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ như xây dựng hoàn thiện các công cụ phục vụ cho việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, dịch vụ hạ tầng đô thị; theo dõi, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; báo cáo, đề xuất giải pháp với cơ quan có thẩm quyền hoặc ban hành văn bản theo thẩm quyền để tháo gỡ; hướng dẫn, đôn đốc việc thực thi cảc quy định của pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ.

Về công tác thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, Cục đã tiếp nhận 251 hồ sơ trình thẩm định. Trong đó, Cục đã tiến hành thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng 128 hồ sơ, thẩm định dự toán xây dựng 123 hồ sơ.

Bên cạnh đó, Cục đã tham gia đóng góp ý kiến về đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng. Theo chức năng, nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao, Cục đã tham gia ý kiến đối với 22 đề xuất chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, 12 báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Trong năm 2022, Cục đã thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng đối với các dự án trọng điểm theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ như dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; Đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Đường vành đai 3 vùng Thành phố Hồ Chí Minh; Sân bay Long Thành và một số dự án đầu tư xây dựng trọng điểm khác.

Ngoài ra, Cục đã hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm khác như tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị bền vững Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổng hợp, đánh giá tổng thể các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý dịch vụ đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách liên quan đến quản lý, phát triển kinh tế khu vực đô thị thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng…

Cục Kinh tế xây dựng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng Đàm Đức Biên tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bùi Hồng Minh.

Bước sang năm 2023, Cục Kinh tế xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, trong đó hoàn thiện dự thảo, trình ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2017/TT-BXD và Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 1l/2021/TT-BXD.

Tiến hành rà soát, hoàn thiện, bổ sung kịp thời hệ thống công cụ, giải pháp phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, hợp đồng xây dựng; hoàn thiện, bổ sung và hướng dẫn các quy định liên quan đến phương pháp xác định giá vật liệu xây dựng trong quá trình lập, thẩm định chi phí đầu tư xây dựng…

Về quản lý hệ thống định mức, giá xây dựng, Cục sẽ thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao liên quan đến Đề án 2038, sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến; tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương về bất cập, vướng mắc liên quan đến định mức xây dựng trong lập và quản lý chi phí; danh mục các định mức còn thiếu, các định mức cần sửa đổi.

Tập trung rà soát, hoàn thiện, bổ sung các định mức xây dựng để phục vụ các dự án trọng điểm của ngành giao thông; suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp để phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tiếp tục hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, điều chỉnh các định mức xây dựng chuyên ngành theo quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Trong năm 2023, Cục sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ như công tác thẩm định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm; tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, các chủ đầu tư... thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, hợp đồng trong hoạt động xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản; phối hợp với các Cục, Vụ chức năng tổ chức một số đoàn công tác đế kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luât về kinh tế xây dựng và dịch vụ hạ tầng đô thị ở các Bộ, ngành, địa phương…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh đánh giá cao kết quả hoạt động của Cục Kinh tế xây dựng trong năm qua. Cục đã từng bước nâng cao trình độ, nghiệp vụ, làm việc chặt chẽ, có cái nhìn toàn diện về lĩnh vực kinh tế, có nhiều ý tưởng để đổi mới.

Đồng thời Cục đã bám sát thị trường, tổng hợp và đánh giá các loại thị trường; chủ động trong rà soát hệ thống đường sắt đô thị, đường cao tốc, các dự án đầu tư công; thực hiện chặt chẽ quy trình về định mức, quy trình về thẩm định dự án đầu tư, quy trình suất đầu tư - chỉ số giá.

Cục Kinh tế xây dựng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2023 tới, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh đề nghị Cục Kinh tế xây dựng nhanh chóng lên Kế hoạch triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm, đồng thời phát huy tốt những kết quả mà Cục đã đạt được; chủ động phối hợp với các Cục, Vụ, Viện khác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ; tham mưu cho Bộ, Chính phủ trong các công trình đầu tư còn đang gặp nhiều vướng mắc; tăng cường số hóa, chuyển đổi số trong Cục.

Thay mặt Cục Kinh tế xây dựng, Cục trưởng Đàm Đức Biên tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ trong năm mới, đảm vảo tiến độ và chất lượng đúng với kế hoạch đề ra.

Theo Yến Mai/Báo Xây dựng
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/cuc-kinh-te-xay-dung-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-nam-2023-347354.html

Nổi bật trang chủ

Những vấn đề mới trong dự thảo sửa đổi Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014

Góp ý dự thảo sửa đổi Luật Đất đai: Đất dự án phát triển nhà ở vùng nông thôn sẽ thế nào?
Luật Đất đai (sửa đổi): Cần làm rõ quy định về thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Báo điện tử Xây dựng với những chặng đường phát triển đáng tự hào

Đọc thêm

Hải Phòng: Đẩy nhanh tiến độ Dự án mở rộng tuyến đường bộ ven biển

Hải Phòng: Đẩy nhanh tiến độ Dự án mở rộng tuyến đường bộ ven biển

Vừa qua, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố Hải Phòng do ông Phạm Văn Lập - Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng Đoàn giám sát tiến độ Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng từ ĐT.353 đến cầu Thái Bình (Km0 - Km19+645).
Sở Xây dựng Yên Bái tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng Yên Bái tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng

Thời gian qua, Sở Xây dựng Yên Bái đã phát huy vai trò là cơ quan chuyên môn, tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Khánh Hòa: Công bố loạt sự kiện dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh

Khánh Hòa: Công bố loạt sự kiện dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh

Tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức họp báo công bố nội dung và thời gian Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2023).
Nghệ An: Bàn giao nhà tình nghĩa và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở

Nghệ An: Bàn giao nhà tình nghĩa và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở

Sáng 22/3, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao tặng nhà tình nghĩa và kinh phí hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở tại bản Văng Môn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.
Phê duyệt dự án hỗ trợ chuyển đổi số ngành Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế

Phê duyệt dự án hỗ trợ chuyển đổi số ngành Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ký ban hành Quyết định về việc phê duyệt văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuyển đổi số ngành Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế” do Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ và Ngân hàng Thế giới tài trợ.
Quảng Bình: Tăng cường quản lý chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng

Quảng Bình: Tăng cường quản lý chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng

Thời gian qua, ngành Xây dựng tỉnh Quảng Bình đã có nhiều biện pháp quyết liệt để kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đầy đủ công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Chuyển đổi số ngành Xây dựng vì mục tiêu phát triển bền vững: Chuyển đổi thông qua đổi mới, sáng tạo

Chuyển đổi số ngành Xây dựng vì mục tiêu phát triển bền vững: Chuyển đổi thông qua đổi mới, sáng tạo

Trong 02 ngày 20 và 21/03/2023, Hội thảo CDSD2023 với chủ đề “Chuyển đổi số ngành xây dựng vì mục tiêu phát triển bền vững: Chuyển đổi thông qua đổi mới, sáng tạo” (Construction Digitalisation for Sustainable Development: Transforming through Innovation) đã diễn ra tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Lấy ý kiến về đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên - Huế đến năm 2045

Lấy ý kiến về đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên - Huế đến năm 2045

Chiều 22/3, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các địa phương về đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên - Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

Chiều 22/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Xây dựng Tuyên Quang trở thành trung tâm sản xuất chế biến gỗ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Xây dựng Tuyên Quang trở thành trung tâm sản xuất chế biến gỗ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Chiều 21/03, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/02/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

Chiều 22/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên cấp cao Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên với chủ đề "Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy tăng trưởng xanh".
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV: Xem xét cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV: Xem xét cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Trong chương trình làm việc của phiên họp thứ 21, chiều 15/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV tiến hành xem xét cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023

Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023

Ngày 15/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 với chủ đề "Đẩy nhanh phục hồi - Tăng tốc phát triển".
Báo Xây dựng bổ nhiệm lại một số cán bộ chủ chốt

Báo Xây dựng bổ nhiệm lại một số cán bộ chủ chốt

Sáng 14/3, tại trụ sở Báo Xây dựng, Tổng Biên tập Nguyễn Anh Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm lại cho 4 cán bộ chủ chốt của Báo gồm Trưởng Phòng Phóng viên, Trưởng Ban Xây dựng và Pháp luật, Trưởng Ban Báo Xây dựng điện tử và Trưởng Ban Quản lý phóng viên thường trú.
Ninh Bình: Chưa có bất kỳ dự án nhà ở xã hội nào được triển khai thi công

Ninh Bình: Chưa có bất kỳ dự án nhà ở xã hội nào được triển khai thi công

Nhiều dự án nhà ở xã hội đã được tỉnh Ninh Bình quy hoạch, phê duyệt, thậm chí có dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư… thế nhưng hiện nay chưa có bất kỳ dự án nhà ở xã hội nào được triển khai thi công, hầu như tất cả chỉ dừng lại ở công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).
Góp ý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi): Cần bỏ quy định bảo lãnh ngân hàng

Góp ý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi): Cần bỏ quy định bảo lãnh ngân hàng

Tại buổi Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) do Ủy ban Kinh tế Quốc hội và Bộ Xây dựng tổ chức cuối tuần qua, nhiều đại biểu cho rằng cần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Theo các đại biểu, dự thảo lần này có nhiều điểm mới, khắc phục được hạn chế và đưa ra nhiều giải pháp giải quyết những bất cập.
Tăng cường hợp tác giữa Bộ Xây dựng và UN-Habitat trong lĩnh vực xây dựng

Tăng cường hợp tác giữa Bộ Xây dựng và UN-Habitat trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn có buổi làm việc với đoàn công tác của Chương trình Định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) do ông Bruno Dercon, Giám đốc Vùng Châu Á – Thái Bình Dương làm Trưởng đoàn về việc tăng cường hơn nữa quan hệ, hợp tác giữa 2 bên. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, các chuyên gia UN-Habitat.
Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu đến năm 2045

Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu đến năm 2045

Ngày 9/3, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu đến năm 2045. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.
4 nhóm chính sách xây dựng dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

4 nhóm chính sách xây dựng dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Sáng 10/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế Quốc hội và Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Chính phủ quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 2/2023

Chính phủ quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 2/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2023 trong đó yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với tín dụng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản; khắc phục nhanh nhất tình trạng ách tắc trong hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông; giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp…
Thế mạnh của phụ nữ là tính nhân văn

Thế mạnh của phụ nữ là tính nhân văn

Là một ngành kỹ thuật đặc thù nên trong ngành Xây dựng phụ nữ chiếm tỷ lệ chưa tới 30% tổng số lao động. Vậy nhưng họ có mặt ở khắp các vai trò, vị trí công tác từ tham gia lãnh đạo ở vị trí Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng các vụ chức năng đến Ủy viên HĐQT; Giám đốc các doanh nghiệp... những vị trí tưởng chừng chỉ dành cho đàn ông. Nhiều người nghĩ phụ nữ ngành Xây dựng là cần mạnh mẽ? Là khô khan, thiếu nữ tính... Xin thưa, phụ nữ ngành Xây dựng hôm nay đã và đang mang tiêu chuẩn mới của xã hội: đẹp hiện đại, tự tin năng động và dẫn dắt cuộc sống bằng... trái tim yêu thương.
Tiếp tục sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản phù hợp với thực tiễn đặt ra

Tiếp tục sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản phù hợp với thực tiễn đặt ra

Ngày 7/3, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Tiếp tục sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản phù hợp với thực tiễn đặt ra

Tiếp tục sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản phù hợp với thực tiễn đặt ra

Ngày 7/3, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác phát triển đô thị bền vững

Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác phát triển đô thị bền vững

Ngày 7/3, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp cùng Bộ Xây dựng và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tổ chức Hội thảo Quy hoạch và phát triển đô thị bền vững.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội thảo kinh tế cấp cao Việt Nam – Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội thảo kinh tế cấp cao Việt Nam – Nhật Bản

Ngày 7/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội thảo kinh tế cấp cao Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, với chủ đề "Khả năng mới của mối quan hệ Việt Nam và Nhật Bản hướng tới tương lai".
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2

Chiều 3/3 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm.
Diện mạo và chất lượng đô thị được thay đổi tích cực

Diện mạo và chất lượng đô thị được thay đổi tích cực

Sáng 3/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo “Tổng kết việc thi hành pháp luật về quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng năm 2014 và đề xuất các chính sách trong Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn”. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội thảo.
Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2/2023

Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2/2023.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản

Chiều 1/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch).
Xem thêm