Phiên bản di động

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc và các đơn vị liên danh tiếp tục để xảy ra vi phạm tại nhiều dự án

Không chỉ để xảy ra sai phạm tại một số dự án BT ở Bình Định, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc còn liên tiếp bị “điểm mặt”, nhắc tên tại Kết luận thanh tra tỉnh Quảng Ngãi; Thanh tra Chính phủ với loạt dự án đầu tư xây dựng đường Trì Bình – Cảng Dung Quất và Dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - đập Cà Ninh (giai đoạn 1), dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu ở Thái Nguyên…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc và các đơn vị liên danh tiếp tục để xảy ra vi phạm tại nhiều dự án
Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc.

Loạt dự án ở Quảng Ngãi vướng nhiều sai sót, vi phạm

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công bố Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng đối với Dự án đường Trì Bình - Cảng Dung Quất.

Dự án trên được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 với tổng mức đầu tư là 1.503,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, nguồn vượt thu, nguồn kết dư và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Chủ đầu tư Dự án là Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất (nay là Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi).

Trong khi đó, Nhà thầu thi công của Dự án chính là Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc. Đây là một trong những đơn vị liên tục bị “nhắc tên” trong kết luận thanh tra mà UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố.

Kết luận Thanh tra của UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ ra những vấn đề liên quan đến việc chấp hành các quy định pháp luật đầu tư xây dựng.

Về công tác nghiệm thu, thanh toán giá trị xây lắp, qua thanh tra cho thấy, ban quản lý dự án đã nghiệm thu, thanh toán tính tăng khối lượng bê tông mác 200 của hạng mục gia cố mái taluy cho nhà thầu thi công với số tiền là hơn 136 triệu đồng.

Tính tăng khối lượng với số tiền hơn 130 triệu đồng dẫn đến làm tăng giá trị hợp đồng đã ký kết, đến nay giá trị này chưa được nghiệm thu, thanh toán.

Kết luận thanh tra nêu rõ, trách nhiệm này thuộc về CTCP Tập đoàn Phúc Lộc, bên cạnh đó là các đơn vị như Chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án, Nhà thầu thi công CTCP xây dựng giao thông Quảng Ngãi, Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh…

Về việc tạm ứng giá trị xây lắp, tư vấn, Ban quản lý dự án chưa tiến hành kiểm tra, đánh giá việc tạm ứng dẫn đến nay chưa thu hồi tạm ứng với số tiền là hơn 7,92 tỷ đồng. Trong đó, giá trị xây lắp là hơn 7,14 tỷ đồng, giá trị tư vấn kiểm toàn là 783 triệu đồng là không đúng quy định. Trách nhiệm này thuộc về Ban quản lý dự án.

Riêng về việc xử lý đất yếu đoạn Km0+00 – Km0+904,32 của gói thầu số 18, lý trình từ Km0-Km1, qua thanh tra cho thấy công tác giám sát quan trắc lún không chặt chẽ trong quá trình thi công nên không phát hiện lún để dừng thi công, dừng đắp và có biện pháp xử lý lún kịp thời.

Khi phát hiện lún từ tháng 4/2019 mãi đến tháng 12/2020, Chủ đầu tư mới xin chủ trương bổ sung một số lỗ khoan khảo sát địa chất nền đất yếu để có cơ sở đề xuất phương án là chậm trễ trong xử lý các vấn đề phát sinh.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng vừa ký ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng đối với Dự án "Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - đập Cà Ninh, (giai đoạn 1)”.

Theo kết quả thanh tra ngày 11/8/2021 của Trưởng đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng đối với Dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra kết luận và chỉ ra hàng loạt sai phạm như: Công tác lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư; Công tác khảo sát, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công; Việc lập dự toán tính toán sai dẫn đến làm tăng giá trị dự toán với số tiền hơn 5 tỷ đồng; Thi công không đúng thiết kế được phê duyệt....

Đến nay Kết luận thanh tra tiếp tục chỉ ra những sai phạm nghiêm trọng về công tác thu hồi đất, lập phương án bồi thường giải phóng bằng... đối với Dự án trên.

Kết luận Thanh tra cũng chỉ ra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với các hạng mục phát sinh làm tăng chi phí dự án. Cụ thể như việc bổ sung chí phí khai thác đất đồi tại mỏ phục vụ thi công công trình.

Căn cứ vào hồ sơ mời thầu Chủ đầu tư chỉ nêu có quy hoạch vị trí mỏ đất được cấp phép khai thác, đáp ứng trữ lượng, cự ly vận chuyển đất đắp từ mỏ đến công trình nhưng đơn vị tư vấn thiết kế chưa làm việc với địa phương về việc cho phép khai thác các mỏ vật liệu đất; Chủ đầu tư không làm hồ sơ thủ tục đề nghị cấp phép khai thác mỏ đất phục vụ cho xây dựng công trình mà lại thống nhất thảo thuận vị trí mỏ để UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH MTV Trung Nam Phong (mỏ đất Bình Đông) khai thác phục vụ dự án Cà Ninh; Cho Công ty Cổ phần khoáng sản Quảng Ngãi và Công ty TNHH Chiều Kỳ (mỏ đất Bình Phước) khai thác phục vụ các dự án trên địa bàn Dung Quất trong khi các doanh nghiệp này đều không phải là nhà thầu chính thi công dự án.

Trong hồ sơ dự thầu số 8, đại diện Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc đã có đề xuất chủ đầu tư chuẩn bị mỏ đất đủ điều kiện để khai thác và bổ sung chi phí thủ tục để khai thác vật liệu đất đắp san lấp nhưng không đề nghị giá trị đối với công việc này.

Khi chấm thầu, thương thảo hợp đồng Ban quản lý dự án (bên mời thầu) không làm rõ các nội dung đề xuất ngoài tiên lượng mời thầu của nhà thầu mà chỉ nêu trong thương thảo hợp đồng ký ngày 11/6/2015. Sau đó chủ đầu tư phê duyệt kết quả trúng thầu và tiến hành thương thảo, ký hợp đồng xây dựng nhưng nội dung các công việc bổ sung ngoài bảng tiên lượng mời thầu và đề xuất kiến nghị trong hồ sơ dự thầu đã nêu không có trong hợp đồng đã ký kết.

Qua thanh tra cho thấy, tuy trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo và ký hợp đồng của Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án có vi phạm, sai sót nêu trên nhưng nội dung hợp đồng xây dựng số 08 ngày 24/6/2015, phụ lục bổ sung không có điều khoản và nội dung bổ sung chi phí đơn giá đất này, Nhà thầu cũng không có đơn xin phép khai thác đất đồi, không lập hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ cho xây dựng công trình…

Dự án BT 18.000 tỷ của Tập Đoàn Phúc Lộc trái với nhiều quy định pháp luật

Kết luận của Thanh tra Chính phủ: Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu được HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua chủ trương đầu tư xây dựng theo hình thức PPP (đối tác công tư) với tổng mức đầu tư (TMĐT) dự kiến hơn 18.211 tỷ đồng.

Trong đó bao gồm: thực hiện dự án theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) có TMĐT 9.811 tỷ đồng (gồm 6 hạng mục, quy mô sử dụng đất là 150 ha) và thực hiện dự án khác có quy mô 700 ha với tổng mức đầu tư khoảng 8.400 tỷ đồng (giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu đô thị 2 bên bờ sông) để thu hồi vốn dự án BT.

Kết quả thanh tra cho thấy, tháng 8/2016, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 17/NQ-HĐND thông qua chủ trương đề xuất dự án nêu trên. Đến tháng 10/2017, HĐND tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết 25/NQ-HĐND thông qua chủ trương đề xuất chuyển từ “Dự án” thành “Đề án”, thể hiện: vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện 9 dự án là 5.611 tỷ đồng, trong đó: Giải phóng mặt bằng dự án BT là 3.143 tỷ đồng; Giải phóng mặt bằng dự án hoàn vốn (dự án khác) là 2.468 tỷ đồng…

Theo Thanh tra Chính phủ, việc UBND tỉnh Thái Nguyên đề xuất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thông qua chủ trương đề xuất Dự án là không phù hợp với Nghị định 15/2015/NĐ-CP Điển C, khoản 2, Điều 11 “về sử dụng vốn Nhà nước tham gia dự án” không thực hiện GPMB cho các dự án khác (dự án hoàn toàn vốn dự án BT), không sử dụng vốn đầu tư công để GPMB cho các dự án khác.

Mặt khác, HĐND tỉnh có Nghị quyết số 17 về Chủ trương sử dụng vốn Nhà nước tham gia dự án nhưng tại thời điểm phê duyệt đề xuất dự án ngày 25/8/2016 thì UBND tỉnh Thái Nguyên chưa có Quyết định phê duyệt chủ trương sử dụng vốn nhà nước tham gia thực hiện dự án và không phù hợp với thông tư 02/2016/TT-BKHĐT.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, với quy mô và TMĐT dự kiến nêu trên, dự án thuộc nhóm A, cơ quan lập đề xuất dự án là UBND tỉnh Thái Nguyên, cơ quan thẩm định đề xuất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thẩm quyền quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, việc UBND tỉnh Thái Nguyên đề xuất, HĐND tỉnh thông qua chủ trương đề xuất dự án là không phù hợp với Nghị định 15/2015/NĐ-CP.

Ngoài việc phê duyệt đề xuất đầu tư dự án (nhóm A) là trái thẩm quyền, UBND tỉnh Thái Nguyên còn ra quyết định phê duyệt Đề án (gồm 9 dự án) khi chưa được HĐND thông qua. Theo Thanh tra Chính phủ, không có quy định của pháp luật về việc chuyển dự án PPP thành đề án PPP, cũng như không có quy định về việc phê duyệt đề án PPP gồm có các dự án PPP thành phần.

“Việc thay đổi khái niệm trong đầu tư để phù hợp với thẩm quyền quyết định là mang tính chủ quan, thiếu căn cứ pháp luật, không phù hợp với quy định tại Nghị định 15/2015/NĐ-CP” – Thanh tra Chính phủ kết luận.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc và các đơn vị liên danh tiếp tục để xảy ra vi phạm tại nhiều dự án
Khu đất 11,8ha mà Phúc Lộc trả lại thành phố Hải Phòng (Ảnh: Đại đoàn kết).

Hải Phòng tiến hành đấu giá đất hoàn trả của Tập đoàn Phúc Lộc

Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng đang lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại phường Nam Hải, quận Hải An, Hải Phòng.

Khu đất bán đấu giá có tổng diện tích 117.962 m2 (nguồn gốc từ đất nông nghiệp), đã được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt bán đấu giá tại Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 10/6/2022. Giá khởi điểm thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất là 665,182 tỷ đồng; tài sản gắn liền với đất là 121,104 tỷ đồng. Tổng mức giá khởi điểm hơn 786 tỷ đồng. Tổ chức đấu giá tài sản tham gia lựa chọn nộp hồ sơ từ ngày 15/6 – 17/6/2022 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng.

Theo thông tin được công khai, năm 2015, TP. Hải Phòng thu hồi hơn 11,8 ha đất tại phường Nam Hải do UBND quận Hải An quản lý để giao cho Tập đoàn Phúc Lộc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở.

Tiếp đó, cuối năm 2018, UBND thành phố Hải Phòng có quyết định điều chỉnh quyết định giao đất trước đó. Ngoài việc đổi tên chủ đầu tư thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc, quyết định của UBND thành phố Hải Phòng điều chỉnh diện tích giao đất xuống còn hơn 117.900 m2.

Sau khi được giao đất, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc đã triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án như san lấp toàn bộ dự án, xây dựng đường giao thông, lát vỉa hè, trồng cây xanh, tạo thành các ô, thửa vuông vắn. Dự án khu nhà ở bám ba mặt đường giao thông lớn đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật từ mấy năm nay nhưng lại để “đắp chiếu” chứ chưa có hoạt động xây dựng nhà ở nào.

Giữa tháng 12/2021, Tập đoàn Phúc Lộc có văn bản gửi UBND thành phố Hải Phòng tự nguyện trả lại đất cho địa phương. Trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp và tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 16/12/2021, UBND thành phố Hải Phòng ra quyết định thu hồi hơn 117.900m2 đất do Tập đoàn Phúc Lộc quản lý tại phường Nam Hải. Lý do thu hồi vì người sử dụng tự nguyện trả lại đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013.

Đáng chú ý, lý do mà chủ đầu tư dự án tự nguyện trả lại đất đã đầu tư hạ tầng vì dự án nhà ở này được UBND thành phố Hải Phòng giao đất cho DN không đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau khi thực hiện kiểm tra một số dự án sử dụng đất tại Hải Phòng, xác định dự án khu nhà ở phường Nam Hải đã được UBND thành phố Hải Phòng giao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc mà không lập dự án, chưa có quy hoạch xây dựng 1/500.

UBND thành phố Hải Phòng giao đất cho Công ty Phúc Lộc mà không qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai hoặc đấu thầu dự án sử dụng đất theo quy định của Luật Đấu thầu. Hơn nữa, tại dự án này, UBND thành phố Hải Phòng không quy định về quỹ nhà ở xã hội 20% theo quy định.

Theo Ánh Dương (T/H)/Báo Xây dựng
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/cong-ty-co-phan-tap-doan-phuc-loc-va-cac-don-vi-lien-danh-tiep-tuc-de-xay-ra-vi-pham-tai-nhieu-du-an-335370.html

Nổi bật trang chủ

Thừa Thiên - Huế: Thanh tra “vạch” ra hàng loạt sai phạm về đất đai tại thị xã Hương Thủy

Về quy hoạch chi tiết trung tâm bán đảo Quảng An (Hà Nội): Hội Kiến trúc sư Việt Nam nói gì?
Phát triển nhà ở xã hội: Linh hoạt trong giải ngân vốn vay ưu đãi
Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: 4 cực tăng trưởng, 4 hành lang phát triển

Đọc thêm

Đề xuất định mức chi phí lập quy hoạch di tích

Đề xuất định mức chi phí lập quy hoạch di tích

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định định mức chi phí lập quy hoạch di tích, lập dự án tu bổ di tích, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, lập thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích.
Tiềm năng phát triển du lịch biển bền vững tỉnh Nam Định

Tiềm năng phát triển du lịch biển bền vững tỉnh Nam Định

Trong thời gian qua, tài nguyên du lịch vùng ven biển Nam Định đã và đang được khai thác đầu tư phát triển thành các sản phẩm du lịch biển thu hút du khách tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên đến nay, việc khai thác, phát huy các giá trị tài nguyên du lịch biển của Nam Định còn hạn chế.
Bắc Ninh: Bức tranh phát triển nông nghiệp công nghệ cao còn manh mún, lác đác

Bắc Ninh: Bức tranh phát triển nông nghiệp công nghệ cao còn manh mún, lác đác

Trong bối cảnh đất nước ngày càng phát triển, để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, những năm qua tỉnh Bắc Ninh đã quan tâm đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, điện nông thôn, phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội; đặc biệt là các giải pháp thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) đáp ứng nhu cầu về chất lượng ngày càng cao của người dân, cũng như công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, bền vững của tỉnh.
Hải Phòng: Đảm bảo an toàn công trường xây dựng trong mùa mưa bão

Hải Phòng: Đảm bảo an toàn công trường xây dựng trong mùa mưa bão

Để bảo đảm an toàn trên các công trường xây dựng, Sở Xây dựng Hải Phòng và các địa phương tăng cường quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư và nhà thầu chủ động xây dựng phương án thi công an toàn, nhất là trong điều kiện mưa bão.
Vĩnh Phúc: Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra một số công trình khánh thành dịp Quốc khánh 2/9

Vĩnh Phúc: Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra một số công trình khánh thành dịp Quốc khánh 2/9

Để kịp thời đôn đốc một số công trình trọng điểm của tỉnh chuẩn bị khánh thành dịp Quốc khánh 2/9, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã đi kiểm tra một số công trình, dự án như: Cầu Đầm Vạc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, đường Vành đai 2 đoạn từ Quốc lộ 2B đến Quốc lộ 2C…
Bắc Giang: Tập trung cao tạo quỹ đất cho công nghiệp

Bắc Giang: Tập trung cao tạo quỹ đất cho công nghiệp

Xác định mục tiêu trở thành tỉnh trọng điểm phát triển công nghiệp của khu vực trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang đang tập trung nỗ lực giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Nghệ An: Thẩm định 127 dự án, công trình các loại trong 6 tháng đầu năm

Nghệ An: Thẩm định 127 dự án, công trình các loại trong 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Xây dựng đã thẩm định 127 dự án, công trình các loại.
Charm City tại Bình Dương: Tên dự án chưa được Sở Xây dựng công nhận, chủ đầu tư năng lực yếu vì nợ nhiều

Charm City tại Bình Dương: Tên dự án chưa được Sở Xây dựng công nhận, chủ đầu tư năng lực yếu vì nợ nhiều

Sở Xây dựng Bình Dương cho biết, tên dự án Charm City chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Bên cạnh đó, chủ đầu tư DCT Partners Việt Nam cũng gây chú ý vì nợ chồng chất.
Quảng Trị: Hội nghị giao ban các tỉnh Bắc Trung bộ ngành Xây dựng

Quảng Trị: Hội nghị giao ban các tỉnh Bắc Trung bộ ngành Xây dựng

Ngày 13/8, tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra Hội nghị giao ban thường niên năm 2022 các tỉnh Bắc Trung bộ ngành Xây dựng.
Các trường hợp được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Thông tư 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Các trường hợp được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Thông tư 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 có hiệu lực từ ngày 15/08/2022.
Bắc Giang: Tập trung cao tạo quỹ đất cho công nghiệp

Bắc Giang: Tập trung cao tạo quỹ đất cho công nghiệp

Xác định mục tiêu trở thành tỉnh trọng điểm phát triển công nghiệp của khu vực trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang đang tập trung nỗ lực giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Nghệ An: Thẩm định 127 dự án, công trình các loại trong 6 tháng đầu năm

Nghệ An: Thẩm định 127 dự án, công trình các loại trong 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Xây dựng đã thẩm định 127 dự án, công trình các loại.
Quy định kinh doanh ngành Xây dựng: Cải cách để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Quy định kinh doanh ngành Xây dựng: Cải cách để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Xác định cải cách quy định kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) gắn với đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng.
Savills: Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm logistics của vùng

Savills: Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm logistics của vùng

Công nghiệp logistics Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là nhờ tăng trưởng của ngành Thương mại điện tử. Điều này đã dẫn tới nhu cầu cho bất động sản logistics tăng mạnh. Tuy nhiên, với nguồn cung hạn chế, Việt Nam sẽ cần tìm các giải pháp để kịp thời đáp ứng nhu cầu hoạt động và những xu hướng mới trong lĩnh vực hậu cần kho bãi.
Tập đoàn Austdoor chia sẻ chiến lược kinh doanh để phát triển bền vững thông qua các hoạt động Tạo giá trị chia sẻ (CSV)

Tập đoàn Austdoor chia sẻ chiến lược kinh doanh để phát triển bền vững thông qua các hoạt động Tạo giá trị chia sẻ (CSV)

Ngày 12/8, tại TP.HCM đã diễn ra Hội thảo "Chiến lược CSR/CSV Doanh nghiệp và các mục tiêu phát triển bền vững", Tập đoàn Austdoor tham dự với vai trò chia sẻ kinh nghiệm của Doanh nghiệp đang tích cực định hướng phát triển bền vững thông qua các hoạt động, chương trình Tạo giá trị chia sẻ (CSV).
VACC đề xuất “bêu tên” chủ đầu tư chây ỳ nợ của nhà thầu xây dựng

VACC đề xuất “bêu tên” chủ đầu tư chây ỳ nợ của nhà thầu xây dựng

Theo đề xuất của ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam, cần có cuộc chơi sòng phẳng công bằng. Nếu đã có danh sách đen nhà thầu xây dựng yếu năng lực thì cũng phải “bêu tên” chủ đầu tư chây ỳ nợ của nhà thầu xây dựng.
Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước

Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước

Thực hiện công văn của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao về tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện rà soát sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các DNNN.
Hải Phòng: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

Hải Phòng: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

UBND thành phố Hải Phòng vừa Chỉ thị yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Đắk Nông: Đầu tư 18.000 tỷ đồng các dự án năng lượng tái tạo

Đắk Nông: Đầu tư 18.000 tỷ đồng các dự án năng lượng tái tạo

UBND tỉnh Đắk Nông vừa chấp thuận chủ trương đầu tư 9 dự án năng lượng tái tạo, tổng vốn gần 18.000 tỷ đồng.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Văn bản số 5520/BKHĐT-QLĐT gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội.
Xem xét sửa đổi quy định về thẩm quyền chỉ định thầu

Xem xét sửa đổi quy định về thẩm quyền chỉ định thầu

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông vận tải rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ về thẩm quyền chỉ định thầu của Thủ tướng Chính phủ, nội dung về công bố giá, chỉ số giá vật liệu xây dựng.
Tập trung khai thác hiệu quả và thu hút các thành phần kinh tế vào phát triển kinh tế ven biển Nam Định

Tập trung khai thác hiệu quả và thu hút các thành phần kinh tế vào phát triển kinh tế ven biển Nam Định

Kinh tế biển, các vùng ven biển đang dần trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định, hàng năm đóng góp trên 25% tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tỉnh.
Công ty Nhân Sâm Thanh Mai đạt Top 10 thương hiệu - nhãn hiệu uy tín toàn quốc 2022

Công ty Nhân Sâm Thanh Mai đạt Top 10 thương hiệu - nhãn hiệu uy tín toàn quốc 2022

Ngày 6/8, Hoa hậu doanh nhân Huỳnh Như Mai – Giám đốc công ty TNHH KD xuất nhập khẩu Thanh Mai (Công ty nhân sâm Thanh Mai) vinh dự nhận danh hiệu “Top 10 thương hiệu – nhãn hiệu uy tín toàn quốc 2022” tại Thủ đô Hà Nội.
Bình Dương kích hoạt trung tâm triển lãm quốc tế rộng 22.000m2

Bình Dương kích hoạt trung tâm triển lãm quốc tế rộng 22.000m2

Sáng 8/8, Trung tâm triển lãm Quốc tế Thành phố mới Bình Dương (WTC EXPO) đã chính thức được kích hoạt, đồng thời khai mạc triển lãm Hội chợ máy và nguyên liệu Gỗ quốc tế Bình Dương - Bifa Wood Vienam 2022.
Ngành F&B Hải Phòng – Đón đầu làn sóng

Ngành F&B Hải Phòng – Đón đầu làn sóng

Ngày 21/8 tới đây, iPOS.vn cùng Ngân hàng KASIKORN (KBank) đồng tổ chức sự kiện và triển lãm ngành F&B tại Hải Phòng. Theo đó, sự kiện được diễn ra vào lúc 8h30 tại Lạc Hồng Place – 20A Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, hứa hẹn mang tới nhiều giá trị cho các doanh nghiệp ngành ẩm thực và đồ uống trong khu vực.
Thanh Hóa: Bãi bỏ tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022

Thanh Hóa: Bãi bỏ tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 2638/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Giải quyết vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công

Giải quyết vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Quảng Bình: Chậm khởi công dự án mới để giải ngân vốn

Quảng Bình: Chậm khởi công dự án mới để giải ngân vốn

Theo thống kê, qua 7 tháng, tổng vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Bình đạt giá trị 2.407,8 tỷ đồng tương đương 42,9% so kế hoạch được giao. Tuy nhiên, việc thực hiện từ nguồn vốn đầu tư công mới đạt 25,18% so với cùng thời điểm năm 2021.
Bắc Ninh: Gỡ khó giải ngân vốn đầu tư công

Bắc Ninh: Gỡ khó giải ngân vốn đầu tư công

Đến cuối tháng 7/2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mới đạt 23,2% so kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao; 27,9% so kế hoạch vốn UBND tỉnh giao.
Quảng Nam: Thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư đối với 02 dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T

Quảng Nam: Thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư đối với 02 dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Thăng Bình và tại thị xã Điện Bàn của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.
Xem thêm