Phiên bản di động
Xin chờ trong giây lát...

Bộ Xây dựng tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 15/7, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phổ biến tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.
Nguồn Lê Mỹ - Lê Đức - Duy Thanh/Báo Xây dựng

Xem thêm

Xem thêm