Mời thầu xây dựng, cải tạo nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, hiện nay đã phê duyệt phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Xây dựng, cải tạo nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng tại Quyết định số 138/QĐ-SVHTT.

mo i tha u xay du ng ca i ta o nang ca p co so 42 ba ch da ng de la m ba o ta ng da na ng
Cơ sở 42 Bạch Đằng được nâng cấp, cải tạo để làm Bảo tàng Đà Nẵng.

Cụ thể, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng là đơn vị điều hành dự án, công trình được sử dụng bằng vốn ngân sách thành phố được thực hiện từ năm 2019 – 2022.

Giá gói thầu tối đa không quá 321.077.626.000 đồng, đã bao gồm thuế VAT 10% và chi phí dự phòng. Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào quý II/2021. Thời gian thực hiện hợp đồng là 600 ngày. Thời điểm đóng thầu tối thiểu 20 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành Hồ sơ mời thầu đến thời điểm đóng thầu.

Theo baoxaydung.com.vn