Phiên bản di động
Xin chờ trong giây lát...

Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đảm bảo chất lượng giám định, định giá tài sản các vụ việc tham nhũng

Ngày 17/8, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng.
Nguồn Dịch Phong – Tuấn Nghĩa/Báo Xây dựng

Xem nhiều

Xem thêm

Xem thêm